BMETE11BG05

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Mérnöki fizika
Neptun kód: BMETE11BG05
Felelős oktató: Dr. Márkus Ferenc
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11BG05
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Tárgy adatok (2022. öszi félév - azok számára, akik a korábbi képzés menetében indultak / vizsgakurzus)

Előadók:, Márkus Ferenc (TTK  Fizika Tanszék)

Tantárgykód: TE11BG05
Követelmények: 3/0/0/f
Kredit: 3
Nyelv: magyar
 
Előadás anyagok (kamerafelvételek) és további segédletek a Teams-en.
 
 
Félévközi számonkérés: 
 
1. zh órarendi időpontban: 6. tanítási hét - órarendi időben
 
2. zh órarendi időpontban:  14. tanítási hét (megváltozott!) - órarendi időben
 
Pótzh: 2022-12-13 14-16 terem: E1B az egész félévi anyagból a pótlások hetében (A neptunbeli jelentkeztetőn jelentkezni kell. Figyelem: ennek jegye számít!!!)
 
PótPótzh: 2022-12-19 12-14 terem: D316A az egész félévi anyagból a pótlások hetében (A neptunbeli jelentkeztetőn jelentkezni kell. Figyelem: ennek jegye számít!!!)
 
 

Ez egy emlékeztető arról, hogy a VB0 kurzuson 2022. december 8-án, csütörtökön kerül sor a 2. zh-ra. A dolgozatírás két csoportban történik.

12.15-től 13.15-ig a névsor szerinti A-K kezdőbetűvel,

13.15-től 14.15-ig a névsor szerinti L-Zs kezdőbetűvel

rendelkezők jöjjenek. A pontos kezdés miatt lényeges, hogy mindenki gyorsan találja meg a helyét. A páratlan sorszámú sorokba lehet ülni, és a terem középvonalától a fal felél kezdve kell elkezdeni a helyek feltöltését: ül - üresen hagy - ül - üresen hagy - ül  ...  módon.

A sorokba semmilyen cuccot ne vigyenek be, a mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban tegyék a táskájukba, kabátjukba, és azokat  a fogasokra helyezzék ki. Csak íróeszközök használhatók. 

A váltócsoport csak akkor léphet a terembe, ha az előző dolgozatírók elhagyták a termet. 

 
 
 
A félévi számonkéréseinek értékelése: A vizsgakurzuson nincs, de a két nagyzh megírható és a tárgy ezzel teljesíthető.
 
1. zh: a mechanika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
2. zh: az elektrodinamika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
 
A két pontszám összeadódik. 
 
Javítani/pótolni a pótlások hetében Pótzh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a zh-án elért eredményt.) 
 
Ismételeten Javítani/pótolni a pótlások hetében PótPótzh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a zh-án elért eredményt.)
 
 

Friss információk 

 
A jelenléti előadások kamera felvételei és további információk a tantárgy Teams anyagában megtalálhatók.
Zh feladatsorok alább!!!
A mechanika és elektrodinamika előadások anyaga -- alább!!
 
 

A tantárgy célkitűzése

 
A BME Fizika Intézet a mérnöki hallgatók fizika oktatásában jelentős szemléletváltást kíván bevezetni. A Fizika oktatás komoly problémája – mind középiskolai, mind egyetemi szinten – hogy az átadott ismeretek „absztrakt elméletek” szintjén maradnak, és a hallgatókban nem kapcsolódnak össze a fizikából tanult elvek a mindennapi életben tapasztalt jelenségekkel. Az alkotó mérnöki munka fontos részét képezi a természettudományos ismeretek kreatív alkalmazása, amit jól szemléltet az elmúlt évszázadban elért hihetetlen műszaki és informatikai fejlődés. Számtalan – ma már hétköznapinak számító – eszközt sorolhatnánk fel, melyeket modern fizikai alapkutatásokból kiinduló komoly mérnöki fejlesztéseknek köszönhetünk. Ezek alapján a képzésben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a fizika elveinek alkalmazására, mind a „hétköznapi jelenségek” megértése, mind a modern elektronikai/informatikai eszközök működési elveinek megismerése terén. Ezenkívül a képzésben kiemelkedő szerepet kapnak a fizikai alapjelenségeket bemutató demonstrációs kísérletek.
 
 

Tantárgyi tematika

 
1. Tér és idő
2. Erő és mozgás
3. Megmaradási törvények a fizikában
4. Rezgések és hullámok
5. Elektrosztatika
6. Az elektromos áram
7. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben
8. Mozgó töltések és áramok által keltett tér
9. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata
10. Mágnesség és mágneses adattárolás
11. Egyszerű RL, RC, RLC körök megoldásai
12. Életünk és az elektromágneses hullámok
13. Optika és információ
 

 

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló
 

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (1. - 10. fejezetek)|

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (11. - 19. fejezetek)

 

Zárthelyi feladatsorok

 
 
 
 

Ajánlott irodalom 

 
A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához