Hírek

Kutatók Éjszakája, 2015. szept. 25. 16:00-21:00

A Műegyetem Fizikai Intézetéből indult útjára a Kutatók éjszakája. Évről-évre várjuk a lelkes híveket, akik fizika-szeretetükkel és -tudásukkal tovább „fertőzhetik” a környezetüket. Hartlein Károly a BME Fizikai Intézetében bemutatható kísérletekből válogat, megmutatja, hogy a fizika mennyire átszövi a mindennapjainkat, és rávilágít a fizika tudás-tanulás fontosságára. Juhor István az okostelefonok alkalmazását mutatja be a matematikai és természettudományos oktatásban.

Részletes program

Cikk a Nature Materialsben

A mágneses skyrmionok egy új családját, a Néel típusú skyrmionokat fedezte fel az MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoport fizikusai, Bordács Sándor és Kézsmárki István által vezetett nemzetközi csoport. A Néel típusú skyrmionok mágneses szerkezetük mellett elektromos polarizációval is bírnak,ezért mágneses és elektromos térrel egyaránt manipulálhatók. Eredményeikről a Nature Materialsben megjelent cikkükben számolnak be.

A Lendület csoportunk honlapja:http://magnetooptics.phy.bme.hu

Hír az MTA honlapján: http://mta.hu/tudomany_hirei/uj-tipusu-magneses-racsot-fedeztek-fel-magyar-kutatok-136738/

A cikkre: http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4402.html

BME TTK diplomaosztó ünnepség

2015. szeptember 18-án, pénteken 16:00 órakor kezdődik a K épület Aulájában a TTK diplomaosztó ünnepsége.

2nd Grandmaster PhD Workshop in Physics

2015. szeptember 6-11. között a BME Fizikai Intézete nemzetközi diákkonferenciát rendez: ,,2nd Grandmaster PhD Workshop in Physics'' címmel. A konferencia célja, hogy végzős mester hallgatók, PhD diákok és fiatal posztdoktorok saját kutatási eredményeiket ismertethessék tudományos közösség előtt, fesztelen közegben.

A konferencia részletes programa megtalálható itt: http://grandmaster.phy.bme.hu

Kérem az érdeklődő diákokat, hogy augusztus 18-ig regisztráljanak szóbeli vagy poszter előadással. A diákelőadások szekciók szerinti beosztása ezt követően történik. Tematikus megkötés nincs. Mivel a konferencia az első tanítási héten lesz, a konferencián való részvétel igazolt távollétnek számít. A magyar hallgatókon túl német, cseh és osztrák egyetemekről lesznek diák résztvevők. Regisztrációs költség nincs.

Szeptember 8-án egy napos iskola keretében nemzetközileg elismert kutatók fognak plenáris előadásokat tartani a skyrmionok fizikájáról. A program elérhető itt: http://magnetooptics.phy.bme.hu/2nd-grandmaster/program/plenary-talks/

 

Lendület csoport a BME-n Simon Ferenc vezetésével

Új Lendület-kutatócsoport indul a BME Fizika Tanszékén 2015-ben Simon Ferenc egyetemi tanár vezetésével. A "Spin és töltésdinamika erősen korrelált rendszerekben" c. projektje keretében Simon Ferenc és munkatársai Magyarországon egyedülálló, időfelbontott optikailag detektált mágneses rezonancia spektrométert fejlesztenek ki, elsősorban a szén nanocsövek, a grafén, és a spintronika területén végzett vizsgálatok céljára. A munka a 2011-ben indult ERC pályázat keretében végzett munkát teljesíti ki.

Publikáció a Nature Physicsben

In a collaboration with Stanford (David Goldhaber-Gordon), the EQP group of Gergely Zaránd demonstrated an exotic SU(4) many-body state in electrostatically coupled artificaial atoms [Nature Physics 10, 145 (2014)].

Junior Príma díjasok a Fizikai Intézetben

A 2014-es Junior Príma díjak közül kettőt is intézetünk fiatal kutatói kaptak: Bordács Sándor és Pozsgay Balázs. Bordács Sándor, a Fizika Tanszék fiatal tudományos munkatársa a THz és infravörös spektroszkópia terén elért kísérleti eredményeiért, Pozsgay Balázs pedig az Elméleti Fizika Tanszéken működő MTA-BME „Lendület” Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport tagjaként a kölcsönható kvantum-rendszerekbeli termalizációhoz kapcsolódó alapvető fontosságú eredményeiért részesült a rangos elismerésben.

Oldalak