BMETE14AX13

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika 1E – Válogatott fejezetek
Neptun kód: BMETE14AX13
Felelős oktató: Dr. Kály-Kullai Kristóf
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE14AX13
Követelmények, Információk

Aktuális információk

2021/22/2 félév

A tárgyhoz tanóra nem tartozik, igény esetén egyéni konzultációra van lehetőség, az oktatóval való előzetes egyeztetés alapján.

Oktató: Dr. Bokor Nándor egyetemi docens

A tantárgy Teams oldala: VBK Fizika 1E _ Válogatott fejezetek, 2021/2022/2

Követelmények

Ez a tárgy a Fizika 1 Elektrodinamika tárgy emelt szintű vizsgája. Emelt szintű vizsgára az jelentkezhet, akinek a normál vizsgajegye legalább négyes. Ha ez teljesül, akkor - az oktatóval való egyéni egyeztetés alapján - külön vizsganapon lehet letenni a szóbeli emelt szintű vizsgát. Az emelt szintű vizsgán a normál anyag tételsorban említett részeit is tudni kell.

Emelt szintű vizsgakérdések

1. Vezesse le egy egyenletesen töltött körlap elektromos terének képletét a körlapra merőleges szimmetriatengely mentén. Vezesse le egy egyenletesen töltött végtelen sík elektromos terének képletét.
 
2. Vezesse le a hengerkondenzátor, a gömbkondenzátor és az önmagában álló gömb kapacitásának képletét.
 
3. Vezesse le részletesen, hogyan változik egy síkkondenzátor kapacitása, ha a fegyverzetek közé szigetelőt helyezünk.
 
4. Elemezze az áramjárta vezető mellé helyezett álló ponttöltés paradoxonát, és ennek alapján érveljen amellett, hogy az elektromosság és a mágnesség nem önálló léttel bíró természeti jelenségek, hanem egy egységes jelenségnek, az elektromágnességnek nézőpontoktól függő különböző megnyilvánulási formái.
 
5. Elemezze a passzív LC-kör, a passzív soros RLC-kör és a gerjesztett soros RLC-kör viselkedését a megfelelő mechanikai analógiák (csillapítatlan szabadrezgés, csillapított szabadrezgés, csillapított kényszerrezgés) segítségével.
 
6.  Vezesse le a Maxwell-egyenletekből a vákuumban terjedő elektromágneses (EM) hullámokra vonatkozó 3D hullámegyenletet, és számítsa ki az EM hullámok terjedési sebességének számértékét.

Segédanyagok

A kérdések kidolgozása a vizsgázó feladata. Igény esetén konzultációra lehetőséget biztosítunk, az oktatóval történő emailes időpontegyeztetés után. A kérdések kidolgozásához javasolt segédanyagok:
 
1. "02_Gauss-torveny" előadásvideó (3'50"-32'50")
 
2. "04_kondenzatorok" előadásvideó (55'20"-1:24'50")
 
3. "05_dielektrikumok" előadásvideó (31'30"-1:09'50")
 
4. "08_Ampere-torveny" előadásvideó (9'50"-25'50")
 
5. "VI_Fiz1_12ea_2" előadásvideó (5'50"-14'00", 34'40"-42'00") 
+ "VI_Fiz1_13ea_2" előadásvideó (20'50"-23'10")
 
6. "VI_Fiz1_13ea_2" előadásvideó (23'20"-43'33") 
+ "VI_Fiz1_14ea" előadásvideó (0'0"-30'50") 
 
 
A fenti előadásvideók megtalálhatók a kurzus Teams oldalán, a "segédanyagok az emelt vizsgatételekhez" csatornában.