BMETE12MF67

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Szeminárium OP3
Neptun kód: BMETE12MF67
Felelős oktató: Dr. Koppa Pál
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF67
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Optika-fotonika Msc

Szeminárium OP3

Kód: BMETE12MF67;        Követelmény: 0/2/0/F/2 (K)

Félév: 2022/23/1;                Nyelv: magyar

Előadó: Dr. Péczeli Imre (T1 kurzus)

 

A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 

TTK Fizikus MSc szak optika-fotonika specializációjának kötelező tárgya.

A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgatók a modern fizika egy-egy élvonalbeli területét dolgozzák fel és a rájuk eső részt 45 perces előadásban ismertetik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 

részvétel a gyakorlatok legalább 70 %-án; egy önálló, a modern fizika tárgykörébe tartozó előadás tartása

Pótlási lehetőségek: 

önálló előadás pótlása egy újra egyeztetett időpontban

Konzultációs lehetőségek: 

órarendi nap előtti napon