BMETE14AX05

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika laboratóriumi gyakorlatok
Neptun kód: BMETE14AX05
Felelős oktató: Dr. Wittmann Mária
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE14AX05
Követelmények, Információk

Aktuális információk

2020/21/2 félév

Órarendi időpont: kedd 16:15-19

A laborgyakorlat hibrid rendszerben lesz online gyakorlatok formájában van megtartva.

A labor Teams kurzusa VBK - Fizika laboratóriumi gyakorlatok, a csatlakozási kódot neptun üzenetben küldjük el.

A bevezető előadás anyaga a Teamsben visszanézhető.

Febr. 16. Görbeillesztés     javító: Kály-Kullai Kristóf
Febr. 23. Dinamikai rendszerek    javító: Lawson Thuy
Márc. 2. Logika    javító: Wittmann Marian
Márc. 9. Optika I.  mérésvezető: Beke Dávid
Márc. 16. Optika II.   mérésvezető: Beke Dávid
Márc. 23. Mechanika     javító: Lawson Thuy
Márc. 30.
Egyenáram   mérésvezető: Wittmann Marian
Ápr. 13. Váltóáram    mérésvezető: Kály-Kullai Kristóf

UGRÁS A MÉRÉSEK ANYAGÁHOZ

Jegyzőkönyvek leadása:

Az online gyakorlatok jegyzőkönyvét a Moodleba kérjük feltölteni, a kézzel írt részt befotózva, az egyebeket külön fájlként. A Moodleban az összes jegyzőkönyv leadási határidejének a félév vége van beállítva, ez azt jelenti, hogy a Moodleba eddig lehetséges feltölteni jegyzőkönyveket. A feltöltés ideje látszik a Moodleban, ezt fogjuk figyelembe venni, hogy kövessük, ki mikor adta le.

Újrás jegyzőkönyvek:

A mérés vezetőjét kell megkeresni (e-mailben, a táblázatban megtalálható címen), és tisztázni, hogy a jegyzőkönyv melyik részét kell elkészíteni, hogy elfogadható legyen.

Pontozás, félév végi osztályzat:

A maximális pontszám a beugrókra 8, a jegyzőkönyvekre 12; kivéve a Dinamikai rendszerek jegyzőkönyvet, amire 20 pont kapható (mert ott nincs beugró). A Moodleban az egyes jegyzőkönyveknél ennél többnek látszik a maximális pontszám, mert abban benne vannak a szorgalmi feladatokra kapható pontok is (amivel 100% fölé lehet menni).

A ponthatárok:   2:  40%-tól;    3: 55%-tól;   4: 70%-tól;    5: 85%-tól.

Pótlási lehetőségek:

Az online gyakorlatokról való hiányzás nehezen magyarázható (ha mégis, különleges esetben kérek e-mailt), ezért azokhoz pót beugró zh nem lesz, viszont a gyakorlat anyaga visszanézhető a Teamsben, és a jegyzőkönyv elkészíthető.
Jelenléti mérésekhez valószínűleg nem lesz lehetőség jelenléti pótmérésre, hanem a Teamsben lesz online pótmérés.

Követelmények

Mi kell a laborgyakorlatra?

Hogyan kell fizika labor jegyzőkönyvet készíteni?

Jegyzőkönyv-leadás

Tantárgykövetelmények

Jelenléti követelmények, pótlási lehetőségek

  A bevezető előadáson elhangzottak ismerete nélkülözhetetlen a labor teljesítéséhez, és a balesetvédelmi oktatásban való részvétel előfeltétele a mérések megkezdésének.
  A félév során összesen 8 mérést kell elvégezni. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele mind a 8 mérés ill. gyakorlat elvégzése, és legalább olyan szinten elkészített jegyzőkönyv beadása, amit a mérésvezető nem dob vissza.
  15 perc késés esetén a mérés aznap már nem végezhető el, ez esetben pótmérési alkalmat kell igénybe venni a mérés elvégzéséhez.
  A félév során összesen max. 2 mérés pótlására van lehetőség (akár hiányzás miatt, akár késés miatt, akár azért, mert a mérésvezető elküldte a hallgatót elégtelen felkészülés vagy hiányzó jegyzőkönyv miatt).
Mérések pótlása:  A szorgalmi időszak fennmaradó heteiben, ill. a pótlási héten.

Egyszer már elvégzett mérést javító szándékkal megismételni nem lehet.

Félévközi követelmények

 • Előzetes felkészülés a mérésekre a honlapon található írásos segédanyagok alapján.
 • Jegyzőkönyv előkészítése a laborgyakorlat előtt (fejléc, bevezetés).
 • A 8 mérési feladat elvégzése.
 • A jegyzőkönyvek elkészítése otthon egyénileg a mérési adatok alapján.

  A felkészülést, a jegyzőkönyveket, és egyes esetekben az órai munkát pontozzuk.
  Minden méréshez olyan jegyzőkönyvet kell beadni, amely az adott mérés követelményeinek legalább minimális szinten megfelel. A hiányos, értékelhetetlen jegyzőkönyvet a mérésvezető visszadobja ("újra") és ezért 4 pontot levonunk. A visszadobott jegyzőkönyvet a félév során tetszőlegesen választott időben vissza kell kérni és a hiányzó, ill. elfogadhatatlan részt pótolni, ill. javítani kell. Erre a határidő a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított egy hét. Amíg a jegyzőkönyv nincs elfogadva, a mérés el nem végzettnek minősül.

  A jegyzőkönyvet a mérést követő héten a laboridő elején kell leadni - kivéve
- ha oktatási szünet van;
- ha valaki beteg, ill. bármilyen okból aznap nem jön mérésre.
Laboridőn kívül csak előzetes egyeztetéssel lehet jegyzőkönyvet leadni.

  Késedelmes jegyzőkönyv-beadáskor 4 pontot levonunk, ezzel együtt a beadási határidő egy héttel kitolódik. Ha a jegyzőkönyv akkor sem érkezik be, akkor újabb 4 pontot levonunk, és a beadási határidő egy újabb héttel kitolódik; stb, stb. (a mérésre kapott pontszám így akár negatív is lehet). Különeljárási díjat nem kell fizetni, kivéve, ha a legkésőbb 13. oktatási héten elvégzett mérés jegyzőkönyve nem érkezik be a szorgalmi időszak utolsó napjáig, hanem csak a pótlási héten. A 14. héten elvégzett mérések jegyzőkönyvét a pótlási héten kell beadni. A szorgalmi időszakban elvégzett mérések jegyzőkönyve a pótlási hét után már nem adható be. A pótlási héten elvégzett pótmérések jegyzőkönyveit viszont még be lehet adni a vizsgaidőszak első hetében, az oktatóval egyeztetett időpontban.

A félév végi osztályzat kialakítása

  A mérések kezdetén a mérésvezető írásban (vagy szóban) ellenőrzi a hallgató felkészültségét. Elégtelen felkészülés esetén (ld. a minimumkövetelményeket) a hallgatót a mérésvezető elküldi, a hallgató a mérést nem végezheti el azon a napon, hanem pótmérési alkalmat kell igénybe vennie a mérés elvégzéséhez. A mérésre való felkészüléshez a hallgató konzultációt kérhet a mérésvezetőtől (vagy a laborvezetőtől) előzetes egyeztetéssel (a mérésvezetők e-mail címei a táblázatban találhatók). Akkor is elküldi a mérésvezető a hallgatót, ha nem hozott előkészített jegyzőkönyvet az aznapi mérésre (fejléccel, bevezetéssel), illetve ha 15 percnél többet késik. Ha valakit másodszor is elküldenek a félév valamelyik felének 4-4 méréséről, akkor a félévközi jegy elégtelen.
  Minden mérésre maximum 20 pont kapható. Ez a felkészülés ellenőrzésén (általában 8 pont), a jegyzőkönyvön (általában 12 pont), és néhány mérésnél (pl. logika) az órai munkán alapul. Egyes méréseknél szorgalmi feladatok is adhatók be, amelyekkel pluszpontok szerezhetők.
  Az egyes mérések javító szándékú megismétlésére nincs lehetőség, de szorgalmi feladatok benyújtásával szorgalmi pontok szerezhetők utólag is a mérésenkénti 20 ponton felül.
  A félévközi jegy a 8 mérésre kapott összpontszám alapján a következőképpen alakul:

    8 mérés 7 mérés
elégséges (2) 40% 64 - 56 -
közepes (3) 55% 88 - 77 -
jó (4) 70% 112 - 98 -
jeles (5) 85% 136 - 119 -

Konzultációk

előzetes megbeszélés, ill. e-mail bejelentkezés alapján

a mérésvezetőkkel (az e-mail címek a táblázatban vannak),

ill. a laborvezetővel ( Wittmann Marian ) egyeztetve.

Segédanyagok

Jegyzet

Nyomtatott jegyzet nincs, az elméleti anyag és az egyes mérések anyaga itt tölthető le.

Az elméleti anyagra a gyakorlaton nincs szükség, viszont valamilyen formában a mérések leírását el kell hozni az egyes mérésekre!

Balesetvédelem

Méréssorozat kiértékelése, Student-táblázat; közvetett mérés hibája gyakorló feladatokkal
(Nem kötelező anyag: Metrológiai alapok, elméleti háttér)

Egyenes paramétereinek meghatározása lineáris regresszióval

Mérések

A minimumkövetelmények a mérésekhez

1. Görbeillesztés
    Mérés utánra:
    a jegyzőkönyv készítéséhez szükséges SciDAVis letöltése itt (Windows), vagy itt (Linux),
    SciDAVis segédlet és a SciDAVis honlapja.

2. Mechanika

   2. Mechanika részletes mérési utasítással       Segédlet a kiértékeléshez

A Mechanika mérésen  a honlapon fenn levő csoportnévsor szerinti  első 5 a laboridő elején kezd, a második 5 pedig egy órával később. Ha megbeszélik egymás között, akkor csoporton belül cserélhetnek egymással, lényeg, hogy 5-5 mérő lehet benn egyszerre.

3. Optika I.

4. Egyenáram, félvezető 
    Nem kötelező anyag: félvezető olvasmány,   áttekintő egyenáramú hálózatok számolásáról

5. Váltóáram
    Nem kötelező anyag: demonstráció anyaga

6. Logika

7. Optika II.
    Egy kis játék: emanim demonstráció,   letöltés

8. Dinamikai rendszerek
    Mérés utánra:  PhasePictor letöltés,   segédlet a PhasePictorhoz

 

Részletes tárgyprogram

I. Bevezető előadás, a laboratóriumi gyakorlatokhoz szükséges alapismeretek

 • Bevezető, munkavédelmi szabályok. (1 óra)

 • Méréssorozat kiértékelése, közvetett mérés hibája, elektromosságtani alapismeretek. (2 óra)

II. Önálló mérések

 1. Görbeillesztés: a legkisebb négyzetek módszerének elve, lineáris és nemlineáris illesztés számítógéppel. (3 óra)

 2. Mechanika: Lineáris rugalmas erő; rezgőmozgás, ingamozgások, torziós inga tanulmányozása (a fázistér és a trajektóriák bemutatása). (3 óra)

 3. Optika I.: Geometriai optika: domború lencse leképzésének vizsgálata; prizma törésmutatójának meghatározása, hajszál vastagságának becslése. Brewster szög mérése. Polarizáció vizsgálata. (3 óra)

 4. Egyenáram: soros és potenciometrikus áramkörszabályozás. Félvezetők: félvezető dióda karakterisztikájának mérése. (3 óra)

 5. Váltóáram: soros RLC-kör impedanciájának frekvenciafüggése, rezonancia. Jelalak-vizsgálat oszcilloszkóppal. (3 óra)

 6. Logika: logikai algebra, kapuáramkörök. Meghatározott logikai függvények megvalósítása kommerciális IC-kel. (3 óra)

 7. Optika II.: Fizikai optika: lézer hullámhosszának, hajszál vastagságának, transzmissziós rács rácsállandójának meghatározása elhajlási képből. Michelson-interferométer.  (3 óra)

 8. Dinamikai rendszerek: Egyszerű (kémiai, populációdinamikai) problémák differenciálegyenletének felállítása. A differenciálegyenletek stacionárius pontjainak meghatározása, lineáris stabilitásvizsgálat. A megoldás viselkedésének tanulmányozása a fázissíkon. (3 óra)

A tárgyprogram kelte: 2007. augusztus 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online alkalmak a Teamsben: Görbeillesztés gyakorlat, Dinamikai rendszerek gyakorlat.

Lehetőség esetén jelenléti mérésként lesz megtartva a Mechanika, Egyenáram, Váltóáram, és egy összevont Optika. Ez a hagyományos Optika I. és Optika II. gyakorlatból is tartalmaz méréseket, erre a mérésleírásoknak a módosított változatából (vagyis ezekből: Optika I. és Optika II.) kell készülni.

A labormérések helye:
  Mechanika: F épület III. lépcsőház, II. emelet, Mérnöki fizika labor
  Egyenáram: Ch 301
  Váltóáram: Ch 302
  Optika: F épület III. lépcsőház, II. emelet, Mérnöki fizika labor.

A Mechanika mérés helyisége elég szűkös, ezért annál a mérésnél a 3 órás laboridőt megfelezzük, a honlapon fenn levő csoportnévsor szerinti  első 5 a laboridő elején kezd, a második 5 pedig egy órával később. Ha megbeszélik egymás között, akkor csoporton belül cserélhetnek egymással, lényeg, hogy 5-5 mérő lehet benn egyszerre.

A Logika mérés a tervek szerint egy közös online alkalomból és a rákövetkező héten egy rövidített jelenléti alkalomból fog állni, amikor az áramkört össze kell szerelni.

Lehetőség esetén tartunk egy Optika szorgalmi mérést is a Logika mérés után.

A jelenléti mérésekre a maszkon kívül csak az előkészített jegyzőkönyvet, írószert, jegyzetpapírt, számológépet, és a mérési utasítást kell hozni (ezt akár elektronikus formában is lehet); laborköpeny nem kell. Kérjük, csak egészségesen jöjjenek a mérésre, illetve ha bármilyen gyanú felmerülne, hogy frissen megfertőződhettek, akkor hagyják ki a mérést. A mérés előtt kérjük, mindenki fertőtlenítse a kezét.

Jegyzőkönyvek leadása:

Az online gyakorlatok jegyzőkönyvét a Moodleba kérjük feltölteni, a kézzel írt részt befotózva, az egyebeket külön fájlként.

A jelenléti mérések esetében a papírra írt jegyzőkönyvet kell leadni a mérést követő héten annak a mérésvezetőnek, akinél a csoport mér (az időben beadott papírt a Moodleba nem kell feltölteni). Az optika jegyzőkönyvet is le kell adni egy hét múlva, annak ellenére, hogy a csoportnak akkor nincs mérése. Az optika jegyzőkönyvet bármelyik mérésvezetőnek le lehet adni (de célszerű az optika mérés vezetőjének). Ha valakinek csak ezért kellene bejönni aznap, akkor be is küldheti valakivel, vagy a jegyzőkönyvet befotózva feltöltheti a Moodleba, ezzel leadta időben, de mivel a papírra írt jegyzőkönyvet fogjuk kijavítani, kérjük a papírt is egy héten belül eljuttatni hozzánk (ha ez is akadályba ütközik, kérjük e-mailben jelezni).

A laboridőn kívül leadott jegyzőkönyveket az F épület III. lépcsőházának I. emeletén lehet bedobni a Kémiai Fizika Csoport rácsán elhelyezett papírdobozba.

Ha a mérést követő héten oktatási szünet van, akkor a jegyzőkönyv-leadási határidő kitolódik két hétre.

Ha valaki karanténban van, vagy beteg a mérést követő héten, akkor feltöltheti a Moodleba a befotózott jegyzőkönyvét, és akkor az leadott jegyzőkönyvnek számít.

Visszajelzés a jegyzőkönyvekre és a beugrókra:

Minden pontot a Moodleban könyvelünk, a jelenléti mérések jegyzőkönyvét és beugróját is. A jelenléti mérések esetében azonban a Moodlet csak pontközlésre használjuk, a javítás a papíron beadott jegyzőkönyveken látható. A mérésvezetőket lehet megkérni, hogy mutassák meg a kijavított jegyzőkönyveket.

Pótlási lehetőségek:

A jelenléti méréseknél ebben a félévben csak olyan csoporthoz lehet csatlakozni pótmérőnek, ahol 10-nél kevesebben vannak, mert a járvány miatt nem akarunk 10-nél nagyobb létszámú csoportot. Van egy „pótmérések” című táblázat a Teams labor general csatornájának fájljai között, ebben a zölddel jelölt alkalmakhoz lehet csatlakozni. Aki hiányzott és talál magának megfelelő alkalmat, írja be magát, és küldjön egy e-mailt. Mehet más labornapra is pótmérőnek, aki ráér.

Aki tudja, hogy valamikor nem jön el valamelyik mérésére (pl. karanténba került), kérem, hogy írja meg, mert így felszabadul mérőhely, és oda is jelentkezhet más.

 

Optika I. az összevont Optika méréshez
Csak azokat a mérési feladatokat végezzük el, aminek nem szürke a háttere. A kis zh-ban a ténylegesen elvégzendő 4 mérési feladatot kell tudni ismertetni, és a nem szürke hátterű minimumkérdésekre válaszolni.

Optika II. az összevont Optika méréshez
Csak azokat a mérési feladatokat végezzük el, aminek nem szürke a háttere. A kis zh-ban a ténylegesen elvégzendő mérési feladatokat kell tudni ismertetni, a nem szürke hátterű minimumkérdésekre válaszolni, és a nem szürke hátterű számolási feladatot kell tudni megoldani.