BMETE13AX01

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika K2A
Neptun kód: BMETE13AX01
Felelős oktató: Dr. Beleznai Szabolcs, Dr. Lenk Sándor
Felelős tanszék: Atomfizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE13AX01
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Tárgyadatlap itt letölthető

Tárgykód: BMETE13AX01
Követelmény: 3/0/0/V/4

Oktatók:

 

Gádoros Patrik tudományos segédmunkatárs, BME Atomfizika Tanszék, gadorosp[kukac]eik.bme.hu

Dr. Lenk Sándor egyetemi docens, BME Atomfizika Tanszék, lenk[kukac]eik.bme.hu

 

Távoktatási tájékoztatás Fizika K2A tantárgy

  1. A távoktatás módja

A távoktatás a Microsoft Teams környezetben történik.

  1. Aláírás megszerzése

A kiszárthelyiket, mint az aláírás megszerzésének feltételét ebben az évben is elhagyjuk. A kurzust felvett hallgatókat vizsgára bocsátjuk, “Aláírva” bejegyzéssel.

  1. Megajánlott jegy szerzésének módja

A megajánlott jegy szerzésének lehetőségét megtartjuk. Megajánlott jegyet két házi feladat alapján lehet szerezni.

 

Az Elektromágnességtanból Gádoros Patrik tűz ki házi feladatokat, egyénileg minden hallgató számára a 7. oktatási héten. Beadási határidő április 15. A megoldásokat az előadó e-mailben várja (gadorosp[kukac]eik.bme.hu). Elérhető pontszám 10 pont.

 

A Rezgések és hullámok témaköréből a feladatok kitűzése a 8. oktatási héttől (április 1-től) folyamatos lesz. Az előadó minden előadás végén kitűz feladatokat, melyek közül a hallgatók választhatnak. A feladatra az elsőként jelentkező kapja meg a lehetőséget, hogy a kitűzött feladatból megajánlott jegyet szerezzen. A feladat megoldására elvileg 15 nap áll rendelkezésre. Ám amennyiben a hallgató a megoldását a kiadást követő második hét keddig (12. napig) lenk(kukac)eik.bme.hu e-mail címen benyújtja, úgy azt az előadó az előadás időpontjáig ellenőrzi és szóbeli javításra van lehetősége. Az előadó reméli, hogy ezzel sokan élnek, emiatt úgy tervezi, hogy jellemzően az első két tanórában lesz új anyag, míg a harmadik tanórát az előadó arra használja, hogy a megajánlott jegyet szerezni kívánó hallgatókkal egyénileg a megoldásáról diszkutáljon, illetve ahhoz kapcsolódóan – javító szándékkal – kérdéseket tegyen fel. Elérhető pontszám ebből a témakörből is 10 pont.

A 14. héten (május 13-án) lehetőséget biztosítunk a házi feladatok pótlására, illetve javításra mindkét témakörből. A pótlásnál, javításnál választásra, disszkuszióra már nincs lehetőség. A beadási határidő május 27.

 

A két beadandó házi feladatból megszerzett pontokat összeadjuk (max 10 + 10 pont érhető el). A megajálott jegyek a következőképpen számolandók:

 

8 -10 pont elégséges (2)

11-13 pont  közepes (3)

14-16 pont  jó (4)

17-20 pont jeles (5)

 

  1. Vizsga a tárgyból

Azon hallgatók, akik nem szereznek megajánlott jegyet vagy azt nem fogadják el a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tehetnek.

 

 

2021.02.08.

 

Dr. Lenk Sándor                                                                                          Gádoros Patrik

tárgyfelelős                                                                                                  oktató

 

 

Szóbeli vizsga:

Szóbeli vizsga 2 db tételből  A vizsgázás feltéle 3 db beugró kérdés helyes megválaszolása. Az itt szereplő beugró kérdések és vizsgatételek a tavalyi évre vonatkoznak, így ezek még kis mértékben változhatnak.

 

Beugró kérdések 2020

 

Tananyag (letölthető pdf):

forrás: https://www.pinterest.com