BMETE11AX24

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika 2i
Neptun kód: BMETE11AX24
Felelős oktató: Dr. Kornis János
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX24
Követelmények, Információk

Aktuális információk (2021/2022. tavaszi félév)

  • Előadók: Dr. Kornis János és Dr. Papp Zsolt (TTK Fizika Tanszék)
  • Helyszín: F29
  • Időpont: hétfő 8:15-10:00 (P.Zs., IA0) és szerda 15:15-17:00 (K.J., IB0)
  • Követelmények: 2/1/0/v
  • Kredit: 4
  • Nyelv: magyar
  • Félévközi számonkérés: 5 vagy 6 db kis zárthelyi, melyből min. 3 sikeres, egy nagy zárthelyi
  • Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga

 

Tárgykövetelmények

Jelenlét

Az előadásokon 50% a jelenlét követelmény. FIGYELEM! Minden előadás jelenlét egy plusz pontot ér. A plusz pontok legalább elégséges jegy elérése esetén beszámítanak a vizsgajegybe (a megajánlott jegynél pedig az átlagpontszámot növelik).

Gyakorlatokon 70% a jelenlét követelmény.

Nagyzárthelyi

A félév során egy nagy zh-t írunk. Az aláíráshoz minimum 40%-ot kell elérni.

Sikertelen nagy zh esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal pót zh írható. A követelményszint itt is 40%.

A pótlási időszakban lehetőség van pót-pót zh írására. Ez pótolja a kis zh-kat és a nagy zh-t is. Azok a hallgatók nem vehetnek részt ezen a zh-n, akik egyetlen egyszer sem vettek részt a korábbi nagy zh-kon (rendes nagy zh, pót nagy zh)!

Kiszárthelyi

A szorgalmi időszakban öt vagy hat kis zh-t írunk. A kis zh-kból háromnak meg kell lenni 40%-osnak az aláíráshoz. A kis zh-k a pót-nagy zh alkalomtól eltérő időpontban pótolhatók. A pótlás alkalmával minden hallgató annyiszor 12 percet ír, ahány kis zh-t szeretne pótolni. A sikeres Fizika felmérő NEM felel meg egy sikeres kis zh-nak (ez csak az első félévre érvényes)! Távolléti oktatásban nem írunk kis ZH-kat.

Aláírás feltététele:

{[(nagyZH követelmény teljesítése) és (kis zh követelmény teljesítése)] vagy (sikeres pót-pót zh és jelenlét a nagy zh-n vagy pót nagy zh-n)} és (70% jelenlét a gyakorlatokon) és (50% jelenlét az előadásokon) Sikeres nagyzárthelyi, vagy sikeres pót nagyzárthelyi, vagy sikeres pót-pót zárthelyi.

 

Figyelem! A Négyjegyű Függvénytáblázat minden számonkérésen használható!

 

Megajánlott jegy

Megajánlott jegyet csak az kaphat, akinek a nagyZH-ja legalább 70 pontos, valamint megvannak az aláírás feltételei (kis zh pótlások nélkül, jelenlét). Aki megajánlott jegyet kapott, az is jelentkezzen egy vizsgaalkalomra, mert csak így kaphatja meg a jegyét. (A vizsgán nem kell megjelenni.) PótZH-n megajánlott jegyet már nem lehet szerezni.

IMSc-pontok

Minden hallgató, aki jelest kapott a vizsgán (tehát nem csak az IMSc-s gyakorlatra járók), szerezhet IMSc-pontokat. Ehhez egy IMSc-s gyakorlati feladat nehézségű példát kell megoldani a betekintés idején, vagy a következő vizsgaalkalom első 20 percében. Csak egy alkalommal lehet próbálkozni. A feladat eredménye nincs hatással a vizsgajegyre.

Gyakorlatok terembeosztása

IA-kurzusok

IA01 IA02 IA03 IA04 IA05 IA06 IA07 IA08 IA09 IA10
+K: 12-14 +K: 12-14 ++K: 12-14 ++K: 12-14 +K 12-14 +K 12-14 ++K: 12-14 ++K: 12-14 ++P 8-10 -
Vörös Dániel Papp Zsolt Szombathy Dominik Papp Zsolt Gulácsi Balázs Szász Krisztián Gulácsi Balázs Szász Krisztián Budai Ákos -
E306cd E407 E306cd E407 E406 E405 E406 E405 E306cd -

IB-kurzusok

IB01 IB02 IB03 IB04 IB05 IB06 IB07 IB08
+P: 8-10 - ++P: 8-10 ++P: 8-10 +P 08:15-10:00 +CS: 10-12 ++Cs 15-17 ++CS: 10-12
Szász-Schagrin Dávid - Szász-Schagrin Dávid Beke Dávid Budai Ákos Kornis János Vörös Dániel Kornis János
E407 - E406 E407 E305cd E404 E405 E405

II-kurzusok

II01 II02 II03
+P 8-100 ++P 8-10 ++P12-14
Bokor Nándor Bokor Nándor Bokor Nándor
E218 E218 E306ab

Tematika

Elektromos és mágneses jelenségek

Sztatkus elektromos tér. Elektromos töltés fogalma, Coulomb-törvény. Elektromos térerősség. Gauss-törvény. Elektromos potenciál. Kondenzátorok, a kapacitás fogalma. Az elektrosztatikus tér energiája. Dielektrikumok. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben. A mágneses tér fogalma. Lorentz-erő. Áramra ható erő mágneses térben. Hall-effektus. A rúdmágnes és a Föld mágneses tere. Mágnesség alapfogalmai, mágneses adattárolás Mozgó töltések és áramok által keltett tér. A Biot-Savart-törvény. Az Ampere-törvény. Tekercsek mágneses tere. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata Faraday-féle indukciótörvény, mozgási indukció, önindukció. Tekercsek, transzformátorok. Időben változó elektromos tér. Egyenáramú hálózatok részletes analízise. Elektromos áramerősség és áramsűrűség. Az elektromos vezetőképesség és ellenállás fogalma, Ohm-törvény. Joule-törvény. Egyenáramú áramkörök, Kirchhoff-törvények. Az áramerősség és a feszültség mérése. Kondenzátor töltése és kisütése. (RC-kör). LR-körök. Maxwell-egyenletek rendszere. Egy speciális megoldás: elektromágneses hullámok. Elektromosságtan a hétköznapokban és műszaki alkalmazásokban az elektromotoroktól a távközlésig

Optika

A geometriai optika alapjai: törés, visszaverődés, lencsék és tükrök. A fizikai optika, interferencia, diffrakció. A poláros fény. Optikai alkalmazások: mikroszkópok, távcsövek, holográfia, LCD kijelzők, stb.

Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.

Segédanyagok az előadáshoz

Online segédanyag

1. Elektrosztatika
2. Az elektromos áram
3. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben
4. Mozgó töltések és áramok által keltett tér
5. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata
6. Mágnesség és mágneses adattárolás
7. Egyszerű RL, RC, RLC körök megoldásai
8. Életünk és az elektromágneses hullámok
9. Optika és információ

 

Hallgatók által írt jegyzetek (2019)

Gaál Gergely jegyzete (teljes)
Fábián Dóra jegyzete (teljes)
Bicski Bálint jegyzete (utolsó EA hiányzik)

 

További ajánlott irodalom

Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához
Serway-Jewett: Physics for Scientists and Engineers
Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok
Irodov: Problems in general physics
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

Linkek az adminisztrációs oldalakhoz

Gyakorlati feladatsorok

1. gyakorlat, 1. gyakorlat megoldásai
2. gyakorlat, 2. gyakorlat megoldásai
3. gyakorlat, 3. gyakorlat megoldásai, házi feladatok megoldásai
4. gyakorlat, 4. gyakorlat megoldásai, házi feladatok megoldásai
5. gyakorlat, 5. gyakorlat megoldásai, házi feladatok megoldásai
6. gyakorlat, 6. gyakorlat megoldásai, házi feladatok megoldásai
7. gyakorlat, 7. gyakorlat megoldásai, házi feladatok megoldásai

ZH-k és vizsgák feladatsorai (2020)

NagyZH feladatsora megoldásokkal

ZH-k és vizsgák feladatsorai (2019)

NagyZH feladatsora
NagyZH megoldókulcsa
NagyZH részletes megoldásai

 

PótZH feladatsora
PótZH megoldókulcsa
PótZH részletes megoldásai

 

Aláíráspótló ZH feladatsora
Aláíráspótló ZH megoldókulcsa

 

1. vizsga feladatsora
1. vizsga megoldókulcsa
1. vizsga részletes megoldásai

GyIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

1. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki a gyakorlati vagy az előadáson való részvétel követelményét nem teljesítette? Nem.
2. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki sem a nagyZH-t, sem a pótZH-t nem írta meg? Ha legalább egy kis zh-t megpróbált megírni, igen.
3. Fel kell-e jelentkeznie Neptunban az aláíráspótló ZH-ra a megajánlott jegyért induló hallgatóknak? Nem.
4. Ha nem, akkor hogy lesz beírva a jegyük? Jelentkezni kell egy vizsgára, de nem kell eljönni. A Neptun miatt csak így tudjuk beírni a jegyet.
5. Lehet-e a számonkéréseknél (nagyZH, kisZH-k, vizsga) függvénytáblázatot használni? A 2019/2020-as tanévtől kezdve nem.
6. Függ-e a féléves viszgajegy kisZH-k és nagy ZH-k eredményeitől? Nem, csak azok sikeressége számít. Megajánlott jegy esetén a nagyZH eredménye számít.
7. Mit kell tudni a megajánlott jegyes ZH-ról? A póthéten, a pót-pótZH-val egyidőben írjuk, tematikája a félév második felének tananyaga (azaz a nagyZH-n kívüli rész).