BMETE13AX01

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika K2A
Neptun kód: BMETE13AX01
Felelős oktató: Dr. Beleznai Szabolcs, Dr. Lenk Sándor
Felelős tanszék: Atomfizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE13AX01
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Tárgyadatlap itt letölthető

Tárgykód: BMETE13AX01
Követelmény: 3/0/0/V/4

Oktatók:

 

Gádoros Patrik tudományos segédmunkatárs, BME Atomfizika Tanszék, gadoros.patrik[kukac]ttk.bme.hu

Dr. Lenk Sándor egyetemi docens, BME Atomfizika Tanszék, lenk.sandor[kukac]ttk.bme.hu

 

Oktatási tájékoztatás Fizika K2A tantárgy 2022

  1. Az oktatás módja

Az oktatás jelenléti formában történik. Aktuális oktatási információkat Microsoft Teams környezetben a tárgyhoz létrehozott csoportban osztjuk meg.

  1. Aláírás megszerzése

A kiszárthelyiket, mint az aláírás megszerzésének feltételét ebben az évben is elhagyjuk. A kurzust felvett hallgatókat vizsgára bocsátjuk, “Aláírva” bejegyzéssel.

  1. Megajánlott jegy szerzésének módja

A megajánlott jegy szerzésének lehetőségét megtartjuk. Megajánlott jegyet két házi feladat alapján lehet szerezni.

 

Az Elektromágnességtanból Gádoros Patrik tűz ki házi feladatokat, egyénileg minden hallgató számára legkésőbb a 7. oktatási héten (március 31). Beadási határidő április 15 12:00. A megoldásokat az előadó e-mailben várja (gadoros.patrik[kukac]ttk.bme.hu). Elérhető pontszám 10 pont.

 

A Rezgések és hullámok témaköréből a feladatok kitűzése a 8. oktatási héttől (április 7-től) folyamatos lesz. Az előadó minden előadás végén kitűz feladatokat, melyek közül a hallgatók választhatnak. A feladatra az elsőként jelentkező kapja meg a lehetőséget, hogy a kitűzött témából megajánlott jegyet szerezzen. A feladat megoldására 10 nap áll rendelkezésre. Elérhető pontszám ebből a témakörből is 10 pont. A hallgató ebből 8 pontot szerezhet a beadott írásbeli anyag alapján. További 2 pont szerzésére akkor nyílik lehetőség, ha a beadott írásbeli anyagot követően a témából az előadás ideje alatt röviden - körülbelül 5 perces időtartamban - beszámol.

A 14. héten (május 19-én) lehetőséget biztosítunk a házi feladatok pótlására, illetve javításra mindkét témakörből. A pótlásnál, javításnál választásra, disszkuszióra már nincs lehetőség. A beadási határidő június 3.

 

A két beadandó házi feladatból megszerzett pontokat összeadjuk (max 10 + 10 pont érhető el). A megajálott jegyek a következőképpen számolandók:

 

8 -10 pont elégséges (2)

11-13 pont  közepes (3)

14-16 pont  jó (4)

17-20 pont jeles (5)

 

  1. Vizsga a tárgyból

Azon hallgatók, akik nem szereznek megajánlott jegyet vagy azt nem fogadják el a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tehetnek.

 

 

2022.01.28.

 

Dr. Lenk Sándor                                                                                          Gádoros Patrik

tárgyfelelős                                                                                                  oktató

 

 

Szóbeli vizsga:

Szóbeli vizsga 2 db tételből  A vizsgázás feltéle 3 db beugró kérdés helyes megválaszolása. Az itt szereplő beugró kérdések és vizsgatételek a tavalyi évre vonatkoznak, így ezek még kis mértékben változhatnak.

 

Beugró kérdések 2020

 

Tananyag (letölthető pdf):

forrás: https://www.pinterest.com