BMETE15MX28

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Modern fizika eredményei és alkalmazásai
Neptun kód: BMETE15MX28
Felelős oktató: Dr. Papp Zsolt
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE15MX28
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Célkitűzés
 
Az elektromágneses hullámok, valamint a speciális relativtás elméletének tárgyalása után a modern fizika egyes fejezetei kerülnek bemutatásra. Az informatikától az anyagvizsgálati módszereken át az egészségügyi diagnosztikáig számos helyen találkozhatunk olyan műszaki eszközökkel, melyek a fizikai kutatások legmodernebb, sokszor Nobel-díjjal jutalmazott eredményein alapulnak. A kurzus keretében ezen alkalmazások széles körét mutatjuk be, a fizikai háttér kísérleti és elméleti alapjainak szemléletes ismertetésével. Fő témáink: régebbi Nobel-díjas eredmények alkalmazásai (drótnélküli adatátvitel, rádió, röntgensugárzás, radioaktivitás, stb.); hétköznapi optika (lézerek, CCD, optikai szál, LCD, holográfia); kvantumfizika az atommodelltől a kvantumkommunikációig; nagy pontosságú mérések (relativitáselmélet a GPS-ben, atomórák, interferometria); nukleáris technológia az atomerőműtől a régészeti kormeghatározásig; modern fizika az orvoslásban (MRI, CT, PET); félvezetők az első tranzisztortól a mobiltelefonig; a nanotechnológia eszközei (pásztázó mikroszkópok, elektronmikroszkópia, elektronsugár-litográfia, stb.).
 
 
Előadások
 
Szerda 8.15 - 10.00 h QA403-es terem
 
Az előadások videói a microsoft TEAMS-en a "Modern fizika alkalmazása ..." nevű csoportban az osztályanyagok között lesznek megtalálhatók az előadások után.
 
 
ZH időpontok
 

1.ZH: a 7. héten (részletek később)

2.ZH: a 12. héten (részletek később)

 
 
1. pót Zh (pontos időpont később)
 
2. pót Zh (pontos időpont később)
 
 
Pót-pót Zh: a pótlási héten (pontos időpont később)
 
A zh eredmények PDF formában a microsoft TEAMS-en a "Modern fizika és alkalmazása ..." nevű csoportban az osztályanyagok között megtalálható.
 
 
Értékelés
 
A két zh eredményét együttesen figyelembe véve kell a 40%-ot elérni, azaz a min. 80 pontot.
 
Értékelés: 1: 0 - 39 %,   2: 40 - 54 %,    3: 55 - 69 %,    4: 70 - 84 %,    5: 85 - 100 %
 
A zh eredmények alapján megajánlott jegyet kaphat a hallgató, ha elérte a 40 %-t, de természetesen a vizsgán még lehet javítani.