BMETE11AF48

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika feladatok megoldása 3
Neptun kód: BMETE11AF48
Felelős oktató: Dr. Simon Ferenc
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF48
Követelmények, Információk

Tárgy adatok:

Időszak: 2023. őszi félév

Követelmény: 0/2/0/f/2

Nyelv: magyar

Helyszín, időpont: R513, hétfő 14:15-15:45

Konzultáció: A gyakorlatvezetővel emailben történő egyeztetés alapján.

Leírás: A tárgyat célszerű a Kísérleti Fizika 3 tárggyal párhuzamosan felvenni. A tárgy célja a Kísérleti Fizika 3 tárgyból elhangzó elméleti ismeretek gyakorlati feladatokon keresztüli jobb megértésének elősegítése.

Gyakorlatvezető: Bojtor András

Követelmény:

A félév során 2 db 90 perces zárthelyi megírására kerül sor, a 7. és 14. héten a gyakorlat idejében és helyszínén, vagyis 14:15-től 15:45-ig a R513 teremben.

A félév végi osztályzat kialakítása a zárthelyik összpontszáma alapján történik. Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele, hogy mindegyik ZH pontszáma elérje a maximális pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az alábbi módon adódik:

  •   0 -   39 %: elégtelen (1)
  • 40 -   54 %: elégséges (2)
  • 55 -   69 %: közepes (3)
  • 70 -   84 %: jó (4)
  • 85 - 100 %: jeles (5)

Pótlás:

A TVSz-ben foglaltak értelmében lehetőség van egy ZH pótlására a pótlási héten (időpont és helyszín később lesz egyeztetve).

Ha a pótlást követően sem teljesül a követelmény, lehetőség van egy összevont pót-pót ZH megírására, de ezen már csak elégséges jegy szerezhető.

Ha a hallgatónak mindkét zárthelyije legalább elégséges, lehetősége van az egyik zárthelyi javítására a pótlási héten a pótZH idejében és helyén. Ha valaki javítani szeretne a zárthelyin elért eredményén, ezt a szándékát jelezze az gyakorlatvezető felé emailben legkésőbb a 14. hét péntek du. 4-ig. A beadott javító ZH mindenképpen felülírja az eredeti ZH-t, így rontani is lehetséges.

Eredmények:

 

Kiadott anyagok:

1. ZH Minta

2. ZH Minta

Kapcsolódó információk:

https://physics.bme.hu/BMETE11AF46_kov