Hírek

Munkatársaink az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díjazottjai között

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vándorgyűlésén díjakkal ismert el intézetünkben dolgozó, ill. intézetünk kutatócsoportjaival kapcsolatban álló fiatal kutatókat. Csonka Szabolcs (BME Fizika Tanszék) a nanotechnológia területén elért kimagasló kutatási eredményeiért, Magyarországon új kutatási irányok meghonosításáért Gyulai Zoltán díjat, Bordács Sándor (BME Fizika Tanszék) a magnetooptika területén elért kimagasló eredményeiért Budó Ágoston díjat, Kiss Annamária (Wigner FK, MTA-BME Egzotikus Kvantumfázisok Kutatócsoport) az erősen korrelált elektronrendszerek fizikája, spin-relaxációs rendszerek és mágneses tulajdonságok modellezése területén végzett munkájáért Gombás Pál díjat, Kormos Márton (MTA-BME Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport) az egydimenziós Bose-gázok elméletében elért eredményeiért Jánossy Lajos díjat kapott.

Az MTA levelező tagja lett Zaránd Gergely

Az Akadémikusok Gyűlése hétfői (2016. május 2-i) zárt ülésén megválasztotta új levelező tagjait is, köztük Zaránd Gergely egyetemi tanárt, a Fizikai Intézet igazgatóját.

Kiralitás transzfer molekulából kristályba: Publikáció a Nature Chemistry folyóiratban

Pásztázó alagútmikroszkópia (STM), fotoelektron diffrakció és sűrűségfunkcionál elmélet használatával mikroszkópikus betekintés nyerhető, hogy a királis hemifullerén (C30H12) molekula hogyan rendezi át a közelében lévő felületi réz atomokat egy királis szerkezetbe. Az eredmények hozzájárulhatnak új szintetikus anyagok és gyógyszerek kifejlesztéséhez.

Ábra: M- és P-típusú hemifullerén molekulákkal dekorált kétdimenziós réz sziget STM képe

Útban a spin relaxáció egyesített elmélete felé

A hagyományos elektronika leváltását ambícionáló ún. spintronika használatához a spin-relaxáció elméleti leírása a kulcs. A hagyományos spin-relaxációs elméletek nem vették figyelembe a spin-pálya kölcsönhatás nagyságát. A BME-n működő PROSPIN és EXOTIC MTA-BME kutatócsoportok kutatóinak a Scientific Reportsban megjelent közös cikke az első próbálkozás a hagyományos elméletek kiterjesztésére erős spin-pálya csatolás mellett is.

Oldalak