BMETE12AF34

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Mikroszkópia
Neptun kód: BMETE12AF34
Felelős oktató: Dr. Maák Pál
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF34
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Mikroszkópia

Kód: BMETE12AF33;        Követelmény: 2/0/0/F/3
Félév:  Fizikus MSc és Fizika BSc képzése Alkalmazott fizika specializációjának kötelezően választható tárgya               Nyelv: magyar

Előadó:  Dr. Maák Pál

Jelenléti követelmények: Részvétel az előadások legalább 70%-án

Követelmények szorgalmi időszakban: 1db zárthelyi dolgozat

A félév végi osztályzat kialakítása: a számonkérés jegye

Pótlási lehetőség: 1db zárthelyi dolgozat

Konzultációk: Órarendi órák alatt, hallgatói igény szerint

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Optika

 

Budapest, 2023. február 4.

 

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Maák Pál)

 

 

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

1. A mikroszkóp története, az összetett optikai mikroszkóp kialakulása. A modern mikroszkópiai technikák rövid áttekintése, osztályozása.2. Az optikai mikroszkóp geometriai optikai alapjai. A képalkotás Abbe féle elmélete. A mikroszkóp feloldóképességének becslése a diffrakcióelmélet alapján. 3. Az összetett optikai mikroszkóp felépítése, a leképező rendszer és a megvilágító rendszer szerepe. Az objektív és az okulár specifikus tulajdonságai. Az immerziós-folyadék szerepe4. A leképzés hibái, fényerő, mélység-élesség. Az optikai tervezés szempontjai, módszerei. 5. Megvilágítási technikák: rekeszlapok, ferde megvilágítás, sötét látóterű megvilágítás, 3D kondenzor, mintaelőkészítés6. Fáziskontraszt eljárás és a polarizációs mikroszkóp – fizikai optikai háttér és megvalósítás7. Optikai mikroszkóp használata - gyakorlat 8. A felbontás növelésének elvi és gyakorlati korlátai.9. A látott illetve rögzített kép kiértékelése, optikai és számítógépes képfeldolgozási módszerek 10. A mikroszkópia újabb irányzatainak áttekintése: konfokális, Röntgen, UV, fluoreszcens, sokfotonos, optikai mikroszkópok, elektronmikroszkópok, atomi erő mikroszkóp és alagútmikroszkóp11. Konfokális és sokfotonos mikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés12. Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópok valamint analitikai elektronmikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés13. Pásztázó elektronmikroszkóp gyakorlati megismerése14. Alagút, atomerő és egyéb pásztázó mikroszkópok tárgyalása, paraméterei