Két új egyetemi tanár a Fizikai Intézetben

A Köztársasági Elnök 2016 szeptember 1 napjával Dr. Dóra Balázst, az Elméleti Fizika Tanszék docensét és Dr. Kézsmárki Istvánt, a Fizika Tanszék docensét, egyetemi tanárrá nevezte ki.