BMETE12AF38

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Biofizika alapjai
Neptun kód: BMETE12AF38
Felelős oktató: Dr. Barócsi Attila
Felelős tanszék: Atomfizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF38
Követelmények, Információk

Aktuális információk

http://152.66.103.63/moodle/course/category.php?id=9

 

Kód: BMETE12AF38;         Követelmény: 2/0/0/F/3 (KV);
Félév: 2020/21/2;                 Nyelv: magyar;

 

Előadó: Barócsi Attila (T0 kurzus).

 

Fő témakörök: Biológia és molekuláris alapok (2,5 hét), Sugárzás kölcsönhatása az „élő” anyaggal (1,5 hét), Bioenergetika és transzport (2,5 hét), Biológiai membránok és elektromos jelenségek (2,5 hét), ZH (1 hét) Érzékelés, receptorok (1 hét), Magasabbrendű folyamatok: molekuláris mozgás, kollektív jelenségek (1 hét). Beszámoló (1 hét).

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 60%-án. A jelenlétet alkalmanként ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: 1 db 90 perces zárthelyi dolgozat (ZH: 11. hét, órarendi időpontban; pótlás: 13. hét órarenden kívüli időpontban), valamint 1 db házi feladat (HF) önállóan feldolgozandó témakörből (leadási határidő folyamatosan, de legkésőbb a 13. héten). A 14. heti órán a HF-ból 1 db kiselőadás tartandó. Egy HF kiadása 1-2 fős csoportnak szól. A csoportlétszám és a beszámoló ideje függ az aktuális kurzuslétszámtól. A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében a ZH pótlása még egyszer megkísérelhető. A HF különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

 

A félévvégi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy mind a ZH, mind a HF eredménye elérje a 40%-ot. Ekkor a félévközi jegy a ZH, a HF és a kiselőadás összpontszáma alapján az alábbi módon adódik (az elérhető maximális pontok százalékában):

  0 -  40%       elégtelen (1)

40 -  54%       elégséges (2)

55 -  69%       közepes (3)

70 -  84%       jó (4)

85 -100%       jeles (5)

 

Konzultációk: az oktatóval egyeztetett időpontban igény szerint.

 

Budapest, 2021. február 3.

 

 

                                                                                              _____________________

                                                                                              tárgyfelelős (Barócsi Attila)