BMETE12MF19

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Optikai jelfeldolgozás és adattárolás
Neptun kód: BMETE12MF19
Felelős oktató: Dr. Maák Pál
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF19
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Optikai jelfeldolgozás és adattárolás

Kód: BMETE12MF19;        Követelmény: 2/0/0/V/3
Félév:  Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya              Nyelv: magyar

Előadó:  Dr. Maák Pál

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Optika, kvantummechanika, szilárdtestfizika

Követelmények szorgalmi időszakban: részvétel az előadások legalább 60%-án,1 ZH

Követelmények vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

Pótlási lehetőség: 1 pótzárthely

Konzultációk: oktatóval egyeztetve kéthetente igény szerint

 

Budapest, 2023. február 1.

 

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Maák Pál)

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

A tantárgy a BSc Fizika I.-II. és az Optika tárgy keretében megszerezhető ismeretekre építve a betekintést nyújt a klasszikus és a modern optikai kép és adatfeldolgozási technikák és rendszerek világába. Bemutatja a koherens és nemkoherens optikai képfeldolgozás, kiérték elés és

összehasonlítás lehetőségeit, valamint a feladatra kidolgozott számos rendszer elvét, előnyeit, hátrányait és paramétereit. A klasszikus jelfeldolgozás továbbfejlődésének eredményeként részletesen bemutatja az optikai adattárolás, optikai számítógépek, és optikai radar-rendszerek elvét, a működő rendszereket és az ezekhez felhasznált általános célú eszközöket: akuszto-optikai, magneto-optikai és elektrooptikai eszközöket,

valamint a különböző térbeli fénymodulátorokat és optikai kapcsolókat. A tárgy része a modern ultrarövid impulzusú lézerek technológiájának és

szerteágazó felhasználhatóságának bemutatása is.