Hírek

2nd Grandmaster PhD Workshop in Physics

2015. szeptember 6-11. között a BME Fizikai Intézete nemzetközi diákkonferenciát rendez: ,,2nd Grandmaster PhD Workshop in Physics'' címmel. A konferencia célja, hogy végzős mester hallgatók, PhD diákok és fiatal posztdoktorok saját kutatási eredményeiket ismertethessék tudományos közösség előtt, fesztelen közegben.

A konferencia részletes programa megtalálható itt: http://grandmaster.phy.bme.hu

Kérem az érdeklődő diákokat, hogy augusztus 18-ig regisztráljanak szóbeli vagy poszter előadással. A diákelőadások szekciók szerinti beosztása ezt követően történik. Tematikus megkötés nincs. Mivel a konferencia az első tanítási héten lesz, a konferencián való részvétel igazolt távollétnek számít. A magyar hallgatókon túl német, cseh és osztrák egyetemekről lesznek diák résztvevők. Regisztrációs költség nincs.

Szeptember 8-án egy napos iskola keretében nemzetközileg elismert kutatók fognak plenáris előadásokat tartani a skyrmionok fizikájáról. A program elérhető itt: http://magnetooptics.phy.bme.hu/2nd-grandmaster/program/plenary-talks/

 

Lendület csoport a BME-n Simon Ferenc vezetésével

Új Lendület-kutatócsoport indul a BME Fizika Tanszékén 2015-ben Simon Ferenc egyetemi tanár vezetésével. A "Spin és töltésdinamika erősen korrelált rendszerekben" c. projektje keretében Simon Ferenc és munkatársai Magyarországon egyedülálló, időfelbontott optikailag detektált mágneses rezonancia spektrométert fejlesztenek ki, elsősorban a szén nanocsövek, a grafén, és a spintronika területén végzett vizsgálatok céljára. A munka a 2011-ben indult ERC pályázat keretében végzett munkát teljesíti ki.

Publikáció a Nature Physicsben

In a collaboration with Stanford (David Goldhaber-Gordon), the EQP group of Gergely Zaránd demonstrated an exotic SU(4) many-body state in electrostatically coupled artificaial atoms [Nature Physics 10, 145 (2014)].

Junior Príma díjasok a Fizikai Intézetben

A 2014-es Junior Príma díjak közül kettőt is intézetünk fiatal kutatói kaptak: Bordács Sándor és Pozsgay Balázs. Bordács Sándor, a Fizika Tanszék fiatal tudományos munkatársa a THz és infravörös spektroszkópia terén elért kísérleti eredményeiért, Pozsgay Balázs pedig az Elméleti Fizika Tanszéken működő MTA-BME „Lendület” Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport tagjaként a kölcsönható kvantum-rendszerekbeli termalizációhoz kapcsolódó alapvető fontosságú eredményeiért részesült a rangos elismerésben.

Oldalak