Szemináriumok

Numerical obstacles in Monte Carlo simulations: The overlap and sign problem

Időpont: 
2022. 12. 02. 10:15
Hely: 
BME building F, seminar room of the Dept. of Theoretical Physics
Előadó: 
Kornél Kapás (BME)
A major breakthrough in the study of the strong interaction at low energies was achieved in 1974, when the foundations of lattice formalism were laid. This led to a very efficient, systematically correct and, most importantly, non-perturbative method. With the help of appropriate mathematical tools, the original theory can be reduced to a finite dimensional, finite volume statistical physical system in which the desired observables can be computed via Monte Carlo simulations. The limitations are typically the numerical difficulties, for which the obvious antidote would be to infinitely increase the computation time. This means that the algorithms should in principle be able to produce the exact results, but with finite machine time, very severe obstacles can arise, e.g. the notorious overlap and sign problem [1-3]. In my presentation I give a detailed insight into these numerical difficulties and show how they can be alleviated.
 
[1] M. Giordano, K. Kapás, S. D. Katz, D. Nógrádi and A. Pásztor. “Effect of stout smearing on the phase diagram from multiparameter reweighting in lattice QCD”. Physical Review D 102.3 (2020).
[2] M. Giordano, K. Kapás, S. D. Katz, D. Nógrádi és A. Pásztor. “New approach to lattice QCD at finite density; results for the critical end point on coarse lattices”. JHEP 05 (2020)
[3] M. Giordano, K. Kapás, S. D. Katz, A. Pásztor és Z. Tulipánt. “Exponential reduction of the sign problem at finite density in the 2+1D XY model via contour deformations”. Phys. Rev. D 106 (2022)

Kvantumos munkastatiszika, univerzalitás és adiabatikus időfejlődés

Időpont: 
2023. 02. 03. 10:15
Hely: 
BME building F, seminar room of the Dept. of Theoretical Physics
Előadó: 
Grabarits András
Grabarits András (BME Elméleti Fizika Tanszék)
Kvantumos munkastatiszika, univerzalitás és adiabatikus időfejlődés kaotikus fermionikus rendszerekben
PhD házi védés
 
Értekezésemben gerjesztett nemkölcsönható kaotikus Fermi-rendszerek nemegyensúlyi folyamatait vizsgálom mind véletlen mátrix leírásmódot alkalmazva, mind kétdimenziós Anderson modellekben. Munkámban kitüntetett figyelmet fordítok a rendszeren végzett munka statisztikus tulajdonságaira, az univerzalitás nemegyensúlyi rendszerekre való kiterjesztésére és az adiabatikus időfejlődésre. Levezetek egy determináns formulát a munkastatisztika karakterisztikus függvényének és az adiabaticitás valószínűségének kiszámítására.
Ezen felül egy klasszikus energiatérbeli diffúziós modell segítségével megmutatom, hogy a munkastatisztika és az adiabaticitás valószínűsége csak az átlagos munkától és a kezdeti hőmérséklettől függenek, míg bozonizációs és átlagtér módszerek segítségével analitikus közelítő kifejezéseket vezetek le a munkastatisztikára zérus hőmérsékleten. Ezen felül megvizsgálom az alacsony és magas hőmérsékletű határeseteket az adiabatikus időfejlődés és a munkastatisztika szemszögéből.

Numerical renormalization group and its applications to time-dependent problems

Időpont: 
2023. 02. 09. 14:00
Hely: 
BME building F, seminar room of the Dept. of Theoretical Physics
Előadó: 
Ireneusz Weymann (Poznan)

During this talk, I will give a basic introduction to the physics of quantum impurities and the numerical renormalization group (NRG) method - a versatile tool allowing for very accurate treatment of general quantum impurity problems. I will also discuss the extension of NRG to the time domain and present some recent results on the quantum quench dynamics of quantum dot systems, involving also superconducting contacts.

Oldalak