Hírek

Makk Péter Lendület-csoportot alapíthat

Makk Péter, a Fizikai Intézet és a Fizika Tanszék docense elnyerte az idei Lendület Program kutatási támogatását. Makk Péter újonnan induló csoportjának kutatási témája: Szintetikus korrelált fázisok hangolása van der Waals heterostruktúrákban

 

Bejelentés az MTA honlapján: https://mta.hu/mta_hirei/tizenot-nyertes-az-mta-lendulet-programjanak-id...

Elindult a Kvantumlabor

A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium (QNL) bemutatkozó online konferenciájával 2021. június 2-án hivatalosan is elkezdődött a konzorcium kutatómunkája. A konferenciát prof. dr. Bódis József, az ITM államtitkára nyitotta meg. Utána Domokos Péter, a konzorcium vezetője és a konzorcium tagjai tartottak tájékoztatót az induló munkáról.
 
További részletek:
 

Nanoszerkezetek zaj-alapú diagnosztikája

Az atomi és molekuláris elektronika kutatócsoport grafén nanoszerkezetekre vonatkozó új kísérleti eredményeit az npj 2D Materials and Applications közölte. 

 

László Pósa, Zoltán Balogh, Dávid Krisztián, Péter Balázs, Botond Sánta, Roman Furrer, Miklós Csontos & András Halbritter
Noise diagnostics of graphene interconnects for atomic-scale electronics
npj 2D Materials and Applications volume 5, Article number: 57 (2021)
https://www.nature.com/articles/s41699-021-00237-w

 

A kutatócsoport honlapja: https://nanoelectronics.physics.bme.hu/Atomic_and_molecular_electronics

OTDK-eredmények

Fizika, Földtudományok és Matematika szekció
 
 • Kísérleti fizika tagozat
  1. helyezés: Balázs Péter, témavezető: Balogh Zoltán, Halbritter András
  3. helyezés: Kalmár Tamás, témavezető: Fülöp Gergő
 • Kvantumfizika és informatika tagozat
  2. helyezés: Szombathy Dominik, témavezető: Zaránd Gergely
 • Nanoszerkezetek tagozat
  2. helyezés Fehérvári János Gergő, témavezető: Halbritter András, Török Tímea
  Különdíj: Kovács Panna, témavezető: Szunyogh László
 • Statisztikus fizika és áramlások tagozat
  1. helyezés: Krasznai Anna, témavezető: Takács Gábor
  Különdíj Gonda Iván és Kalmár Tamás, témavezető: Török János
 • Anyagfizika tagozat
  Különdíj: Oyunbolor Binderiya, témavezető: Volk János
 
Műszaki Tudományi szekció
 
 • Elektronika és számítástechnikai eszközök tagozat 
  1. helyezés: Balázs Péter, témavezető: Balogh Zoltán, Halbritter András 

 

További eredmények: http://www.bme.hu/hirek/20210513/Muegyetemi_sikerek_sorozata_a_35_OTDKn

Periodikus nanoszerkezetek

Nanorészecskék és molekulák önszerveződéséről közölt tanulmányt az Önszerveződés és Önrendeződés kutatócsoport a Science Advances folyóiratban.

 

A kutatócsoport honlapja: https://dept.physics.bme.hu/Self-organization

 

A. J. Ackroyd, G. Holló, H. Mundoor, H. Zhang, O. Gang, I. I. Smalyukh, I. Lagzi, E. Kumacheva
Self-organization of nanoparticles and molecules in periodic Liesegang-type structures
Science Advances 7, eabe3801, DOI: 10.1126/sciadv.abe3801

Mágneses nanoszerkezetek kvantumállapotai

Munkatársaink új eredményei elősegíthetik topologikusan védett kvantumállapotok létrehozását és kísérleti vizsgálatát. Publikáció a Nature Communications folyóiratban.

 

Philip Beck, Lucas Schneider, Levente Rózsa, Krisztián Palotás, András Lászlóffy, László Szunyogh, Jens Wiebe & Roland Wiesendanger 
Spin-orbit coupling induced splitting of Yu-Shiba-Rusinov states in antiferromagnetic dimers
Nature Communications volume 12, Article number: 2040 (2021) 
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22261-6

 

Újabb lépés a kvantuminformáció-technológiában: mágneses nanoszerkezetek újszerű kvantumállapotai szupravezető felületeken
 
Az atomi skálájú hibrid mágneses-szupravezető rendszerek létrehozása újfajta alkalmazások felé nyit utat a kvantuminformáció-technológia területén. Szupravezetőre helyezett mágneses atomok közelében ún. Yu-Shiba-Rusinov-állapotok (YSR) jönnek létre, melyek a nanomágnes-szupravezető rendszerek topologikus kvantumállapotainak alapkövei. A Hamburgi Egyetem kísérleti kutatóival folytatott német-magyar együttműködésben egyetemünk munkatársai, Palotás Krisztián, Lászlóffy András és Szunyogh László, valamint egy korábbi BME-s diák, Rózsa Levente (Konstanzi Egyetem) sikeresen járultak hozzá a mangán atomok által keltett YSR állapotok elméleti értelmezéséhez szupravezető nióbium felületén. Kutatásaik fókuszában a mesterségesen létrehozott, ferromágnesesen, illetve antiferromágnesesen (AFM) csatolt mangán dimerek YSR-állapotainak vizsgálata állt és kísérletileg elsőként mutatták ki, hogy az atomi YSR-állapotok az antiferromágneses beállás esetén is felhasadnak. A korábbi munkákban a felhasadt YSR-állapotok jelenlétéből arra következtettek, hogy a szupravezetőhöz csatolt dimerekben az AFM spinbeállás kizárható. A német és magyar kutatók új felfedezése szükségessé teszi ezen kísérletek felülvizsgálatát. Az elméleti és numerikus számítások a felhasadt YSR-állapotok jelenlétét az AFM dimerekben egyértelműen az elektron spin- és pályamomentumai között fellépő kölcsönhatás, az ún. spin-pálya-csatolás hatásával és a felületi inverziós szimmetria hiányával magyarázták. A Nature Communications folyóiratban (Nature Communications 12, 2040 (2021)). közölt eredmények előrevetítik, hogy antiferromágneses atomi láncokban is lehetséges a YSR-állapotokból sávokat kialakítani, új lehetőséget nyitva a topologikus kvantumszámítás realizációjára. 
 
 
 
ShibaMoleculeFigure.png
 
 
Ábra: Hibridizált YSR-állapotok egy AFM Mn dimerben Nb(110) felületen numerikus számítások alapján. A bal oldali kék görbék az állapotsűrűséget (YSR: α, β, γ, δ) mutatják az energia függvényében a Nb szupravezető tiltott sávjában, a jobb oldalon a YSR-állapotok térbeli kiterjedése látható. Felső sor: spin-pálya csatolás nélkül a YSR-állapotok nem hasadnak fel; alsó sor: spin-pálya csatolás jelenlétében felhasadások (1,2) láthatók. Forrás: Nature Communications 12, 2040 (2021).
 

Oldalak