BMETE12AF27

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Elektronika
Neptun kód: BMETE12AF27
Felelős oktató: Dr. Kiss Gábor
Felelős tanszék: Atomfizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF27
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Elektronika

Kód: BMETE12AF27;        Követelmény: 2/0/0/F/2
Félév:  Fizikus képzés szakmai törzsanyag 3. félév BSC               Nyelv: magyar

Előadó:  Dr. Kiss Gábor

Jelenléti követelmények: Részvétel az előadások legalább 70%-án

Követelmények szorgalmi időszakban: félévközi 2db zárthelyi dolgozat

A félév végi osztályzat kialakítása: a számonkérések jegyének átlagából

Konzultációk: oktatóval történt egyeztetés alapján

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Kísérleti fizika 2

 

Budapest, 2020. február 1.

 

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Kiss Gábor)