Kvantumbitek szén nanocsövekben

Egy lépés a telekom-kompatibilis kvantum-kommunikáció felé: a BME Spin-spektroszkópiai kutatócsoport az ACS Nano folyóiratban közölte új kísérleti eredményeit. 

 

Az optikai szálakat használó kvantum-kommunikációhoz szükség van olyan kvantumbitekre, melyek a telekommunikációs (telekom) hullámhossz-tartományban (1300-1600 nm) bocsátanak ki és nyelnek el fotonokat. Azonban a legismertebb, leggyakrabban alkalmazott szilárdtest-alapú kvantumbitek, például a nitrogén-vakancia centrumok gyémántban, a látható tartományban (380-740 nm) aktívak. Ebben a tekintetben fontos a BME Spin-spektroszkópiai kutatócsoport új kísérlete, melyben kollégáink szén nanocsöbeli elektronok és telekom-hullámhosszú fotonok kölcsönhatását térképezik fel. A kutatók véleménye szerint ezek az új eredmények elősegíthetik a szén nanocsővek kvantum-technológiai alkalmazását. 

 

J. Palotás, M. Negyedi, S. Kollarics, A. Bojtor, P. Rohringer, T. Pichler, and F. Simon:
Incidence of Quantum Confinement on Dark Triplet Excitons in Carbon Nanotubes
 
 
A BME Spin-spektroszkópiai kutatócsoport honlapja: http://dept.physics.bme.hu/SpinSpectroscopy