BMETE15AF49

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kvantummechanika 1
Neptun kód: BMETE15AF49
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF49
Követelmények, Információk

Az előadások időpontja és helye: hétfő 12:15-14:00  F3213   minden héten

                                                          szerda 12:30-14:00  H67  minden második héten

 

Előadó: Szunyogh László (szunyogh@phy.bme.hu)

 

Az előadások és gyakorlatok tematikája 

 

Vizsgatételek 

 

Az aláírás és vizsgára bocsátás feltétele: Kvantummechanika gyakorlat 1 (BMETE15AF28), legalább elégséges jegy

 

Számonkérés:

1) Június 2. kedd 10-12: Írásbeli vizsgazárthelyi, melyen legfeljebb jó (4) megajánlott jegyet lehet szerezni.  A kérdések a Szemelvények tananyagának megértését és az alkalmazási készségét tesztelik, részletes levezetésekre nem kerül sor. A kiadott tételsorban szereplő tételeket szabatosan ki kell tudni mondani, néhány soros levezetések és ugyancsak néhány sorban megoldható, az előadásból és gyakorlatból ismert feladatok fognak előfordulni.
 
 
2) Szóbeli (on-line) vizsga. A hallgató két-három kérdést kap a kiadott tételsorból, melyekre néhány perc felkészülési idő után válaszol. (Papírt és íróeszközt kérek előkészíteni.) A vizsga kötetlen diszkusszió formájában zajlik, a tananyag különböző témáinak érintésével. Jeles érdemjegyet csak szóbeli vizsgán lehet szerezni.

 

Ajánlott irodalom: