BMETE14AX18

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Bevezető fizika C
Neptun kód: BMETE14AX18
Felelős oktató: Dr. Kály-Kullai Kristóf
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE14AX18
Követelmények, Információk

Aktuális információk

2023/24/2 félév: a tárgy a tavaszi félévekben nem indul.

2023/24/1 félév

Tárgyfelelős: Dr. Kály-Kullai Kristóf egyetemi adjunktus

A kurzushoz tartozó Moodle kurzus: Bevezető fizika C (BMETE14AX18) 2023

A beiratkozáshoz szükséges jelszót az első gyakorlaton ismertetjük.

A kurzushoz tartozó Teams csoport: VBK - Bevezető fizika C 2023/24/1

A Teams csoportba belépéshez szükséges kódot az első gyakorlaton ismertetjük. A csoportba a ..@edu.bme.hu-s azonosítójukkal tudnak belépni.

Pót-pótzh: 12.11, 15:15 - 16:45, terem később a jelentkezők létszámától függően.
A Neptunban jelentkezni kell a tárgyhoz kiírt díjköteles pótlás típusú vizsgaalkalomra. 6 feladat lesz, minden témakörből egy, 90 perc áll rendelkezésre. A 4 legjobb feladat összpontszáma felülírja a félév során a kiszh-kon szerzett pontok számát.

Gyakorlatvezetők és órarendi adatok:

Kurzuskód Időpont Gyakorlatvezető
CB1 8:15-10:00, CHA10 dr. Siposs András
CB2 8:15-10:00, CHA11 Szemere Mária
CB3 8:15-10:00, CH302 Budai Ákos
CB4 8:15-10:00, CH304 Pataki Dávid
CV1 10:15-12:00, CHA11 Szemere Mária
CV2 10:15-12:00, K285 Gádoros Patrik
CV3 10:15-12:00, CHA10 dr. Siposs András
CV4 10:15-12:00, CH302 Nagyfalusi Balázs
CV5 10:15-12:00, CH301 Kály-Kullai Kristóf

Követelmények

A gyakorlatokról legfeljebb négyszer lehet hiányozni.

A szorgalmi időszakban van 6, egyenként max. 20 pontos kis zárthelyi. Ezek anyaga a példatár kijelölt szakaszából egy számolási feladat, esetleg még egy tesztkérdés vagy egy rövid elméleti kérdés is. A 6 zh-ból a 4 legjobb zh-t vesszük figyelembe, pótzh nem lesz.

A zh-kon kívül minden hallgatónak egyszer a félévben tartania kell egy kb. 5 perces szóbeli beszámolót a táblánál a csoport előtt az adott témakör második órájának az elején egy olyan feladatból, amit előzetesen megkap, és az előző héten elhangzó információk alapján megoldható. Ez a beszámoló max. 20 pontot ér és kötelezően teljesítendő, enélkül a félév nem teljesíthető. A beszámolókra a Moodleban jelentkezzenek a "Beszámoló jelentkezés {kurzuskód}" nevű válaszlehetőség kitöltésével.

A félévközi jegy a 4 legjobb kis zárthelyi és a beszámoló pontszámának összege alapján alakul ki, maximálisan 100 pont szerezhető. Ha a szóbeli beszámoló elfogadásra került, akkor az osztályzat a pontok összegéből adódik a következő módon:

elégtelen (1) [0; 50)
elégséges (2) [50; 62)
közepes (3) [62; 74)
jó (4) [74; 86)
jeles (5) [86; 100]

Pótlás: a szóbeli beszámoló pótlására lehetőséget biztosítunk az utolsó héten a gyakorlat idejében.
A pótlási héten pótpót zh írható a teljes anyagból különeljárási díj megfizetése mellett.
A pót-pót zh-ra előzetesen jelentkezni kell a Neptunban kiírt "Díjköteles pótlás" vizsgaalkalomnál, és különeljárási díjat is kell utána fizetni.
Ez egyetlen, 80 pontos zh az egész félév anyagából, nem lehet anyagrészenként külön pótolni. Aki megírja, annak az erre kapott pontszáma felülírja a legjobb 4 kiszh pontszámát (azaz rontani is lehet). A jegy tehát a pót-pót zh és a beszámoló pontszámának összege alapján alakul ki.

A pót-pótzh a pótlási hét hétfőn lesz, 12. 11.-én 15:15-16:45 között.

Segédanyagok

A gyakorlatok anyaga

Legfontosabb információk a tárgyról egy oldalban.

Megjegyzés: a félév során folyamatosan fognak kikerülni az anyagok.

Dátum Feladatsor Órai anyag

Beszámoló

feladatok

zh megoldás
09. 04. 1A feladatok 1A anyag    
09. 11. 1B feladatok 1B anyag    
09. 18. 2A feladatok 2A anyag 1. beszámolók  
09. 25 2B feladatok 2B anyag   1. zh
10. 02. 3A feladatok 3A anyag 2. beszámolók  
10. 09. 3B feladatok 3B anyag   2. zh
10. 16. 4A feladatok   3. beszámolók  
10. 30.   4A anyag   3. zh
11. 06. 4B feladatok 4B anyag 4. beszámolók  
11. 13. 5A feladatok 5A anyag   4. zh
11. 20. 5B feladatok 5B anyag 5. beszámolók  
11. 27. 6A feladatok 6A anyag   5. zh
12. 04.     6. beszámolók 6. zh
      pótbeszámolók  

 

Feladatgyűjtemény

Moór Ágnes: Középiskolai fizikapéldatár

2020 online gyakorlatok videói

Microsoft stream link

 

Tematika

Mozgások: hely – sebesség – gyorsulás; egyenletes és egyenletesen gyorsuló mozgás, körmozgás. Impulzus, impulzus-megmaradás.
Newton törvényei; erőtörvények. Hajítás, lejtő, súrlódás. Statika.
Nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő. Ideális gáz nyomása, gáztörvény; folyamatok ábrázolása.
Munka, mechanikai energia, belső energia, hő; energiamegmaradás. Bernoulli-törvény.
Elektromos töltés, áram, feszültség, ellenállás. Ohm-törvény, Joule-törvény, soros és párhuzamos kapcsolás; mérőműszerek.
Geometriai optika: fénysugár, visszaverődés, törés, Snellius-Descartes-törvény, leképezési törvény; lencsék és tükrök képalkotása.