BMETE12MF63

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése
Neptun kód: BMETE12MF63
Felelős oktató: Dr. Maák Pál
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF63
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK
Fizikus BSc/MSc, 1/2. évf.

Tantárgy neve: Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése

Kód: BMETE12MF63
Félév: őszi Nyelv: magyar
Előadó: Dr. Maák Pál
Jelenléti követelmények: min 70% részvétel a foglalkozásokon
Félévközi számonkérések a kapcsolódó gyakorlati tárgy óráin, az ott megadott követelmények szerint történnek.
Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – házi feladat elkészítése, írásbeli ZH-n a pontok minimum 40%-ának elérése
A félév végi osztályzat kialakítása a ZH eredményének és a házi feladat értékelési eredményének átlagolásával
Konzultációk: Oktatóval egyeztetett időpontokban

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

Tematika:
A tantárgy átfogó képet nyújt a lézerek alkalmazási területeiről, a lézertechnikán alapuló változatos műszerek és berendezések sokaságáról. A tárgy tematikája: Ipari lézeralkalmazások, bevezetés és jellemzés: anyagmegmunkálással és nem anyagmegmunkálással járó alkalmazások. Lézer-anyag kölcsönhatások, anyagok és lézerek jellemzői. Anyagfelületek lézeres megváltoztatása: hőkezelés, felületátolvasztás, felületedzés, felületek bevonása, felületötvözés, felületszilárdítás és tisztítása. Lézeres térfogati megmunkálások. Anyageltávolítás: fúrás, vágás, karcolás, jelölés, hegesztés, trimmelés. Anyagmegmunkálással nem járó alkalmazások: vonal- és szintkitűzés, hossz- és távolságmérés, vonalkód leolvasás, gyors prototípusgyártás. Lézerek alkalmazása felületek minőségének és alakjának mérésére, reflexión és szóráson alapuló felülte-minőség mérés, letapogatásos interferometrikus kiolvasású felületmérés (Talysurf), atomerő-mikroszkópia. Interferometria alkalmazása felületek minőségének és alakjának mérésére, alacsony koherenciájú interferometria, tipikus alkalmazások és műszerek. Lézeralapú technikák a félvezetőiparban. Lézeres mikroszkópia az iparban és orvostudományban, fluoreszcens és reflexiós konfokális mikroszkópia, optikai koherencia tomográfia, fajtái és alkalmazásai. Kétfoton mikroszkópia elve, technikai alapjai. Lézerek alkalmazása diagnózis és terápia készítésében. Lézerfény szöveti kölcsönhatásai. Lézeres diagnózis módszerei. Lézeres sebészet előnyei és hátrányai. Daganatok lézeres kezelése. Speciális lézer-alkalmazások: orvosi holográfia, lézercsipesz, lézere részecskegyorsítás és alkalmazása hadronterápiára, lézeres gyümölcsválogató berendezések, lézerek alkalmazása a műszemlencse-technológiában és fejlesztésben.