Életműdíj Vannay Lászlónak

Az Eötvös Loránd Fizikai társulat Prométheusz érem életműdíjjal tüntette ki dr. Vannay Lászlót, a BME TTK Fizika Tanszék címzetes egyetemi docensét. A társulat a "A fizikai gondolkodás terjesztéséért" adományozza az életműdíjat.

 

A díjazott méltatása: "Vannay László kiemelkedő középiskolásoknak szóló tehetséggondozását, egyetemi oktatói tevékenységét, és tudományos közéleti tevékenységét kívánjuk ezen felterjesztéssel elismerni. Az egyetemi diploma megszerzése után az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Kísérleti Fizika Tanszékén, majd a BME Kísérleti Fizika tanszékén dolgozott. 1989-től nyugdíjba vonulásáig a BME Kísérleti Fizika Tanszék tanszékvezető-helyettese volt. A kristálynövesztés és kristályok technikai alkalmazása területén folytatott kutatásokat, melyekből 35 tudományos közlemény és 7 szabadalom született. Számos TDK-dolgozatnak, diplomamunkának, doktori dolgozatnak és K+F projektnek volt a témavezetője. Az oktatás területén alapvető szerepet vállalt az 1991-ben indult mérnök-fizikus képzésben a fizika laboratórium tárgyak megszervezésében és vezetésében. Vannay László 1994 óta minden évben szervezője és felelőse a fizika OKTV egyik kísérleti fordulójának, aminek keretében mintegy 30 mérési feladatot és kísérleti eszközt állított össze. 2004-es nyugdíjazása óta is töretlen lelkesedéssel és odaadással végzi ezt a munkát. Ezen mérési feladatokra építve 2000-ben középiskolás diákok számára tehetséggondozó mérési szakkört indított, melyen minden évben mintegy 30 középiskolás végezhet el számos korábbi OKTV mérési feladatot. 2008/09 és 2009/10 évben kutató diákok programot szervezett: mintegy 15 középiskolás diák kapcsolódhatott be a Tanszéken folyó kutatásokba. Az OKTV kísérleti feladatokat számos ízben a Fizikai Szemlében publikálta. Projektvezetőként 14 pályázatot nyert el, melyek komoly anyagi támogatást nyújtottak a BME Természettudományi Kar tehetséggondozó programjaihoz. 1993-96-ig, majd 1999-2004-ig az ELFT Kristályfizikai Szakcsoportjának elnöke volt. A díjjavaslatot a kísérleti OKTV megszervezésének 25. alkalma motíválja."

 

Frissítés (2018. július 23.): Vannay László életműdíjáról a bme.hu portál is beszámol ebben a cikkben.