BMETE11AF51

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Önálló projektmunka
Neptun kód: BMETE11AF51
Felelős oktató: Dr. Bordács Sándor
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF51
Követelmények, Információk

Aktuális információk

A hallgató a félév folyamán egy választott témavezető irányításával kutatómunkát végez. A tárgy célja, hogy a hallgató megismerje a tudományos kutatás módszertanát és a tananyagon túlmutató szakmai ismereteket sajátítson el. A tárgy teljesítéséhez az önálló munka eredményét egy rövid (legalább 15 oldalas) dolgozatban kell összefoglalni, valamint a félév végén egy előadásban be kell mutatni az elvégzett munkát. A dolgozat és az azt ismertető előadás TDK dolgozat benyújtásával és annak TDK koneferencián történő bemutatásával kiváltható.