BMETE11BG15

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Bevezető fizika
Neptun kód: BMETE11BG15
Felelős oktató: Dr. Márkus Ferenc
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11BG15
Követelmények, Információk

Aktuális információk

 

Tárgy adatok (2024. őszi félév)

 
Tantárgy felelős: Dr. Márkus Ferenc  
Tantárgykód: TE11BG15
Követelmények: 0/2/0/f
Kredit: 3
Nyelv: magyar
Félévközi követelmény: 2 ZH megírása minimum 40%-os eredménnyel, az órák  min 70% látogatottsága mellett.
Zh időpontok:
1. zh: - 6. tanítási hét -  órarendi időpontokban
2. zh: - 13. tanítási hét - órarendi időpontokban
 
PótZH:  Az egész félévi anyagból a pótlások hetében; minden kurzusnak együtt (A pótzh-ra a neptunbeli jelentkeztetőn jelentkezni kell! Jelentkezési határidő!) Figyelem: Megírása esetén ennek a jegye számít!!!
 
 
PótPótZH:  Az egész félévi anyagból a pótlások hetében; minden kurzusnak együtt; A pótpótzh-ra a neptunban jelentkezni kell! Jelentkezési határidő: ! Figyelem: Megírása esetén ennek a jegye számít!!!
Félév végi jegy
 
1. zh: 50 pontos a mechanika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
2. zh: 50 pontos az elektrodinamika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
 
A két pontszám összeadódik. 0-39 elégtelen; 40-54 elégséges; 55-69 közepes; 70-84 jó; 85-100 jeles.
 
 

Friss információk

A gyakorlatok a 2. tanítási héten kezdődnek.
A mérnöki fizika tárgy előadásain elhangzó elméleti anyag és gyakorló feladatok tételesen felsorolva az elérhetőséggel együtt -- alább!!
 
 

Gyakorlatok anyaga

 
A feladatsorok megoldása a feladatgyűjteményben megtalálható!
 
 

Zárthelyi feladatsorok

 
 

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (1. - 10. fejezetek)|
Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (11. - 19. fejezetek)

 

 

A Bevezető fizika tárggyal párhuzamosan futó Mérnöki fizika előadások tételes anyaga

 
A csatolt fájl tételesen felsorolja a Mérnöki fizika előadásokon elhangzott elméleti anyagot és gyakorló feladatokat megadva ezek nyomtatott (elektronikus) elérhetőségével együtt. Főleg azoknak a hallgatónak hívjuk fel a figyelmét, akiknek e félévben nincs fizika előadásuk.
 
 
 

Ajánlott irodalom

A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához
 

Csoportok, gyakorlatvezetők, időpontok, termek

 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5