BMETE11AX12

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Bevezető Fizika (VIK/Villamosmérnök)
Neptun kód: BMETE11AX12
Felelős oktató: Dr. Márkus Ferenc
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX12
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Villamosmérnök alapszakos hallgatóknak.

Tárgy adatok (2024. őszi félév)

Tantárgy felelős: Dr. Márkus Ferenc  
Tantárgykód: TE11AX12
Követelmények: 0/2/0/f
Kredit: 2
Nyelv: magyar
Félévközi követelmény: 2 ZH megírása minimum 40%-os eredménnyel, órák látogatottsága min. 8 jelenlét.
Zh időpontok: 
1. zh  

2. zh  
PótZH:   (Az 1. és a 2. zh közül csak az egyik javítható. Így, ha egyik sincs meg, akkor a pótpót zh-ra kell jelenkezni!!! A pótzh-ra a neptunbeli jelentkeztetőn jelentkezni kell!) 
PótPótZH:   (Az 1. és a 2. zh közül csak az egyik javítható. Így, ha egyik sincs meg, akkor a pótpót zh-ra kell jelenkezni!!! A pótzh-ra a neptunbeli jelentkeztetőn jelentkezni kell!) 

 

Félév végi jegy

 
Akinek egyik zh-ja sem éri el a 20 pontot, akkor csak a pótpótzh-ra mehet. 
 
Ha az egyik zh nem éri el a 20 pontot, akkor a december 12-i pótzh-n azt javíthatja. Ha valaki javítani szeretné az egyik zh-t, akkor megteheti, de ennek pontszáma számít. 
 
Ha valaki mindkét zh-t szeretné javítani, azaz egy teljesen független jegyet kapni, akkor azt a pótpótzh-n teheti meg. A pótpótzh az egész félévi anyagból van!!! És ennek jegye számít!!!!!
 
Ha valakinek nincs meg a nyolc jelenléte, akkor 0 jelenik meg a jegynél. Ekkor a "nem teljesítette" beírás jár a neptunban.
 
A két dolgozat összesen 100 pont.
0-39 elégtelen
40-54 elégséges
55-69 közepes
70-84 jó
85-től jeles.
A két dolgozat külön-külön el kell érje a 20 pontot.

 

 

Gyakorlatok anyaga

1. gyakorlat

2. gyakorlat

3. gyakorlat

4. gyakorlat

5. gyakorlat

6. gyakorlat

7. gyakorlat

8. gyakorlat 

9. gyakorlat

10. gyakorlat

 

Csoportok, termek, gyakorlatvezetők

 

2024. ősz 
 
V01 
 
V02 
 
V03 
 
V04 
 
V05