BMETE13AX01

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika K2A
Neptun kód: BMETE13AX01
Felelős oktató: Dr. Beleznai Szabolcs, Dr. Lenk Sándor
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE13AX01
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Tárgyadatlap itt letölthető

Tárgykód: BMETE13AX01
Követelmény: 3/0/0/V/4

Oktatók:

 

Gádoros Patrik tudományos segédmunkatárs, BME Atomfizika Tanszék, gadoros.patrik[kukac]ttk.bme.hu

Dr. Lenk Sándor egyetemi docens, BME Atomfizika Tanszék, lenk.sandor[kukac]ttk.bme.hu

 

Oktatási tájékoztatás Fizika K2A tantárgy 2023

 

  1. Az oktatás módja

Az oktatás jelenléti formában történik. Aktuális oktatási információkat Microsoft Teams környezetben a tárgyhoz létrehozott csoportban osztjuk meg.

  1. Aláírás megszerzése

Az aláírás feltétele az előadások legalább 70%-ának a látogatása.

  1. Megajánlott jegy szerzésének módja

A tárgyból megajánlott jegyet lehet szerezni két házi feladat alapján.

 

Elektromágnesességtanból Gádoros Patrik tűz ki házifeladatokat a félév elején. Minden házifeladat három részből áll: két elméleti és egy számítási feladat, 2x2+3=7 pontért. Továbbá 3 pont kapható valamelyik elméleti feladat szóbeli előadásáért 5 percben a 7. órán, így összesen 10 pont szerezhető. Az írásbeli megoldások a gadoros.patrik@ttk.bme.hu e-mail címre küldendőek.

 

A Rezgések és hullámok témaköréből a házifeladatok első meghirdetésére a témakörhöz tartozó első előadáson kezdődik, majd az azt követő néhány előadásokon is lesz rá mód. Az előadó egy feladatlistát állít össze, melyek közül a hallgatók választhatnak. A feladatra az elsőként jelentkező kapja meg a lehetőséget, hogy a kitűzött témából megajánlott jegyet szerezzen. Elérhető pontszám ebből a témakörből is 10 pont. A hallgató ebből 6 pontot szerezhet a beadott írásbeli dolgozat alapján. További 3 pont szerzésére akkor nyílik lehetőség, ha a beadott írásbeli dolgozatból az előadás ideje alatt röviden - körülbelül 5 perces időtartamban - beszámol. A hallgatói előadás pontos időpontját a témakiírás tartalmazni fogja, mivel az időpontja függ attól, hogy a kidolgozandó témakör melyik (az előadáson is tárgyalt) témakörhöz kapcsolódik. A 10. pontot a hallgató kizárólag az órai aktivitása (kérdések az előadáshoz vagy a kollégák bemutatójához) alapján kaphatja meg. A feladatokhoz beadási határidő tartozik, késedelmes beadás esetén az elérhető maximális pontszám minden héten egy ponttal csökken.

 

Megajánlott jegy szerzésére pótlási mód nem áll rendelkezésre. Amennyiben valaki nem szerez megajánlott jegyet úgy a tárgyból vizsgát kell tennie.

 

A két beadandó házi feladatból megszerzett pontokat összeadjuk (max 10 + 10 pont érhető el). A megajánlott jegyek a következőképpen számolandók:

8 -10 pont elégséges (2)

11-13 pont  közepes (3)

14-16 pont  jó (4)

17-20 pont jeles (5)

 

  1. Vizsga a tárgyból

Azon hallgatók, akik nem szereznek megajánlott jegyet vagy azt nem fogadják el a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tehetnek.

 

 

2023.02.24.

 

Dr. Lenk Sándor                                                                                          Gádoros Patrik

tárgyfelelős                                                                                                  oktató

 

 

Szóbeli vizsga:

Szóbeli vizsga 2 db tételből  A vizsgázás feltéle 3 db beugró kérdés helyes megválaszolása. Az itt szereplő beugró kérdések és vizsgatételek a tavalyi évre vonatkoznak, így ezek még kis mértékben változhatnak.

 

Beugró kérdések 2020

 

Tananyag (letölthető pdf):

forrás: https://www.pinterest.com