BMETE11BG05

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Mérnöki fizika
Neptun kód: BMETE11BG05
Felelős oktató: Dr. Márkus Ferenc
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11BG05
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Tárgy adatok (2021. őszi félév)

Előadók:, Varga Gábor (TTK  Fizika Tanszék) GA0 kurzus; Márkus Ferenc (TTK  Fizika Tanszék) GB0 kurzus

Tantárgykód: TE11BG05
Követelmények: 3/0/0/f
Kredit: 3
Nyelv: magyar
 
Előadás anyagok (kamerafelvételek) és további segédletek a Teams-en.
 
 
Félévközi számonkérés: 
 
1. zh órarendi időpontban: 6. tanítási hét - órarendi időben
 
2. zh órarendi időpontban:  13. tanítási hét - órarendi időben
 
Pótzh: az egész félévi anyagból a pótlások hetében
 
PótPótzh: az egész félévi anyagból a pótlások hetében
 
 
 
A félévi számonkéréseinek értékelése: 
 
A 2021. őszi félévben online zh-k lesznek a GA0 kurzuson, jelenléti zh-k lesznek a GB0 kurzuson.
 
1. zh: a mechanika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
2. zh: az elektrodinamika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
 
A két pontszám összeadódik. 
 
Javítani/pótolni a pótlások hetében Pótzh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a zh-án elért eredményt.) 
 
Ismételeten Javítani/pótolni a pótlások hetében PótPótzh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a zh-án elért eredményt.)
 
 

Friss információk 

 
A jelenléti előadások kamera felvételei és további információk a tantárgy Teams anyagában megtalálhatók.
Zh feladatsorok alább!!!
A mechanika és elektrodinamika előadások anyaga -- alább!!
 
 

A tantárgy célkitűzése

 
A BME Fizika Intézet a mérnöki hallgatók fizika oktatásában jelentős szemléletváltást kíván bevezetni. A Fizika oktatás komoly problémája – mind középiskolai, mind egyetemi szinten – hogy az átadott ismeretek „absztrakt elméletek” szintjén maradnak, és a hallgatókban nem kapcsolódnak össze a fizikából tanult elvek a mindennapi életben tapasztalt jelenségekkel. Az alkotó mérnöki munka fontos részét képezi a természettudományos ismeretek kreatív alkalmazása, amit jól szemléltet az elmúlt évszázadban elért hihetetlen műszaki és informatikai fejlődés. Számtalan – ma már hétköznapinak számító – eszközt sorolhatnánk fel, melyeket modern fizikai alapkutatásokból kiinduló komoly mérnöki fejlesztéseknek köszönhetünk. Ezek alapján a képzésben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a fizika elveinek alkalmazására, mind a „hétköznapi jelenségek” megértése, mind a modern elektronikai/informatikai eszközök működési elveinek megismerése terén. Ezenkívül a képzésben kiemelkedő szerepet kapnak a fizikai alapjelenségeket bemutató demonstrációs kísérletek.
 
 

Tantárgyi tematika

 
1. Tér és idő
2. Erő és mozgás
3. Megmaradási törvények a fizikában
4. Rezgések és hullámok
5. Elektrosztatika
6. Az elektromos áram
7. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben
8. Mozgó töltések és áramok által keltett tér
9. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata
10. Mágnesség és mágneses adattárolás
11. Egyszerű RL, RC, RLC körök megoldásai
12. Életünk és az elektromágneses hullámok
13. Optika és információ
 

 

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló
 

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (1. - 10. fejezetek)|

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (11. - 19. fejezetek)

 

Zárthelyi feladatsorok

 
 
 
 

Ajánlott irodalom 

 
A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához