Hírek

Tachionok a Physical Review Letters-ben

Fénynél gyorsabban terjedő részecskék? Ha elég tágan értelmezzük, akkor lehetséges! Az Elméleti Fizika Tanszék kutatóinak új közleménye a Physical Review Letters-ben.
 
A hétköznapi világunkban semmi nem mehet gyorsabban a fénynél - egzotikus fizikai elméletek azonban leírnak részecskéket, a tachionokat, amik a fénysebességnél gyorsabban tudnak terjedni (annál lassabban viszont nem). Elemi részecskeként tachionokat nem ismerünk, de előfordulhatnak részecskeszerű gerjesztésként, környezetükkel kölcsönható kvantumrendszerekben.  Az Elméleti Fizika tanszék kutatói és társuk friss tanulmányukban, melyet a Physical Review Lettersben közöltek, azt vizsgálták, az ilyen kvantumrendszerek tachionjai hogyan vesznek részt az elektromos vezetési jelenségekben. Az ábra a) részén a piros pöttyözött vonal jelöli, hogy ezen tachionok energiája képzetes is lehet, és ahol valóssá válik  (piros folytonos vonal), ott végtelen nagy lesz a sebességük. A tanulmány fő eredménye, hogy a tachionok járuléka az egyenáramú vezetőképességhez véges ((b) ábra), végtelen terjedési sebességük ellenére.
 
Doru Sticlet, Balázs Dóra, Cătălin Paşcu Moca
Kubo formula for non-Hermitian systems and tachyon optical conductivity
Phys. Rev. Lett. 128, 016802 (2022).
 
tachion-png.png

Új publikáció a Carbon folyóiratban

Neutronos besugárzással hoztak létre hatékonyan NV-centrumokat gyémántban intézetünk kutatói - Új publikáció a Carbon folyóiratban.
 
A kvantumtechnológiai alkalmazások jelentős részében szükség van valamilyen fizikai rendszerre, ami kvantumbitként működik. Ehhez jól megcímezhető, jól kiolvasható kvantumállapotok kellenek, amik a környezettől jól elszigetelhetőek, ezért törékeny szuperpozícióik hosszú életűek, mégis kísérleti eszközökkel jól kontrollálhatóak, akár kvantumos összefonódásba hozhatók más kvantumbitekkel.
 
Az egyik vezető kvantumbit-platform a gyémántbeli nitrogén-vakancia (NV-) centrum. Itt a gyémánt egyik szénatomja "le van cserélve" egy nitrogénatomra, egy ezzel szomszédos szénatom pedig hiányzik (vakancia). Ilyen módon egy olyan molekulaszerű rendszer áll elő, amelyet a környezet káros hatásaitól a gyémánt maga szigetel, viszont kötött elektronjainak kvantumállapotait elektromágneses hullámokkal jól lehet vezérelni. Ez a gyémántbeli NV-centrum ezért ígéretes a kvantumkommunikációs és szenzorikai alkalmazásokhoz, de ilyen centrumok akár kvantumszámítógépekhez is hasznosak lehetnek. 
 
A gyémántbeli NV-centrumok hatékony előállítási módját dolgozták ki a BME Fizikai Intézetének Spin Spektroszkópia csoportjában Kollarics Sándor, Márkus Bence Gábor és Simon Ferenc,  együttműködésben a BME Nukleáris Technikai Intézet és a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóival. Eredményeiket a magas presztízsű Carbon folyóiratban publikálták. A munkában nitrogénatomokkal “szennyezett” gyémánt egykristályokból indultak ki, ezeket a BME Oktatóreaktorában sugározták be neutronokkal. A neutronok szénatomokat ütöttek ki a gyémántból, így vakanciák jöttek létre. Az NV-centrumok előállításához ezeket a vakanciákat kellett elvándoroltatni a nitrogénatomokhoz, ezt vákuumkamrában végzett ismételt hőkezeléssel érték el a BME-s kutatók. Az eljárás sikerét, azaz az NV-centrumok létrejöttét, mágnesesrezonancia-mérésekkel igazolták a BME Fizikai Intézetének spintronikai laboratóriumában - a mellékelt ábrán ezen mérések eredményeiből van ízelítő, ami hosszú, több milliszekundumos spinrelaxációs időt mutat.   
 
A cikk szabadon elérhető: 
Ultrahigh nitrogen-vacancy center concentration in diamond
S. Kollarics, F. Simon, A. Bojtor, K. Koltai, G. Klujber, M. Szieberth, B. G. Márkus, D. Beke, K. Kamarás, A. Gali, D. Amirari, R. Berry, S. Boucher, D. Gavryushkin, G. Jeschke, J. P. Cleveland, S. Takahashi, P. Szirmai, L. Forró, E. Emmanouilidou, R. Singh, K. Holczer
Carbon 188, p. 393 (2022).
 

Rátz Tanár Úr Életműdíj Vankó Péternek

A díjat az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért ítélte oda Péternek az elmúlt évtizedekben végzett sokrétű, kimagasló oktatói munkájáért.

 

Fizikushallgatók TDK-eredményei

Idén is online formában mutatták be kutatómunkájukat a fizikushallgatók a BME TTK Tudományos Diákköri Konferenciáján, november 16-án.

 

A teljes eredménylista: https://tdk.bme.hu/TTK

 

Fizikushallgatók közül I. díjat kapott:

 

 • Krasznai Anna
  Kvantum spinláncok nemegyensúlyi dinamikája
  Konzulens: Takács Gábor
 • Márton Áron
  Kvantumos hibajavítás a felületi kódban. - Koherens hibák és kiolvasási hibák vizsgálata.
  Konzulens: Asbóth János
 • Boldis Bercel
  BTZ fekete lyuk duális összefonódottsági mintázatainak vizsgálata klaszter algebrák segítségével
  Konzulens: Lévay Péter
 • Jakab Dominik
  Sokaság alapú kvantumbitek realizációja és vizsgálata mágneses rezonanciával
  Konzulensek: Simon Ferenc, Csősz Gábor

Kollarics Sándor díja

Saját kutatási eredményeinek közérthető bemutatásával első díjat nyert a BMe Kutatói Pályázaton Kollarics Sándor, a Fizika Tanszék PhD-hallgatója.

 

A BMe Kutatói Pályázatot 2010 óta minden évben az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) hirdeti meg. A pályázók a BME különböző kutatási projektekben tevékenykedő PhD-hallgatói. A pályázat célja a kutatási eredmények szélesebb körben történő megjelenítése, az egyes kutatási területek interneten keresztül történő bemutatása, angol és magyar nyelven.

 

A BMe Kutatói Pályázat 2021-es eredménylistája: http://doktori.bme.hu/hallgatoi_palyazat.htm

 

A díjazott pályázati anyag: http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2021/honlap/Kollarics_Sandor_hu.html

A BME legjelentősebb közleménye 2020-ban

A Kvantumelektronika és az Egzotikus Kvantumfázisok csoportok Shiba-állapotról szóló közös munkája elnyerte a  BME 2020. évi legjelentősebb tudományos közleménye díjat.

 

Z Scherübl, G Fülöp, CP Moca, J Gramich, A Baumgartner, P Makk, T Elalaily, C Schönenberger, J Nygård, G Zaránd, Sz Csonka
Large spatial extension of the zero-energy Yu-Shiba-Rusinov state in magnetic field
Nat. Comms. 11 1834 (2020)

Szupravezető kapcsoló nanopálcából

Újszerű elveken alapul a BME Kvantumelektronika kutatócsoport által létrehozott és vizsgált nanoméretű áramköri elem működése. Publikáció a Nano Letters folyóiratban.

 

Tosson Elalaily, Olivér Kürtössy, Zoltán Scherübl, Martin Berke, Gergö Fülöp, István Endre Lukács, Thomas Kanne, Jesper Nygård, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Péter Makk, and Szabolcs Csonka
Gate-Controlled Supercurrent in Epitaxial Al/InAs Nanowires
Nano Letters (2021)
 

Kondo-felhő szupravezetőkben

Cătălin Paşcu Moca, Ireneusz Weymann, Miklós Antal Werner, and Gergely Zaránd
Kondo Cloud in a Superconductor
Phys. Rev. Lett. 127, 186804 – Published 27 October 2021
 

A cikkben az Elméleti Fizika Tanszék kutatói és lengyel társszerzőjük azt a kérdést tették fel, vajon kialakul-e a szupravezetőkben is az ún. Kondo-felhő. A Kondo-felhő egy érdekes, sokrészecskés kvantumállapot, ami fémekben lévő mágneses szennyezők körül alakul ki - már ha a hőmérsékleti gerjesztések nem verik szét a felhőhöz szükséges finom kvantumos korrelációkat. A Kondo-felhő akadályozza az elektronok mozgását, és emiatt bizonyos  fémek extrém alacsony hőmérsékletre hűtés során nem jobban, hanem rosszabbul kezdik vezetni az elektromos áramot. Nem világos azonban, hogy mi a helyzet szupravezetőknél, ahol az elektronok nem szabadon mozognak, hanem Cooper-párokba rendeződéssel  kondenzálódnak.  A szerzők elméleti jóslata szerint kellően erős kicserélődési kölcsönhatás mellett a fémekben látotthoz hasonló a helyzet: a mágneses szennyezőt teljesen leárnyékolja a kialakuló Kondo-felhő, azonban egy kritikusnál gyengébb kicserélődési kölcsönhatás mellett az árnyékolás nem teljes. 

 
A cikk megkapta a kiemelten érdekes közleményeknek járó ,,Editor's Suggestion'' ajánlást, és egy rövid, közérthető összefoglalót is olvashatunk róla az APS Physics-ben: https://physics.aps.org/articles/v14/s140
 

Elektromechanika grafénben

Hogyan és miért változik egy grafén nanoszerkezet elektromos ellenállása, ha egy nyomáscellába tesszük?

 

A BME Kvantumelektronika csoport ezt a kérdést vizsgálta az ETH Zürich kutatóival közösen. Két, egymáshoz képest elcsavart kétrétegű grafénlapot illesztettek össze, ezt egy nyomáscellába helyezték, és vizsgálták hogy a nanoszerkezet összenyomása milyen hatással van annak elektromos ellenállására. Ennek nyomás- és hőmérsékletfüggését kimérve sikerült következtetni az egzotikus nanostruktúra elektron-sávszerkezetére is. Az új eredmények a Nano Letters folyóiratban jelentek meg. 

 

Bálint Szentpéteri, Peter Rickhaus, Folkert K. de Vries, Albin Márffy, Bálint Fülöp, Endre Tóvári, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andor Kormányos, Szabolcs Csonka, and Péter Makk

Tailoring the Band Structure of Twisted Double Bilayer Graphene with Pressure
Nano Lett. 2021, 21, 20, 8777 (2021)

 

Oldalak