Számítógépes mágnesség

A Számítógépes Mágnesség kutatócsoport kutatási célkitűzése a technológiai szempontból kiemelt jelentőségű mágneses jelenségek tanulmányozása tömbi ötvözetekben, különféle heteroszerkezetekben, valamint nanorészecskékben. Egyik vizsgálati módszerünk a spin-modelleken alapul: a modell paramétereit relativisztikus ab initio számításokkal határozzuk meg, majd a rendszer mágneses folyamatainak szimulációjára a Monte-Carlo módszert és a Langevin dinamikát használjuk. Másik fontos vizsgálati módszerünk a rendezetlen lokális momentumok elmélet relativisztikus implementációja, mely figyelembe veszi a hőmérsékleti spin-fluktuációk és az elektronszerkezet egymásra hatását. Kutatásaink magukban foglalják a kicserélődési csatolás jelenségét réteges heteroszerkezetekben, a mágneses mintázatképződéseket és mágneses gerjesztéseket ultravékony rétegekben, valamint a nanorészecskék szuperparamágnességét. Széles nemzetközi együttműködésben végzett kutatásainkkal nemcsak a közeljővő technológiai fejlesztéseihez szeretnénk hozzájárulni, hanem újszerű elméleti módszerek segítségével a szilárdtestek véges hőmérsékletű mágnességének fundamentális kérdéseit is tanulmányozzuk.