Hírek

A turbulencia geometriája

A Matematikai Intézet által szervezett Alkalmazott Matematikai Nap keretében Székelyhidi László (Lipcse) és Uriel Frisch (Nizza) ad elő, október 16-án kedden 16:30-tól a K épület 150-es termében.

Topologikus fizika mesterséges molekulákban

Kutatóink egyszerű kvantumrendszerek topológiai tulajdonságait igazolták egy félvezető-alapú mesterséges molekulán végzett kísérlettel. A tanulmányt a Nature Research folyóiratában, a Communications Physics-ben közölték.

 

Zoltán Scherübl, András Pályi, György Frank, István Endre Lukács, Gergő Fülöp, Bálint Fülöp, Jesper Nygård, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gergely Zaránd, and Szabolcs Csonka
Observation of spin–orbit coupling induced Weyl points in a two-electron double quantum dot
Communications Physics 2, 108 (2019). (Open Access)
 

Kutatók éjszakája 2019-ben is

A BME fizikusai 2019-ben is szórakozva tanítják fizikára az érdeklődőket. Három helyszínen várunk mindenkit, szeptember 27-én, 16:00 órától:

 

  • a BME K épület Aulában
  • a BME udvarán a "Sóhajok hídja" alatt
  • és az F29-es tanteremben, a "fizika szentélyében".

 

Részletes program a ScienceCampus előadássorozat honlapján és Härtlein Károly honlapján.

 

Beszámoló és képek a korábbi évek látványos kísérleteiről:

https://www.bme.hu/hirek/20190606/Brutalisan_izgalmas_kiserletekkel_kesz...

http://jedlik.phy.bme.hu/kutatokejszakaja/pic/

Wigner-kristály szén nanocsőben

A nyolcvan éve megjósolt törékeny elektronállapot létezését bizonyítja a BME és az MTA elméleti fizikusainak és az izraeli Weizmann intézet kísérleti csoportjának együttműködéséből született tanulmány a Science-ben.
 
 
 
A tudományos közlemény a Science folyóiratban:
I. Shapir, A. Hamo, S. Pecker, C. P. Moca, Ö. Legeza, G. Zarand, S. Ilani
Imaging the electronic Wigner crystal in one dimension
Science 364, pp. 870-875 (2019).

Brutális fizika a szabadban

A BME TTK 2018-ban indult tudománynépszerűsítő előadás- és bemutatósorozat (ScienceCampus) idei szezonjának zárásaként Härtlein Károly mesteroktató Sánta Botond PhD hallgató segítségével szórakoztatta brutális és nem veszélytelen kísérletekkel az érdeklődőket.

 

Az esemény a Paksi Atomenergetikai Múzeum igazgatója, Enyedi Bernadett szakmai támogatásával valósulhatott meg és a megrendezést a BME Kancellária munkatársai, Marinovszky Zsolt és Balaton Imre osztályvezetők támogatták.

Kibble-Zurek skálázás

A Kibble-Zurek-skálázás topologikus hibaképződést ír le egy olyan folyamatban, melynek során egy klasszikus- vagy kvantummechanikai sokrészecske-rendszert áthajtunk egy kritikus ponton. A jelenség megértésében úttörő szerepet játszott Tom W. B. Kibble kozmológus, aki a korai univerzumban lejátszódó mintázatképződést vizsgálta. Később Wojciech H. Zurek mutatta meg, hogy ugyanez az elmélet alkalmazható a szuperfolyékony héliumra is. Az elmélet által jósolt univerzális skálázást számos kísérlet is megerősítette, a nagyenergiás fizikától kezdve a hideg atomi rendszereken át a szilárdtestfizikai rendszerekig.

 
A BME FIzikai Intézet egyetemi tanára, Dóra Balázs, a drezdai Max Planck Intézet fizikusaival karöltve megmutatta, hogy az elmélet általánosítható egy nem-hermitikus kvantumrendszerre is. Az ilyen rendszerben megjelenő kivételes ponton való áthaladás során a hibaképződés kevésbé jelentős, mint a hermitikus esetben, de hasonlóan univerzális skálázást mutat. Ez az eredmény jelentős lehet adiabatikus kvantumszámítások tervezésénél nem-hermitikus architektúrákon, pl. fotonikus rendszerekben. A kutatók eredményeiket a Nature Communications folyóiratban közölték.
 
 
Balázs Dóra, Markus Heyl & Roderich Moessner
The Kibble-Zurek mechanism at exceptional points
Nature Communications 10, Article number: 2254 (2019)
https://www.nature.com/articles/s41467-019-10048-9
 

Gyermeknapi fizika

Härtlein Károly mesteroktatóval, a BME Fizikai Intézet nagyelőadójában (F29-es terem), május 31-én pénteken 17 órától. Előtte a Science Campus előadássorozat záró rendezvényeként 16 órától "Brutális kísérletek, amik egy tanterembe nem férnek be", a BME kampusz északi részén, az MT és MM-MG épületek közötti területen, szintén Härtlein Károllyal.

 

Részletek: http://jedlik.phy.bme.hu/gyermeknap/ 

Oldalak