Hírek

Halbritter András az Akadémia közgyűlésében

Az MTA nem akadémikus közgyűlési tagjai közé választották kollégánkat, Halbritter Andrást. Gratulálunk!
 
Halbritter András a Fizika Tanszék tanszékvezetője, egyetemi tanár, az MTA szilárdtesfizika bizottság tagja. Kutatócsoportjában olyan atomi méretű nanofizikai eszközöket fejlesztenek, amik ún. memrisztorként viselkednek, a mesterséges intelligencia hatékony megvalósításához szükséges célhardverek kulcselemei lehetnek. Többet erről a Fizikai Szemlében megjelent ismeretterjesztő cikkükben.
 
Forrás: MTA
 

Akadémiai Ifjúsági Díj Holló Gábornak

Holló Gábor, a BME Természettudományi Kar (BME TTK) MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport tudományos munkatársa Akadémiai Ifjúsági Díjat nyert „Sejtmodellek autonóm osztódásának vizsgálata” című pályamunkájáért. Gratulálunk!
 
"A mesterséges sejtek, vezikulák osztódását kiemelt érdeklődés övezi az utóbbi évtizedekben, hiszen ezen folyamatok tanulmányozása segíthet a sejtosztódás, vagy akár az élet kialakulásának megértésében is. Kísérleteink során sikerült olyan reakciókat előidéznünk a vezikulák belsejében, melyek adott időpontban - előre programozott módon - kiváltották ezen sejtmodellek osztódását. Szimulációink során pedig mélyebb betekintést nyerhettünk az osztódás folyamatába, mechanizmusába, dinamikájába. Ezek alapján reméljük, hogy munkánk segít ezen alapvető folyamatok megismerésében."  (http://xlink.rsc.org/?DOI=c9sc05195c)

A mágneses adattárolás jövője?

Extrém kicsi mágneses mintázatok (skyrmionok) megfigyeléséről írt tanulmányt munkatársaival Bordács Sándor, intézetünk kutatója az npj Quantum Materials folyóiratban.
 
 
 
Á. Butykai, K. Geirhos, D. Szaller, L. F. Kiss, L. Balogh, M. Azhar, M. Garst, L. DeBeer-Schmitt, T. Waki, Y. Tabata, H. Nakamura, I. Kézsmárki, and S. Bordács
Squeezing the periodicity of Néel-type magnetic modulations by enhanced Dzyaloshinskii-Moriya interaction of 4d electrons
npj Quantum Materials, DOI: 10.1038/s41535-022-00432-y
 

Gali Ádám elismerése

Gali Ádám, az Atomfizika Tanszék egyetemi tanára, megkapta az Amerikai Fizikai Társulat (APS) kivíáló bírálóinak járó "APS Outstanding Referee" elismerést. Ádám főállásban a Wigner Fizikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója, részmunkaidőben a BME egyetemi tanára.
 
Az APS 2008-ban indított "Outstanding Referee" programjával értékeli a Physical Review folyóiratok működéséhez nélkülözhetetlen anonim bírálók tevékenységét. Az elismerést évente ítélik oda, a mintegy 82,000 aktív bíráló közül a kitüntetetteket a bírálatok száma, minősége és időszerűsége alapján választják ki.
 
Gratulálunk Ádámnak az elismeréshez!
 
 
Gali Ádám honlapja: https://fat.physics.bme.hu/Gali_Adam

Tachionok a Physical Review Letters-ben

Fénynél gyorsabban terjedő részecskék? Ha elég tágan értelmezzük, akkor lehetséges! Az Elméleti Fizika Tanszék kutatóinak új közleménye a Physical Review Letters-ben.
 
A hétköznapi világunkban semmi nem mehet gyorsabban a fénynél - egzotikus fizikai elméletek azonban leírnak részecskéket, a tachionokat, amik a fénysebességnél gyorsabban tudnak terjedni (annál lassabban viszont nem). Elemi részecskeként tachionokat nem ismerünk, de előfordulhatnak részecskeszerű gerjesztésként, környezetükkel kölcsönható kvantumrendszerekben.  Az Elméleti Fizika tanszék kutatói és társuk friss tanulmányukban, melyet a Physical Review Lettersben közöltek, azt vizsgálták, az ilyen kvantumrendszerek tachionjai hogyan vesznek részt az elektromos vezetési jelenségekben. Az ábra a) részén a piros pöttyözött vonal jelöli, hogy ezen tachionok energiája képzetes is lehet, és ahol valóssá válik  (piros folytonos vonal), ott végtelen nagy lesz a sebességük. A tanulmány fő eredménye, hogy a tachionok járuléka az egyenáramú vezetőképességhez véges ((b) ábra), végtelen terjedési sebességük ellenére.
 
Doru Sticlet, Balázs Dóra, Cătălin Paşcu Moca
Kubo formula for non-Hermitian systems and tachyon optical conductivity
Phys. Rev. Lett. 128, 016802 (2022).
 
tachion-png.png

Új publikáció a Carbon folyóiratban

Neutronos besugárzással hoztak létre hatékonyan NV-centrumokat gyémántban intézetünk kutatói - Új publikáció a Carbon folyóiratban.
 
A kvantumtechnológiai alkalmazások jelentős részében szükség van valamilyen fizikai rendszerre, ami kvantumbitként működik. Ehhez jól megcímezhető, jól kiolvasható kvantumállapotok kellenek, amik a környezettől jól elszigetelhetőek, ezért törékeny szuperpozícióik hosszú életűek, mégis kísérleti eszközökkel jól kontrollálhatóak, akár kvantumos összefonódásba hozhatók más kvantumbitekkel.
 
Az egyik vezető kvantumbit-platform a gyémántbeli nitrogén-vakancia (NV-) centrum. Itt a gyémánt egyik szénatomja "le van cserélve" egy nitrogénatomra, egy ezzel szomszédos szénatom pedig hiányzik (vakancia). Ilyen módon egy olyan molekulaszerű rendszer áll elő, amelyet a környezet káros hatásaitól a gyémánt maga szigetel, viszont kötött elektronjainak kvantumállapotait elektromágneses hullámokkal jól lehet vezérelni. Ez a gyémántbeli NV-centrum ezért ígéretes a kvantumkommunikációs és szenzorikai alkalmazásokhoz, de ilyen centrumok akár kvantumszámítógépekhez is hasznosak lehetnek. 
 
A gyémántbeli NV-centrumok hatékony előállítási módját dolgozták ki a BME Fizikai Intézetének Spin Spektroszkópia csoportjában Kollarics Sándor, Márkus Bence Gábor és Simon Ferenc,  együttműködésben a BME Nukleáris Technikai Intézet és a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóival. Eredményeiket a magas presztízsű Carbon folyóiratban publikálták. A munkában nitrogénatomokkal “szennyezett” gyémánt egykristályokból indultak ki, ezeket a BME Oktatóreaktorában sugározták be neutronokkal. A neutronok szénatomokat ütöttek ki a gyémántból, így vakanciák jöttek létre. Az NV-centrumok előállításához ezeket a vakanciákat kellett elvándoroltatni a nitrogénatomokhoz, ezt vákuumkamrában végzett ismételt hőkezeléssel érték el a BME-s kutatók. Az eljárás sikerét, azaz az NV-centrumok létrejöttét, mágnesesrezonancia-mérésekkel igazolták a BME Fizikai Intézetének spintronikai laboratóriumában - a mellékelt ábrán ezen mérések eredményeiből van ízelítő, ami hosszú, több milliszekundumos spinrelaxációs időt mutat.   
 
A cikk szabadon elérhető: 
Ultrahigh nitrogen-vacancy center concentration in diamond
S. Kollarics, F. Simon, A. Bojtor, K. Koltai, G. Klujber, M. Szieberth, B. G. Márkus, D. Beke, K. Kamarás, A. Gali, D. Amirari, R. Berry, S. Boucher, D. Gavryushkin, G. Jeschke, J. P. Cleveland, S. Takahashi, P. Szirmai, L. Forró, E. Emmanouilidou, R. Singh, K. Holczer
Carbon 188, p. 393 (2022).
 

Rátz Tanár Úr Életműdíj Vankó Péternek

A díjat az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért ítélte oda Péternek az elmúlt évtizedekben végzett sokrétű, kimagasló oktatói munkájáért.

 

Fizikushallgatók TDK-eredményei

Idén is online formában mutatták be kutatómunkájukat a fizikushallgatók a BME TTK Tudományos Diákköri Konferenciáján, november 16-án.

 

A teljes eredménylista: https://tdk.bme.hu/TTK

 

Fizikushallgatók közül I. díjat kapott:

 

 • Krasznai Anna
  Kvantum spinláncok nemegyensúlyi dinamikája
  Konzulens: Takács Gábor
 • Márton Áron
  Kvantumos hibajavítás a felületi kódban. - Koherens hibák és kiolvasási hibák vizsgálata.
  Konzulens: Asbóth János
 • Boldis Bercel
  BTZ fekete lyuk duális összefonódottsági mintázatainak vizsgálata klaszter algebrák segítségével
  Konzulens: Lévay Péter
 • Jakab Dominik
  Sokaság alapú kvantumbitek realizációja és vizsgálata mágneses rezonanciával
  Konzulensek: Simon Ferenc, Csősz Gábor

Kollarics Sándor díja

Saját kutatási eredményeinek közérthető bemutatásával első díjat nyert a BMe Kutatói Pályázaton Kollarics Sándor, a Fizika Tanszék PhD-hallgatója.

 

A BMe Kutatói Pályázatot 2010 óta minden évben az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) hirdeti meg. A pályázók a BME különböző kutatási projektekben tevékenykedő PhD-hallgatói. A pályázat célja a kutatási eredmények szélesebb körben történő megjelenítése, az egyes kutatási területek interneten keresztül történő bemutatása, angol és magyar nyelven.

 

A BMe Kutatói Pályázat 2021-es eredménylistája: http://doktori.bme.hu/hallgatoi_palyazat.htm

 

A díjazott pályázati anyag: http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2021/honlap/Kollarics_Sandor_hu.html

A BME legjelentősebb közleménye 2020-ban

A Kvantumelektronika és az Egzotikus Kvantumfázisok csoportok Shiba-állapotról szóló közös munkája elnyerte a  BME 2020. évi legjelentősebb tudományos közleménye díjat.

 

Z Scherübl, G Fülöp, CP Moca, J Gramich, A Baumgartner, P Makk, T Elalaily, C Schönenberger, J Nygård, G Zaránd, Sz Csonka
Large spatial extension of the zero-energy Yu-Shiba-Rusinov state in magnetic field
Nat. Comms. 11 1834 (2020)

Oldalak