BMETE15AF49

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kvantummechanika 1
Neptun kód: BMETE15AF49
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF49
Követelmények, Információk

Az előadások időpontja és helyszíne: hétfő 12:15-14:00  minden héten  F3213

                                                                 szerda 12:15-14:00  páratlan heteken  H405a

Előadó: Szunyogh László (szunyogh.laszlo@ttk.bme.hu)

 

Az előadások és gyakorlatok időpontjai és tematikája 

 

Vizsgatételek 

 

Az aláírás és vizsgára bocsátás feltétele: Kvantummechanika 1 gyakorlaton (BMETE15AF28) szerzett legalább elégséges jegy

 

Számonkérés:

1)  Írásbeli vizsgazárthelyi, melyen legfeljebb jó (4) megajánlott jegyet lehet szerezni.  A kérdések a Szemelvények tananyagának megértését és az alkalmazási készségét tesztelik, részletes levezetésekre nem kerül sor. A kiadott tételsorban szereplő tételeket szabatosan ki kell tudni mondani, néhány soros levezetések és ugyancsak néhány sorban megoldható, az előadásból és gyakorlatból ismert feladatok fognak előfordulni.
  
2) Szóbeli vizsga. A hallgató két kérdést kap a tételsorból. Felkészülési idő 30 perc. Jeles érdemjegyet csak szóbeli vizsgán lehet szerezni.

 

A június 1-i vizsgazh eredményei

Ponthatárok: 40-59: 2, 60-79: 3, 80-100: 4

A dolgozatokba ma (június 2.) 17:30-ig, ill. június 3-án pénteken 9 és 11 között lehet betekinteni a tanszéki szobámban. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, holnap 10-ig üzenje meg e-mailben, hogy elfogadja-e a megajánlott jegyét. Különösen a ponthatároknál nem sokkal (max. 5 ponttal) alacsonyabb pontszámok esetében erősen javaslom a betekintést, mert gyorskérdésekkel esetleg helyben tudjuk felfelé korrigálni a jegyet.  

 

Ajánlott irodalom: