BMETE11BG05

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Mérnöki fizika
Neptun kód: BMETE11BG05
Felelős oktató: Dr. Márkus Ferenc
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11BG05
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Tárgy adatok (2024. tavaszi félév - azok számára, akik a korábbi képzés menetében indultak / vizsgakurzus)

Előadók:, Márkus Ferenc (TTK  Fizika Tanszék)

Tantárgykód: TE11BG05
Követelmények: 3/0/0/f
Kredit: 3
Nyelv: magyar
 
Előadás anyagok (kamerafelvételek) és további segédletek a Teams-en.
 
 
Félévközi számonkérés: 
 
1. zh órarenden kívüli időpontban:
7. tanítási hét 2024. március 27. 15:00-16:00 E1B
 
 
2. zh órarenden kívüli időpontban:
14. tanítási hét 2024. május 22. 15:00-16:00 E1B
 
 
 
Csak írószerek használhatók! Ezeken kívül csak a feladatsor papírjai lehetnek a padon. Személyi azonosító szükséges.
 
 
Pótzh: ---- Jelentkezni a neptunban kell. 2024. 05. 28. 8:15; K155
PótPótzh: ---- Jelentkezni a neptunban kell. 2024. 05. 31. 10:15; F3213
 
 
 
 
A félévi számonkéréseinek értékelése: A vizsgakurzuson nincs, de a két nagyzh megírható és a tárgy ezzel teljesíthető.
 
1. zh: a mechanika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
2. zh: az elektrodinamika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
 
A két pontszám összeadódik. 
 
Javítani/pótolni a pótlások hetében Pótzh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a zh-kon elért eredményt.) 
 
Ismételeten Javítani/pótolni a pótlások hetében PótPótzh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a zh-kon és pótzh-n elért eredményt.)
 
 

Friss információk 

 
A jelenléti előadások kamera felvételei és további információk a tantárgy Teams anyagában megtalálhatók.
Zh feladatsorok alább!!!
A mechanika és elektrodinamika előadások anyaga -- alább!!
 
 

A tantárgy célkitűzése

 
A BME Fizika Intézet a mérnöki hallgatók fizika oktatásában jelentős szemléletváltást kíván bevezetni. A Fizika oktatás komoly problémája – mind középiskolai, mind egyetemi szinten – hogy az átadott ismeretek „absztrakt elméletek” szintjén maradnak, és a hallgatókban nem kapcsolódnak össze a fizikából tanult elvek a mindennapi életben tapasztalt jelenségekkel. Az alkotó mérnöki munka fontos részét képezi a természettudományos ismeretek kreatív alkalmazása, amit jól szemléltet az elmúlt évszázadban elért hihetetlen műszaki és informatikai fejlődés. Számtalan – ma már hétköznapinak számító – eszközt sorolhatnánk fel, melyeket modern fizikai alapkutatásokból kiinduló komoly mérnöki fejlesztéseknek köszönhetünk. Ezek alapján a képzésben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a fizika elveinek alkalmazására, mind a „hétköznapi jelenségek” megértése, mind a modern elektronikai/informatikai eszközök működési elveinek megismerése terén. Ezenkívül a képzésben kiemelkedő szerepet kapnak a fizikai alapjelenségeket bemutató demonstrációs kísérletek.
 
 

Tantárgyi tematika

 
1. Tér és idő
2. Erő és mozgás
3. Megmaradási törvények a fizikában
4. Rezgések és hullámok
5. Elektrosztatika
6. Az elektromos áram
7. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben
8. Mozgó töltések és áramok által keltett tér
9. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata
10. Mágnesség és mágneses adattárolás
11. Egyszerű RL, RC, RLC körök megoldásai
12. Életünk és az elektromágneses hullámok
13. Optika és információ
 
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két 60 perces zárthelyi dolgozat külön-külön a mechanika és az elektrodinamika részből. Egyenként 50 pontos dolgozatok minimum követelmények nélkül. A végső pontszám a két dolgozat pontjainak összege.
 
85-100 jeles
70-84 jó
55-69 közepes
40-54 elégséges
0-39 elégtelen
 
Pótolni, javítani a pótlások hetében lehet. Ez a dolgozat az egész félévi anyagból van. 
 
 

 

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (1. - 10. fejezetek)|
Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (11. - 19. fejezetek)

 

Zárthelyi feladatsorok

1. zh A csop 2022. október 13.
1. zh C csop 2022. október 13.
2. zh A csop 2022. december 6.
2. zh B csop 2022. december 6.
2. zh C csop 2022. december 8.
2. zh D csop 2022. december 8.

 
 
Régi zh-k
 
 
 
 

Ajánlott irodalom 

 
A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához