BMETE11BG05

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Mérnöki fizika
Neptun kód: BMETE11BG05
Felelős oktató: Dr. Márkus Ferenc
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnök oktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11BG05
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Tárgy adatok (2020. tavasz félév)

Előadók: Márkus Ferenc (TTK  Fizika Tanszék)

Tantárgykód: TE11BG05
Követelmények: 3/0/0/f
Kredit: 3
Nyelv: magyar
 
Az előadások tematikája a heti beosztást követi. A tanmenet az alább letölthető Mechanika és Elektrodinamika összefoglaló fájlban követhető. Kapcsolódó feladatok a szabadon letölthető Feladatgyűjteményben találhatók.
Tanulási javaslat: a tankönyv olvasása során a felbukkanó kulcsszavaknál érdemes megnézni a lényeget kiemelő ppt-fájlt valamint a linkelt demonstrációkat. A felmerülő kérdéseket küldjék az f.markus@eik.bme.hu címre, amelyeket ezen az oldalon fórumszerűen megválaszolok.
 

6. tanítási hét 2020. március 23: Hudson-Nelson pp. 567- 582: Elektromos alapjelenségek, Coulomb-erő, elektromos erőtér, erővonalak, elektromos dipól, dipól elektromos erőtérben.

 

Az MS Teams-ről letölthető:

Elektrosztatika 1 - Coulomb-törvény, elektromos térerősség

Elektrosztatika 2 - Elektromos dipól, elektromos dipómomentum

 

Demonstrációk: 

https://fizipedia.bme.hu/index.php/D%C3%B6rzselektromoss%C3%A1g_I.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/D%C3%B6rzselektromoss%C3%A1g_II.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/D%C3%B6rzselektromoss%C3%A1g_III.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/Elektroszk%C3%B3p,_elektrom%C3%A9ter

https://fizipedia.bme.hu/index.php/Coulomb_m%C3%A9rleg

https://fizipedia.bme.hu/index.php/Megoszt%C3%A1s_I.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/Megoszt%C3%A1s_II.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/T%C3%B6lt%C3%A9sek_elhelyezked%C3%A9se_vezet%C5%91_fel%C3%BClet%C3%A9n

 

7. tanítási hét: 2020. március 30: Hudson-Nelson pp. 595-608: Az elektromos fluxus. Gauss-törvény. pp. 627-630: Ekvipotenciális felületek. Csúcshatás.

 

Az MS Teams-ről letölthető:

Elektrosztatika 3 4- Elektromos fluxus, Gauss-törvény. Elektromos potenciál, ekvipotenciális felületek.

 

Demonstrációk:

https://fizipedia.bme.hu/index.php/Elektromos_cs%C3%BAcshat%C3%A1s_I.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/Elektromos_cs%C3%BAcshat%C3%A1s_II.

 

és 2020. április 3: Hudson-Nelson pp. 636-649: Kondenzátor. /A síkkondenzátor, a henger- és gömbkondenzátor kapacitása/. Dielektrikumok. Dielektromos állandó. A kondenzátor energiája. Az elektromos erőtér energiája. Hudson-Nelson pp. 655-667: Elektromos áram és elektromos ellenállás. /Elektromos áram, Ohm-törvény, Joule-törvény, áramsűrűség, differenciális Ohm-törvény./

 

Az MS Teams-ről letölthető:

Elektrosztatika 5 aram 1 – Kondenzátor, kapacitás. Kondenzátor energiája. Elektromos áram, elektromos ellenállás.

 

Demonstrációk:

https://fizipedia.bme.hu/index.php/S%C3%ADkkondenz%C3%A1tor_I.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/S%C3%ADkkondenz%C3%A1tor_II.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/S%C3%ADkkondenz%C3%A1tor_III.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/S%C3%ADkkondenz%C3%A1tor_IV.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/S%C3%ADkkondenz%C3%A1tor_V.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/Dip%C3%B3lus_viselked%C3%A9se_homog%C3%A9n_elektromos_t%C3%A9rben

 

8. tanítási hét: 2020. április 6:  pp. 675-683: Egyenáramú körök. Csomóponti és huroktörvény. pp. 706-717:  Mágneses erőtér. Mozgó részecskék mágneses erőtérben. Lorentz-erő. Mágneses térben elhelyezett áramjárta vezetőre ható erő. Mágneses dipól. Mágneses dipól potenciális energiája mágneses térben.

 

Az MS Teams-ről letölthető:

aram_2_magneses_eroter_1 – Egyenáramú körök. Csomóponti és huroktörvény. - Mágneses erőtér. Mozgó részecskék mágneses erőtérben.

Demonstrációk:

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_t%C3%A9r_er%C5%91hat%C3%A1sa_%C3%A1rammal_%C3%A1tj%C3%A1rt_vezet%C5%91re

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_t%C3%A9r_hat%C3%A1sa_vezet%C5%91keretre

 

9. tanítási hét: 2020. április 17: pp. 733-743: Biot-Savart törvény /általánosan felírva/ A körhurok közepén kialakuló tér kiszámolása. Ampére-törvény. Egyszerű példák: végtelen hosszú egyenes vezető, tekercs, toroid.

 

Az MS Teams-ről letölthető:

biot_ampere – A Biot-Savart törvény. Az Ampère-törvény.

 

Az MS Teams-ből letölthető előadások:

1_1_Oersted_Biot.mp4

1_2_Egyenes_vez_Biot_Sav.mp4

1_3_Ampere_tv.mp4

1_4_Szolenoid.mp4

1_5_Toroid.mp4

1_6_parhuzamosaramok.mp4

1_Aramok_magneses_tere.jpg

 

Demonstrációk:

https://fizipedia.bme.hu/index.php/%C3%81ram_m%C3%A1gneses_tere,_Oersted_k%C3%ADs%C3%A9rlet

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_t%C3%A9r_er%C5%91hat%C3%A1sa_%C3%A1rammal_%C3%A1tj%C3%A1rt_vezet%C5%91re

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_t%C3%A9r_hat%C3%A1sa_vezet%C5%91keretre

https://fizipedia.bme.hu/index.php/%C3%81ramvezet%C5%91k_k%C3%B6z%C3%B6tti_er%C5%91hat%C3%A1s_egyen%C3%A1rammal

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_er%C5%91vonalak_szeml%C3%A9ltet%C3%A9se_vasporral

 

10. tanítási hét: 2020. április 20: pp. 775-783: Az anyag mágneses tulajdonságai. Para-, dia-, ferromágnesség. Szuszceptibilitás. Hiszterézis.

Az MS Teams-ről letölthető:

magnesseg – Az anyag mágneses tulajdonságai.

 

Az MS Teams-ből letölthető előadások:

2_1_Magneses_ter_anyag.mp4

2_2_Elektromos_es_magneses_dip.mp4

2_3_szuszcept_permeab.mp4

2_4_ferromagnes.mp4

2_5_diamagnes.mp4

2_Magnesesseg_anyag_jegyzet.jpg

 

Demonstrációk:

https://fizipedia.bme.hu/index.php/Diam%C3%A1gness%C3%A9g,_param%C3%A1gness%C3%A9g_-_szil%C3%A1rd_anyagok

https://fizipedia.bme.hu/index.php/Diam%C3%A1gness%C3%A9g,_param%C3%A1gness%C3%A9g_-_folyad%C3%A9kok

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_dom%C3%A9nek

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_Curie_pont

 

11. tanítási hét: 2020. április 27: pp. 749-761: Faraday-törvény. Indukált feszültség. Mozgási indukció. Lenz-törvény. Örvényáramok. Önindukció.

Az MS Teams-ről letölthető:

indukcio – A Faraday-féle indukció törvény.

 

Az MS Teams-ből letölthető előadások:

3_1_mozgasi_indukcio.mp4
3_2_Lenz_torveny.mp4
3_3_Faraday_torveny.mp4
3_4_hurokban_indukált_fesz.mp4
3_5_kolcsonos_es_onindukcio.mp4
3_6_transzf_tekercs_ki_be.mp4
3_7_magneses_ter_energiaja.mp4

Demonstrációk:

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_indukci%C3%B3_I.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_indukci%C3%B3_II.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_indukci%C3%B3_III.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_indukci%C3%B3_IV.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_indukci%C3%B3_V.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_indukci%C3%B3_VI.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_indukci%C3%B3_VII.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_indukci%C3%B3_VIII.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_indukci%C3%B3_IX.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A1gneses_indukci%C3%B3_X.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/%C3%96nindukci%C3%B3_I.

https://fizipedia.bme.hu/index.php/%C3%96nindukci%C3%B3_II.

 

12. tanítási hét: 2020. május 4: pp. 819-838: Az eltolási áram. A Maxwell-egyenletek rendszere. Az elektromágneses hullámok, hullámegyenlet. Az elektromágneses hullám energiája.

Az MS Teams-ről letölthető:

Elektromagneses_hullamok – Elektromágneses hullámok.

 

Az MS Teams-ből letölthető előadások:

4_1_Poynting_vektor.mp4

4_2_Eltolasi_aram.mp4

4_3_Toltodo_kondenzator.mp4

4_4_Maxwell_1.mp4

4_5_Maxwell_hullamegyenlet.mp4

4_6_EM_hullam_1.mp4

4_7_EM_hullam_2.mp4

4_8_EM_energiaja.mp4

4_9_EM_impulzusa.mp4

 

 
Félévközi számonkérés:
 
GA0 kurzus: elektronikus formában; a zh órarendi időpontban: 2020. május 18. 12.15-től.
 
GB0 kurzus: zh a pótlások hetében elektronikus formában. 2020. május 25. 12.15-től.
 
Pótzh elektronikus formában mindkét kurzus részére a pótlások hetében:  
 
Félévi számonkérések értékelése: 
 
Az egy zh 50 pontos a félév teljes anyagából. 0-20 elégtelen, 20-27 elégséges, 28-34 közepes, 35-42 jó, 43-50 jeles.
 
Javítani/pótolni a Pótzh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van, 50 pontos. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a zh-án elért eredményt.) 0-19 elégtelen, 20-27 elégséges, 28-34 közepes, 35-42 jó, 43-50 jeles.
 

Friss információk 

 
Zh feladatsorok alább!!!
A mechanika és elektrodinamika előadások anyaga -- alább!!
 
 

A tantárgy célkitűzése

 
A BME Fizika Intézet a mérnöki hallgatók fizika oktatásában jelentős szemléletváltást kíván bevezetni. A Fizika oktatás komoly problémája – mind középiskolai, mind egyetemi szinten – hogy az átadott ismeretek „absztrakt elméletek” szintjén maradnak, és a hallgatókban nem kapcsolódnak össze a fizikából tanult elvek a mindennapi életben tapasztalt jelenségekkel. Az alkotó mérnöki munka fontos részét képezi a természettudományos ismeretek kreatív alkalmazása, amit jól szemléltet az elmúlt évszázadban elért hihetetlen műszaki és informatikai fejlődés. Számtalan – ma már hétköznapinak számító – eszközt sorolhatnánk fel, melyeket modern fizikai alapkutatásokból kiinduló komoly mérnöki fejlesztéseknek köszönhetünk. Ezek alapján a képzésben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a fizika elveinek alkalmazására, mind a „hétköznapi jelenségek” megértése, mind a modern elektronikai/informatikai eszközök működési elveinek megismerése terén. Ezenkívül a képzésben kiemelkedő szerepet kapnak a fizikai alapjelenségeket bemutató demonstrációs kísérletek.
 
 

Tantárgyi tematika

 
1. Tér és idő
2. Erő és mozgás
3. Megmaradási törvények a fizikában
4. Rezgések és hullámok
5. Elektrosztatika
6. Az elektromos áram
7. Elektromos töltések mozgása statikus mágneses térben
8. Mozgó töltések és áramok által keltett tér
9. Időben változó elektromos és mágneses terek kapcsolata
10. Mágnesség és mágneses adattárolás
11. Egyszerű RL, RC, RLC körök megoldásai
12. Életünk és az elektromágneses hullámok
13. Optika és információ
 

 

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló
 

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (1. - 10. fejezetek)|

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (11. - 19. fejezetek)

 

Zárthelyi feladatsorok

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlott irodalom 

 
A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához