BMETE15AF55

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Relativitáselmélet
Neptun kód: BMETE15AF55
Felelős oktató: Dr. Lévay Péter
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF55
Követelmények, Információk

For the English page of the course click here.

Aktuális információk

Követelmények

 • A félév során a hallgatók az előadáson házi feladatokat kapnak. Ezek az előadás anyagával kapcsolatos  feladatok.
 • A félévközi jegy a beadott feladatmegoldások értékelése  után kerül megállapításra.

Tematika

 • Minkowski téridő, négyesvektorok.
 • Lorentz és Poincaré csoport.
 • Idődilatáció, hosszkontrakció,  egyidejűség relativitása.
 • Sebesség összeadási formula, rapiditás.
 • Kauzalitás, Zeeman tétel.
 • Sajátidő, négyessebesség, négyesgyorsulás.
 • Hiperbolikus mozgás.
 • Relativisztikus dinamika.
 • Ekvivalencia elv.
 • Súlyos és tehetetlen tömeg egyenlősége.
 • Kovariancia elve.
 • Geodetikus hipotézis, lokális inerciarendszerek.
 • Riemann és pszeudoriemann geometria, Christoffel szimbólumok, geodetikusok.
 • Kovariáns deriválás, parallel transzport.
 • Newtoni limesz, a metrikus tenzor és a gravitációs potenciál kapcsolata.
 • A geodetikus egyenlet levezetése variációs elvből.
 • A Riemann tenzor és tulajdonságai.
 • Riemann tenzor és parallel transzport zárt görbe mentén.
 • A geodetikus deviációs egyenlet.
 • Ricci tenzor, skalárgörbület, Bianchi identitás, Einstein tenzor.
 • Energia impulzus tenzor, kontinuitási egyenlet, megmaradási törvények.
 • Einstein egyenletek, Einstein-Hilbert hatás.
 • Kozmológikus tag.
 • Schwarzschild megoldás.
 • A Merkúr perihélium vándorlása.

Relativitáselmélet feladatok

relat1.pdf

relat2.pdf

relat3.pdf

relat4.pdf

Ajánlott irodalom

 • Gregory L. Naber: The Geometry of Minkowski Space Time
 • Stephen Weinberg: Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General theory of Relativity
 • Robert M. Wald: General Relativity
 • Taylor-Wheeler: Téridő fizika