BMETE12AF45

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Haladó problémamegoldó szeminárium 2
Neptun kód: BMETE12AF45
Felelős oktató: Dr. Sarkadi Tamás
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF45
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Haladó problémamegoldó szeminárium 2

Kód: BMETE12AF44 ;        Követelmény: 0/2/0/F/3
Félév:  TTK Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya               Nyelv: magyar

Előadó:  Dr. Sarkadi Tamás

Jelenléti követelmények: Részvétel a gyakorlatok legalább 70%-án

Követelmények szorgalmi időszakban: 3 alkalommal önálló házi feladat.

A félév végi osztályzat kialakítása: a házi feladatokra kapott érdemjegyek átlagából

Pótlási lehetőségek: Egy házi feladat bemutatása a pótlási héten pótolható

Konzultációk: oktatóval történt egyeztetés alapján

 

Budapest, 2023. február 1.

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Sarkadi Tamás)

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

 

A tárgyat a kísérleti fizika 2 előadás, valamint a Kísérleti fizika gyakorlat 2 című tárgyakkal párhuzamosan érdemes felvenni.

A tárgy célja, hogy a hallgatók elmélyülten foglalkozhassanak az elektromágnesesség témakörében felmerülő problémákkal, szélesíthessék látókörüket a kísérleti fizika 2 tárgy tananyagához kapcsolódóan. A tárgy hangsúlyt fektet az elektromágnesesség tárgyalására használt matematikai módszerek bemutatására.

A legfontosabb tárgykörök: Elektromos erőtér vákuumban és anyagban, Coulomb-törvény, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok, elektrosztatikus energia. Elektromos áram. Mágneses erőtér vákuumban és anyagban. Biot-Savart-törvény, gerjesztési törvény. Induktivitás, tekercsek, mágneses energia. Mozgási és nyugalmi indukció. Eltolási áram. Elektromágneses rezgések, hullámok.

 

Eredmények: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fgBf8WmRWH7GunZRgM8DxVv0xNgnmyiOLO2lbueeRLM/edit?usp=sharing

Jegyzet:

1. Elektrosztatika: https://drive.google.com/file/d/16vNMVENdi8Ily11XRch3RL7_q-e71fn9/view?usp=sharing

2. Magnetosztatika és indukció: https://drive.google.com/file/d/1D6SrG_c2pacqAR_lwus1802x1eRYoBN_/view?usp=sharing

2.ZH megoldása: https://drive.google.com/open?id=1c8KbYnc2jhbEDHLJmhvHM9T__WeObGEP