BMETE12AF48

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Spektroszkópia
Neptun kód: BMETE12AF48
Felelős oktató: Dr. Lenk Sándor
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF48
Követelmények, Információk

Fizikus BSc., 3. évf.

Spektroszkópia

Kód: BMETE12MF48; Követelmény: 2/0/0/V/3 (KV)

Félév: 2023/24/1; Nyelv: magyar

Előadó: Péczeli Imre, Lenk Sándor

Jelenléti követelmények: Részvétel az előadások legalább 70%-án. Az ellenőrzés szúrópróba szerint minden előadáson.

Félévközi számonkérések: Nincs.

Az aláírás megszerzésének feltétele: A jelenléti követelmények teljesítése.

A félév végi osztályzat kialakítása: Vizsga alapján történik. Minden hallgató 2 tételből szóban vizsgázik.

Konzultációk: Oktatóval egyeztetett időpontban.

Budapest, 2023. szeptember 1.

 

tágyfelelős (Lenk Sándor)

 

Aktuális információk

Tételsor