BMETE14AX18

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Bevezető fizika C
Neptun kód: BMETE14AX18
Felelős oktató: Dr. Kály-Kullai Kristóf
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE14AX18
Követelmények, Információk

Aktuális információk

2021/22/1 félév

Tárgyfelelős: Dr. Kály-Kullai Kristóf egyetemi adjunktus

A kurzushoz tartozó Teams csoport: VBK - Bevezető fizika C 2021/22/1

A Teams csoportba belépéshez szükséges kódot az első gyakorlaton ismertetjük. A csoportba a ..@edu.bme.hu-s azonosítójukkal tudnak belépni.

Gyakorlatvezetők és órarendi adatok:

Kurzuskód Időpont Gyakorlatvezető
CB1 8:15-10:00, CHA11 Szemere Mária
CB2 8:15-10:00, CH301 Koltai Géza
CB3 8:15-10:00, CH302 dr. Siposs András
CB4 8:15-10:00, CH304 Gádoros Patrik
CV1 10:15-12:00, CHA11 Kály-Kullai Kristóf
CV2 10:15-12:00, CH301 Koltai Géza
CV3 10:15-12:00, CH302 Nagyfalusi Balázs
CV4 10:15-12:00, CH304 Gádoros Patrik
CV5 10:15-12:00, CH307 Okvátovity Zoltán

Pót-pót zh

A pót-pót zh időpontja 12. 13., pótlási hét hétfő, 12:15 - 13:45, ChC14

Anyaga a félév teljes anyaga. A pót-pót zh-ra előzetesen jelentkezni kell a Neptunban kiírt "Díjköteles pótlás" vizsgaalkalomnál, és különeljárási díjat is kell utána fizetni.

Pótbeszámoló

A pótbeszámolókra az utolsó heti órán (dec. 6.), a 6. anyagból megírt kiszh után kerül sor, mindenkinek a saját csoportjában. Aki szeretne élni a lehetőséggel, az iratkozzon fel csütörtök (dec. 2.) éjfélig a Teamsben, a 'General' csatornában a Pótbeszámolók.xlsx táblázatban. Mindenki a saját kurzusának sorába iratkozzon, ahhoz a még szabad anyagrészhez, amelyikből szeretné megtartani. Ha a kurzusánál már betelt mind a 6 anyagrész, akkor folytatólagosan a többi oszlopba, számukra majd bizonyos anyagrészekhez lesz 2. feladat.

Megtekintés a 6. kiszh-hoz

dec. 9 csütörtök 13:30 - 14:00 és 17:15 - 17:45 a tanszéken (F épület III. lépcsőház 1. emelet balra a fehér rácsos ajtó)

Követelmények

A szorgalmi időszakban van 6, egyenként max. 20 pontos kis zárthelyi. Ezek anyaga a példatár kijelölt szakaszából egy számolási feladat, esetleg még egy tesztkérdés vagy egy rövid elméleti kérdés is. A 6 zh-ból a 4 legjobb zh-t vesszük figyelembe, pótzh nem lesz.

A zh-kon kívül minden hallgatónak egyszer a félévben tartania kell egy kb. 5 perces szóbeli beszámolót a táblánál a csoport előtt az adott témakör második órájának az elején egy olyan feladatból, amit az előző héten megkap, és az előző héten elhangzó információk alapján megoldható. Ez a beszámoló max. 20 pontot ér és kötelezően teljesítendő, enélkül a félév nem teljesíthető. A beszámolókra a Teamsben, a kurzus csatornájában található 'Beosztás.xlsx' táblázat kitöltésével jelentkezzenek.

A félévközi jegy a 4 legjobb kis zárthelyi és a beszámoló pontszámának összege alapján alakul ki, maximálisan 100 pont szerezhető. Ha a szóbeli beszámoló elfogadásra került, akkor az osztályzat a pontok összegéből adódik a következő módon:

elégtelen (1) [0; 50)
elégséges (2) [50; 62)
közepes (3) [62; 74)
jó (4) [74; 86)
jeles (5) [86; 100]

Pótlás: a szóbeli beszámoló pótlására lehetőséget biztosítunk az utolsó héten a gyakorlat idejében.
A pótlási héten pótpót zh írható a teljes anyagból különeljárási díj megfizetése mellett.
A pót-pót zh-ra előzetesen jelentkezni kell a Neptunban kiírt "Díjköteles pótlás" vizsgaalkalomnál, és különeljárási díjat is kell utána fizetni.
Ez egyetlen, 80 pontos zh az egész félév anyagából, nem lehet anyagrészenként külön pótolni. Aki megírja, annak az erre kapott pontszáma felülírja a legjobb 4 kiszh pontszámát (azaz rontani is lehet). A jegy tehát a pót-pót zh és a beszámoló pontszámának összege alapján alakul ki.

Segédanyagok

A gyakorlatok anyaga

Megjegyzés: a félév során folyamatosan fognak kikerülni az anyagok.

Dátum Feladatsor Órai anyag

Beszámoló

feladatok

 
09. 06. 1A feladatok 1A anyag    
09. 13. 1B feladatok 1B anyag 1. beszámolók  
09. 20. 2A feladatok 2A anyag   1. kiszh mo.
09. 27. 2B feladatok 2B anyag 2. beszámolók  
10. 04. 3A feladatok 3A anyag   2. kiszh mo.
10. 11. 3B feladatok 3B anyag 3. beszámolók  
10. 18. 4A feladatok 4A anyag   3. kiszh mo.
10. 25. 4B feladatok 4B anyag 4. beszámolók  
11. 08. 5A feladatok 5A anyag   4. kiszh mo.
11. 15. 5B feladatok 5B anyag 5. beszámolók  
11. 22. 6A feladatok 6A anyag   5. kiszh mo.
11. 29. 6B feladatok 6B anyag 6. beszámolók  
12. 06. - - pótbeszámolók 6. kiszh mo.

 

Feladatgyűjtemény

Moór Ágnes: Középiskolai fizikapéldatár

 

Tematika

Mozgások: hely – sebesség – gyorsulás; egyenletes és egyenletesen gyorsuló mozgás, körmozgás. Impulzus, impulzus-megmaradás.
Newton törvényei; erőtörvények. Hajítás, lejtő, súrlódás. Statika.
Nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő. Ideális gáz nyomása, gáztörvény; folyamatok ábrázolása.
Munka, mechanikai energia, belső energia, hő; energiamegmaradás. Bernoulli-törvény.
Elektromos töltés, áram, feszültség, ellenállás. Ohm-törvény, Joule-törvény, soros és párhuzamos kapcsolás; mérőműszerek.
Geometriai optika: fénysugár, visszaverődés, törés, Snellius-Descartes-törvény, leképezési törvény; lencsék és tükrök képalkotása. A fehér fény felbontása, spektrum.