BMETE13AX01

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika K2A
Neptun kód: BMETE13AX01
Felelős oktató: Dr. Beleznai Szabolcs, Dr. Lenk Sándor
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE13AX01
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Tárgyadatlap itt letölthető

Tárgykód: BMETE13AX01
Követelmény: 3/0/0/V/4

Oktatók:

 

Gádoros Patrik tudományos segédmunkatárs, BME Atomfizika Tanszék, gadoros.patrik[kukac]ttk.bme.hu

Dr. Lenk Sándor egyetemi docens, BME Atomfizika Tanszék, lenk.sandor[kukac]ttk.bme.hu

 

Oktatási tájékoztatás Fizika K2A tantárgy 2024

 

  1. Az oktatás módja

Az oktatás jelenléti formában történik. Aktuális oktatási információkat Microsoft Teams környezetben a tárgyhoz létrehozott csoportban osztjuk meg.

  1. Aláírás megszerzése

Az aláírás feltétele az előadások legalább 70%-ának a látogatása.

  1. Megajánlott jegy szerzésének módja

A tárgyból megajánlott jegyet lehet szerezni két házi feladat alapján.

 

Elektromágnesességtanból Gádoros Patrik tűz ki házifeladatokat a félév elején.

  • Minden házifeladat három részből áll: két elméleti és egy számítási feladat, 2x2+3=7 pontért.
  • Továbbá 3 pont kapható valamelyik elméleti feladat szóbeli előadásáért 5 percben a 7. órán, így összesen 10 pont szerezhető.
  • Az írásbeli megoldások a gadoros.patrik@ttk.bme.hu e-mail címre küldendőek.

 

A Rezgések és hullámok témaköréből a házifeladatok első meghirdetésére a témakörhöz tartozó első előadáson kezdődik, majd az azt követő néhány előadásokon is lesz rá mód. Az előadó egy feladatlistát állít össze, melyek közül a hallgatók választhatnak. A feladatra az elsőként jelentkező kapja meg a lehetőséget, hogy a kitűzött témából megajánlott jegyet szerezzen.Elérhető pontszám ebből a témakörből is 10 pont.

  • A hallgató ebből 6 pontot szerezhet a beadott írásbeli dolgozat alapján. Az írásbeli megoldások a lenk.sandor@ttk.bme.hu e-mail címre küldendőek. A feladatokhoz beadási határidő tartozik, késedelmes beadás esetén az elérhető maximális pontszám minden héten egy ponttal csökken.
  • További 3 pont szerzésére akkor nyílik lehetőség, ha a beadott írásbeli dolgozatból az előadás ideje alatt röviden - körülbelül 5 perces időtartamban - beszámol. A hallgatói előadás pontos időpontját a témakiírás tartalmazni fogja, mivel az időpontja függ attól, hogy a kidolgozandó témakör melyik (az előadáson is tárgyalt) témakörhöz kapcsolódik.
  • A 10. pontot a hallgató kizárólag az órai aktivitása (kérdések az előadáshoz vagy a kollégák bemutatójához) alapján kaphatja meg.

 

Megajánlott jegy szerzésére pótlási mód nem áll rendelkezésre. Amennyiben valaki nem szerez megajánlott jegyet úgy a tárgyból vizsgát kell tennie.

 

A két beadandó házi feladatból megszerzett pontokat összeadjuk (max 10 + 10 pont érhető el). A megajánlott jegyek a következőképpen számolandók:

8 -10 pont elégséges (2)

11-13 pont  közepes (3)

14-16 pont  jó (4)

17-20 pont jeles (5)

 

  1. Vizsga a tárgyból

Azon hallgatók, akik nem szereznek megajánlott jegyet vagy azt nem fogadják el a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tehetnek.

 

 

2024.02.07.

 

Dr. Lenk Sándor                                                                                          Gádoros Patrik

tárgyfelelős                                                                                                  oktató

 

 

Szóbeli vizsga:

Szóbeli vizsga 2 db tételből  A vizsgázás feltéle 3 db beugró kérdés helyes megválaszolása. Az itt szereplő beugró kérdések és vizsgatételek a tavalyi évre vonatkoznak, így ezek még kis mértékben változhatnak.

 

Beugró kérdések 2020

 

Tananyag (letölthető pdf):

forrás: https://www.pinterest.com