Aktuális záróvizsga-információk (Nanotechnológia-anyagtudomány)

Általános tudnivalók

A záróvizsgával, diplomamunkával kapcsolatos határidőket és tennivalókat a kari záróvizsga-oldalon tüntettük föl, melyekhez az alábbi kiegészítéseket kérjük figyelembe venni.
 
A Nanotechnológia és anyagtudomány specializáció hallgatóinak záróvizsgáit a Fizika Tanszék (mint „anyatanszék”) szervezi. Az anyatanszék záróvizsga-felelősének kell elküldeni határidőre a diplomamunkát elektronikus formában, és nála is kell jelentkezni záróvizsgára a neptunos jelentkezésen felül, azzal egy időben. Az egyes tanszékek záróvizsga-felelősei:
 • Atomfizika Tanszék: Erdei Gábor
 • Elméleti Fizika Tanszék: Kugler Sándor
 • Fizika Tanszék: Fehér Titusz
 • Nukleáris Technika Intézet: Czifrus Szabolcs
A záróvizsga pontos menete és tételsora az MSc specializáció függvénye.
 

Dolgozatok, témavezetői értékelések, bírálatok

A dolgozatokat, a témavezetői értékeléseket és bírálatokat folyamatosan gyűjtjük és tesszük elérhetővé az anyatanszékek megfelelő honlapjain (jelszóval védett oldalakkal kapcsolatban a záróvizsga-felelős tud további felvilágosítással szolgálni):
 • Atomfizika Tanszék
 • Elméleti Fizika Tanszék
 • Fizika Tanszék
 • Nukleáris Technika Intézet

Útmutató a diplomamunka szerkesztéséhez

A BSc szakdolgozatokhoz hasonlóan a diplomamunkának is tartalmaznia kell az aláírt Önállósági nyilatkozatot, közvetlenül a belső címlap után. Ugyancsak nyilatkozni kell a dolgozatban, ill. a nyomtatott példányban ezt a részt aláírni, hogy az elektronikus formában beküldött és kinyomtatott példány tartalma megegyezik. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Fizika Tanszéken leadott dolgozathoz mellékelni kell angol és magyar nyelven a dolgozat kivonatát 1-1 példányban.
 

Tételsor

Az egyes specializációk tételsorai itt találhatók.
 

A záróvizsgák beosztása

Az előzetes beosztást várhatóan december közepén tesszük közzé az anyatanszékek záróvizsga-honlapjain.

A záróvizsgák tipikus menete

A vizsgákat személyesen ("jelenléti formában") tartjuk.

A "jelenléti" vizsgák tipikus menete:
 1. A hallgató bemutatja a diplomamunkáját (15 perc). Ennek jellemző formája számítógépes előadás, lehetőleg saját géppel, projektort biztosítunk.
 2. A bizottság kérdez a diplomamunkával és/vagy az előadással kapcsolatban (kb. 10 perc), melynek keretében felméri a jelölt tájékozottságát a kutatási terület szakirodalmával és elméleti alapjaival kapcsolatban is. A bizottság saját, rögtönzött kérdései és a bírálói kérdések egyaránt szerepelhetnek, a kérdésekre adott válaszok beleszámítanak a védésre (diplomamunkára) adott érdemjegybe.
 3. A hallgató kap a tételsor két tételcsoportjából 1-1 tételt, amelyeknek néhány pontját megjelöli a bizottság részletes kidolgozásra. A bizottság jellemzően az egyik tétel 70–80, a másiknak 20–30%-át választja ki. (A felkészülésre adott idő minimum 25 perc.)
 4. A hallgató vizsgázik a feladott tételekből. Közben a bizottság kérdéseket is tesz fel, amelyek akár érinthetik a kiadott tételek egyéb pontjait is (kb. 20 perc).

A vizsga egyes részei a hallgató kérése alapján folyhatnak akár magyarul, akár angolul. Magyar nyelvű dolgozat angol nyelven való bemutatására való igényt kérjük legalább két nappal a vizsga előtt jelezni a záróvizsga-felelősnek és a bizottság elnökének is.