BMETE12MF57

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fotonika laboratórium
Neptun kód: BMETE12MF57
Felelős oktató: Dr. Lenk Sándor
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF57
Követelmények, Információk

Tárgykövetelmények

Fizikus MSc., 1. évf.

Fotonika Laboratórium

Kód: BMETE12MF57; Követelmény: 0/0/3/F/4 (KV)

Félév: 2022/23/2; Nyelv: magyar

Előadó: Lenk Sándor

Jelenléti követelmények: Részvétel valamennyi laboratóriumi gyakorlaton. Legfeljebb 1 mérés pótolható.

Félévközi számonkérések: A laborgyakorlat előtt a felkészültség ellenőrzésre kerül.

Az aláírás megszerzésének feltétele: - A jelenléti követelmények teljesítésén túl - jegyzőkönyvek (adott esetben mérési beszámlók) elkészítése.

A félév végi osztályzat kialakítása: Félévközi jegy alapján történik. Ennek alapja egyenlő arányban a beadott jegyzőkönyvekre (vagy mérési beszámolókra) adott érdemjegyek, illetve a félév végi teszt.

Konzultációk: Páros oktatási hét kedd 13 és 14 óra között az oktató szobájában.

Budapest, 2022. január 30.

 

tágyfelelős (Lenk Sándor)

 

Aktuális információk

2020/21 év tavaszi félévének laborgyakorlatai az alábbiakhoz (a korábbiakhoz) hasonló témakörökben várható:

 

A 2018/19 év tavaszi félévében a következő laborgyakorlatokra került sor:

Semilab Zrt: Optikai méréstechnikák a félvezető iparban

Wigner FK: Femtoszekundumos impulzusok diagnosztikája és kompressziója

Wigner FK: Széntartalmú anyagok vizsgálata Raman spektroszkópiai mérésekkel

Femtonics Kft: Két-foton lézer-pásztázó mikroszkóp

FETI Kft: Optikai szálak vizsgálata – becsatolás, hullámvezetés, erősítés

 

A 2017/18 év tavaszi félévében a következő laborgyakorlatokra került sor:

BME Elektronikai Technológia Tanszék: Lézeres mikromegmunkálás

Semilab Zrt: Optikai méréstechnikák a félvezető iparban

Femtonics Kft: Két-foton lézer-pásztázó mikroszkóp

FETI Kft: Optikai szálak vizsgálata – becsatolás, hullámvezetés, erősítés

Wigner FK: Femtoszekundumos impulzusok diagnosztikája és kompressziója

 

A 2016/17 év tavaszi félévében a következő laborgyakorlatokra került sor:

BME Elektronikai Technológia Tanszék: Lézeres anyagmegmunkálás

FETI Kft: Optikai szálak vizsgálata – becsatolás, hullámvezetés, erősítés

Femtonics Kft: Két-foton lézer-pásztázó mikroszkóp

Semilab Zrt: Képalkotó fotolumineszcencia méréstechnika

Wigner FK: Femtoszekundumos impulzusok diagnosztikája és kompressziója

 

A tárgy előfeltétele A fotonika alapjai tárgy teljesítése.