Alkalmazott optika

Az Atomfizika tanszék optika laborjának fő kutatási területei az optikai és lézerfizikai alkalmazások, technológiai fejlesztések és optikai elven működő diagnosztikai mérőberendezések fejlesztése. Kutatási profilja: Optikai adattárolás, akusztooptikai modulátorok, deflektorok, Q-kapcsolók, mode-locker-ek, fsec impulzusalak formálók szûrõk, Integrált optikai, hullámvezetõ eszközök, száloptikai rendszerek, optikai jelfeldolgozás, új optikai technológiák, optikai rendszerek modellezése és tervezése, nemlineáris optikai eszközök, biológiai anyagok fotoakusztikai és idõfelbontásos fluoreszcens spektroszkópiája, fényforrások, optikai méréstechnikák, optikai orvosdiagnosztikai eljárások, lézeres anyagmegmunkálás, koherens infravörös differenciális abszorpciós LIDAR, holográfia, spektroszkópiai méréstechnikák (NIR, VIS,fluoreszcencia, LIBS,színmérés), displayk, napelemek.