Hírek

Brutális fizika a szabadban

A BME TTK 2018-ban indult tudománynépszerűsítő előadás- és bemutatósorozat (ScienceCampus) idei szezonjának zárásaként Härtlein Károly mesteroktató Sánta Botond PhD hallgató segítségével szórakoztatta brutális és nem veszélytelen kísérletekkel az érdeklődőket.

 

Az esemény a Paksi Atomenergetikai Múzeum igazgatója, Enyedi Bernadett szakmai támogatásával valósulhatott meg és a megrendezést a BME Kancellária munkatársai, Marinovszky Zsolt és Balaton Imre osztályvezetők támogatták.

Kibble-Zurek skálázás

A Kibble-Zurek-skálázás topologikus hibaképződést ír le egy olyan folyamatban, melynek során egy klasszikus- vagy kvantummechanikai sokrészecske-rendszert áthajtunk egy kritikus ponton. A jelenség megértésében úttörő szerepet játszott Tom W. B. Kibble kozmológus, aki a korai univerzumban lejátszódó mintázatképződést vizsgálta. Később Wojciech H. Zurek mutatta meg, hogy ugyanez az elmélet alkalmazható a szuperfolyékony héliumra is. Az elmélet által jósolt univerzális skálázást számos kísérlet is megerősítette, a nagyenergiás fizikától kezdve a hideg atomi rendszereken át a szilárdtestfizikai rendszerekig.

 
A BME FIzikai Intézet egyetemi tanára, Dóra Balázs, a drezdai Max Planck Intézet fizikusaival karöltve megmutatta, hogy az elmélet általánosítható egy nem-hermitikus kvantumrendszerre is. Az ilyen rendszerben megjelenő kivételes ponton való áthaladás során a hibaképződés kevésbé jelentős, mint a hermitikus esetben, de hasonlóan univerzális skálázást mutat. Ez az eredmény jelentős lehet adiabatikus kvantumszámítások tervezésénél nem-hermitikus architektúrákon, pl. fotonikus rendszerekben. A kutatók eredményeiket a Nature Communications folyóiratban közölték.
 
 
Balázs Dóra, Markus Heyl & Roderich Moessner
The Kibble-Zurek mechanism at exceptional points
Nature Communications 10, Article number: 2254 (2019)
https://www.nature.com/articles/s41467-019-10048-9
 

Gyermeknapi fizika

Härtlein Károly mesteroktatóval, a BME Fizikai Intézet nagyelőadójában (F29-es terem), május 31-én pénteken 17 órától. Előtte a Science Campus előadássorozat záró rendezvényeként 16 órától "Brutális kísérletek, amik egy tanterembe nem férnek be", a BME kampusz északi részén, az MT és MM-MG épületek közötti területen, szintén Härtlein Károllyal.

 

Részletek: http://jedlik.phy.bme.hu/gyermeknap/ 

Fizikai Díj Halbritter Andrásnak

Nanotechnológiai kutatásaiért a Fizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára kapta a Magyar Tudományos Akadémia elismerését.
 

A díj indoklása: "Halbritter András atomi méretskálájú elektronikai egységeket hozott létre: molekuláris áramköri elemeket és nanoméretű memrisztorokat. Erre a célra új nanotechnolgiai eljárásokat fejlesztett ki, speciális mérőrendszereket fejlesztett és a mezoszkopikus elektrontranszport elveit alkalmazta. A jelenlegi félvezető technológia korlátain túlmutató, az elektronikában korábban nem alkalmazott kvantumfizikai elveken alapuló új eszközök ígéretes építőelemei a jövő információs technológiájának.

Interjú Vannay Lászlóval

Interjú a Fizika Tanszék címzetes egyetemi docensével, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2018-as Prométeusz-érmének kitüntettetjével, a Fizika Szemle áprilisi számában.

 

"A 2018. évi Prométheusz-érem kitüntetettje. Vannay Lászlóval Simon Ferenc beszélgetett."
Fizikai Szemle, 128. oldal, 2019/04 szám
Az interjú: pdf.

Fizika OTDK eredmények

A BME hallgatói két első helyet, négy második helyet, négy harmadik helyet, illetve kilenc különdíjat és külön dícséretet hoztak el az optika, szilárdtestfizika, nanofizika, orvosi fizika, atommagfizika, statisztikus fizika és plazma fizika, elméleti részecske és kvantum-fizika illetve a klasszikus fizikai problémák szekciókban.

 

A díjazottak: Szilvási Réka, Borsi Márton, Nagy Dániel, Török Tímea Nóra, Szentpéteri Bálint, Balogh Nóra, Holló Csaba Tamás, Gyökös Réka, Hadobás János, Király Bálint, Gyenge Ákos, Sipos Bence, Tamás Gábor, Kocsis Mátyás, Frank György, Pataki Dávid, Kedves Máté

Oldalak