Novobátzky-díj Pozsgai Balázsnak

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Novobátzky Károly-díját kapta Pozsgai Balázs, a BME Elméleti Fizika Tanszék és az "MTA-BME Quantum Dynamics and Correlations" kutatócsoportjának munkatársa.

 

Balázs az integrálható kvantumspinláncok nemegyensúlyi dinamikájának leírása terén ért el úttörő eredményeket. Legnagyobb hatású, nagy idézettséget felmutató eredménye elvezetett az általános Gibbs-sokaság érvényességi körének újragondolásához és irányt mutatott a további nemzetközi vizsgálatoknak. A Bethe-ansatz módszer felhasználásával sikerrel számított ki spin-spin korrelációs függvényeket, átfedéseket és a Loschmidt-echót nemtriviális kölcsönható rendszerekben. Legfrissebb eredményei tisztázzák a kvantumkvencs integrálhatóságának feltételeit, amelyek új utat nyitnak a tudományos közösség számára az időfejlődés egzakt leírása felé.

 

Balázs az elmúlt években a BME Elméleti Fizika Tanszéken, a  "Lendület Statisztikus Térelmélet" kutatócsoport tagjaként korábban elnyerte az MTA Prémium Posztdoktori Ösztöndíjat és az MTA Bolyai és Bolyai+ Ösztöndíjakat is.