Hírek

Pályázati sikerek a Fizikai Intézetben

A BME Fizikai Intézetben Balogh Zoltán és Varjas Dániel a fiatal kutatók között, Lagzi István László pedig a kutatói kategóriában nyert az OTKA alapkutatási pályázaton. Gratulálunk!

 

Fiatal kutatói kiválósági program:

  • Balogh Zoltán (BME Fizika Tanszék): Nanoelektronikai eszközök elektromos zajának feltárása, testreszabása és hasznosítása
  • Varjas Dániel (BME Elméleti Fizika Tanszék): Amorf topologikus anyagok

 

Kutatási témapályázatok:

  • Lagzi István László (Fizika Tanszék): Önszerveződés különböző anyagtranszport folyamatokkal mikroskálától  makroskáláig bezárólag

 

Forrás: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-fk23, https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-k23 

 

Topologikus fázis kétrétegű grafénben

A BME Kvantumelektronika kutatócsoportjának sikerült kísérletileg stabilizálnia egy egzotikus elektronállapotot kétrétegű grafénben. Publikáció a Nano Letters-ben.

 

Máté Kedves, Bálint Szentpéteri, Albin Márffy, Endre Tóvári, Nikos Papadopoulos, Prasanna K. Rout, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Srijit Goswami, Szabolcs Csonka, and Péter Makk*
Stabilizing the Inverted Phase of a WSe2/BLG/WSe2 Heterostructure via Hydrostatic Pressure
Nano Letters, 2023
 
A Kvantumelektronika csoport honlapja: https://nanoelectronics.physics.bme.hu/Quantum_intro
 
 

Hibajavítás kvantumszámítógépekben

A BME Fizikai Intézet elméleti fizikusai a ,,felületi kód'' nevű kvantumos hibajavító eljárás hatékonyságát vizsgálták numerikus szimulációkkal. Publikáció a Quantum folyóiratban.
 
Ahhoz, hogy a kvantumszámítógépek beváltsák a hozzájuk fűzött reményeket, és hosszú számítási feladatokat tudjanak pontosan végezni, logikai áramkörök kvantumbitjeit meg kell védeni a környezeti zajtól. Ennek fontos része a kvantumos hibajavítás: minden egyes logikai kvantumbitet sok fizikai kvantumbit együttes, összefonódott kvantumállapotába kell bekódolni. A Quantum folyóiratban közölt munkánkban Numerikus szimulációval vizsgáltuk, hogy a legígéretesebbnek tartott kvantumos hibajavítási eljárás, az ún. felületi kód (surface code) milyen szintű védelmet biztosít a koherens hibák (kalibrációs hibák) és kiolvasási hibák kombinációjával szemben. Azt találtuk, hogy a kódot felskálázva (több fizikai kvantumbit minden logikai kvantumbitre) a védelem nő -- feltéve, hogy a hibák nem nagyobbak egy küszöbértéknél. Ez az általunk talált  küszöb közelítőleg egyenlő egy már korábban ismert küszöbértékkel: az inkoherens hibák (amiket egy fluktuáló környezet okoz) és kiolvasási hibák kombinációjához tartozóval. Azt találtuk továbbá, hogy a felületi kód robusztusabban véd a kiolvasási hibákkal szemben, mint a koherens hibákkal szemben (ld. ábra).
 
Coherent errors and readout errors in the surface code
Áron Márton and János K. Asbóth
 
 

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy munkatársunk, Dr. Varga Gábor, a BME Fizikai Intézet Fizika Tanszékének egyetemi docense, életének 63. évében váratlanul elhunyt.
 
Gábor mintegy 40 éven keresztül dolgozott a Fizika Tanszéken, mérnökhallgatók generációinak tanított fizikát, és meghatározó szerepet játszott a számítógépes modellezés oktatásának meghonosításában. Elismert kollégánk volt, aki sokakkal jó barátságot ápolt a Fizikai Intézetben.
 
Szeretettel őrizzük emlékünkben, családjával osztozunk fájdalmukban.
 
 

Oldalak