BMETE12AF42

Tantárgy adatok
Tárgy címe: A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai
Neptun kód: BMETE12AF42
Felelős oktató: Dr. Beleznai Szabolcs
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF42
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Tárgykód: BMETE12AF24

Követelmény: 0/0/2/F/3

Oktatók:
Mihajlik Gábor adjunktus, BME Atomfizika Tanszék, mihajlik.gabor[kukac]ttk.bme.hu
Az órákon a Comsol 5.2a szoftververziót használjuk.

Félévközi számonkérések:
Zárthelyi laborfeladat a 12. héten. A ZH-kon 40% szint teljesítése szükséges. Meg nem írt vagy nem sikerült zárthelyik pótlása az utolsó héten történik.
Házi feladat készítése
Házi feladat bemutatása a 14. héten.

A félév végi osztályzat kialakítása:
A fenti három számonkérés jegyének átlagából.

Véges elem módszer elméleti alapjai:

 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2023. február 4.

 

 

                                                                                              _____________________

                                                                                              tárgyfelelős (Mihajlik Gábor)