Egydimenziós kvantum rendszerek

Kutatócsoportunk egy-dimenziós kvantumrendszerek dinamikájának leírásával foglalkozik, mint pl. spinláncok, egy-dimenziós Bose-gázok, illetve az ezekhez kapcsolódó kvantumtérelméleti modellek. A magasabb dimenziós rendszerekhez képest a kvantum effektusok és a rendszer szabadságai fokai közti korreláció jóval jelentősebb szerepet játszanak, ezért számos, másutt nem tapasztalt egzotikus jelenség fordul elő. Ezen jelenségek egy jelentős részében központi szerepet játszik az ún. integrálhatóság, illetve annak sérülése.