BMETE11AF43

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kísérleti fizika gyakorlat 1
Neptun kód: BMETE11AF43
Felelős oktató: Dr. Vankó Péter
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF43
Követelmények, Információk

Aktuális információk

 • A keresztfélévben gyakorlatok nincsenek, a három nagyzh előtt lesz konzultációs lehetőség.
 • Az online oktatás ideje alatt (2020. november 11-től) minden friss információ a MS Teams Kísérleti fizika 1 gyakorlat csoportjában.

Tárgykövetelmények

 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet ellenőrizzük. A jelenlétet a vírushelyzet miatt nem ellenőrizzük.
 • Félévközi számonkérések:
 • A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 3 zárthelyi eredménye 70 %-os, a 10 6 röpdolgozat eredménye 30 %-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye és az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:
  • 0 - 39 %: elégtelen (1)
  • 40 - 55 %: elégséges (2)
  • 56 - 70 %: közepes (3)
  • 71 - 85 %: jó (4)
  • 86 - 100 %: jeles (5)
 • Eredmények
 • A gyakorlat sikeres (legalább elégséges) teljesítése feltétele az aláírás megszerzésének a Kísérleti fizika 1 tárgyhoz.

Zárthelyik időpontja és helye

Pótlások

 • A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra és javítás(ok)ra 2020. december 17-én 10.00-tól van lehetőség a Teams felületen online, a harmadik ZH-nak megfelelő módon. Ezen a napon mindhárom ZH-t lehet pótolni/javítani. A javító ZH-n elért eredmény felülírja a korábbi ZH eredményét. Viszont a hallgatónak lehetősége van mérlegelni a pót-ZH beadása előtt azt, hogy a pótZH-n várhatóan jobb eredményt fog-e elérni, mint korábban, és ennek megfelelően küldheti be a megoldását. Legfeljebb egy sikertelen pót ZH további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség.
 • A pótlás menete:
  • a ZH1 pótlása 10:15-kor kezdődik, 11:45-ig lehet írni, 12:00-ig szkennelni és beküldeni
  • a ZH2 pótlása 12:00-kor kezdődik, 13:30-ig lehet írni, 13:45-ig szkennelni és beküldeni
  • a ZH3 pótlása 13:45-kor kezdődik, 15:15-ig lehet írni, 15:30-ig szkennelni és beküldeni
 • Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint.

A gyakorlatok időbeosztása

Feladatsorok

Online segédanyagok

Zh-archívum

Kapcsolódó tárgyak

Információ