BMETE15AX17

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika K
Neptun kód: BMETE15AX17
Felelős oktató: Dr. Varga Imre
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE15AX17
Követelmények, Információk

 

A tantárgy előírás szerint vizsgával zárul, amelynek feltétele az aláírás megszerzése. A jegy megszerzésének megkönnyítésére azok a hallgatók, akik a félév során elfogadható teljesítményt nyújtanak, a vizsga helyettesítésére szolgáló megajánlott jegy alapján kaphatnak érdemjegyet. A megajánlott jegyek kialakítása, valamint az aláírás megadása a félév során írt zárthelyik alapján történik. Részletesen lásd az alábbi pontokat:

Aláírás:

A szorgalmi időszak során két zárthelyit lehet megírni, amelyből a második a kötelező tantárgyi követelményként szereplő aláírás szempontjából pót-zárthelyiként viselkedik. Az aláírás feltétele az, hogy a két zárthelyi közül legalább egyben el kell érni a minimális követelményeket. Ha a két zh közül egyikben sem ért el minimális eredményt, akkor a TVSZ előírásai szerint, a pótlási héten ismétlő vizsga jelleggel még egyszer megkísérelheti a minimum követelmények teljesítését. Ha a három lehetőség közül egyikben sem sikerül teljesítenie az alapkövetelményeket, ebben az esetben nem kap aláírást.

 

Minimum (alap) követelmény:

A későbbi Elektrotechnika alapjai című tárgyhoz minimálisan szükséges ismeretanyagból a 100 pontos zárthelyiben 10 darab 2 pontos kérdést teszünk fel. Ezekből a kérdésekből legalább 16 pontot meg kell szerezni az aláírás megszerzéséhez.

 

Vizsgázni csak megszerzett aláírással lehet! Használhatók azonban a korábbi években kapott aláírások is, feltéve, hogy ez a tény a Neptunban rögzítve van. Tehát korábban megszerzett aláírással csak abban az esetben lehet vizsgázni a TVSZ által rögzített határidőn belül, ha az a Neptunba is be van írva!

Megajánlott jegyek:

Megajánlott jegyet az a hallgató kap, aki mindkét félévközi zárthelyiben külön-külön legalább elégséges (azaz mindkét zh-ban legalább 40 pont) eredményt ért el, és a két zh-n nyújtott átlagos teljesítménye legalább közepes (azaz összesen 110 pont).

A két zárthelyin megszerzett pontszámok összege alapján alakul ki a megajánlott jegy (110-139: közepes, 140-169: jó, 170-200: jeles). Tekintettel arra, hogy a megajánlott jegy nem előírt tantárgyi követelmény, sokkal inkább a hallgatók számára nyújtott könnyítési lehetőség, ezért erre az ajánlatra külön pótlási lehetőségek nem vonatkoznak, vagyis a félévközi két megajánlott jegy szerzésére alkalmas zh-nak nincs külön pót-zárthelyije! A pótlási héten ismétlő vizsga jelleggel megírható pót-pót zárthelyin csak minimumkérdések szerepelnek, ez a ZH megajánlott jegy szerzésére nem alkalmas.

FONTOS: A megajánlott jegy NEM megszerzett jegy, ezért a MEGAJÁNLOTT JEGYEK NEM KERÜLNEK BE AUTOMATIKUSAN A NEPTUNBA, azokat el kell fogadni!! A megajánlott jegy elfogadása úgy történik, hogy egy fiktív időpontra (például szombat éjfélre) kiírt vizsgára kell feljelentkezni mindenkinek, aki a megajánlott jegyét el akarja fogadni, és ennek a vizsgának az eredményeként fog a Neptunba bekerülni a vizsgajegy. Aki megajánlott jegyet nem fogadja el, mert ennél jobbat szeretne, minden ismétlő- vagy javító-vizsga jelleg nélkül eljöhet vizsgára, díjat fizetni ilyenkor nem kell. Ilyen esetben a korábbi megajánlott jegytől függetlenül a vizsgán szerzett eredmény lesz az érdemjegy.

 

Vizsgajelentkezés:

A vizsgákra a szokásos módon a Neptun rendszerben kell jelentkezni, ill. az ismétlővizsga, javítóvizsga díjakat befizetni.

 

Figyelem: Vizsgázni, zárthelyit írni csak a TVSZ-ben leírt módon, a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal lehet!

Zárthelyik:

Vizsgák:

Segédanyagok:

Jegyzetek:

 1. Dr. Szabó Árpád: Elektrodinamika, BME Villamosmérnöki Kar, Tankönyvkiadó, Budapest

 2. Füstöss László, Tóth Gábor: Fizika II, BME Gépészmérnöki Kar, Tankönykiadó, Budapest

Tankönyvek:

 1. Dr. Budó Ágoston: Kísérleti fizika II, Tankönyvkiadó, Budapest

 2. A. Hudson, R. Nelson: Útban a modern fizikához, LSI Oktatóközpont, Budapest, 1994

 3. R. A. Serway: PHYSICS for Scientists and Engineers, Saunders College Publishing, Philadelphia

Példatár

 1. Füstöss László: Feladatok Elektrodinamikából, BME Természet és Társadalomtudományi Kar, Műegyetemi Kiadó

Tematika: Letöltés

Alapkérdések és válaszok: Letöltés

Feladatsorok:

 1. feladat
 2. feladat
 3. feladat
 4. feladat
 5. feladat
 6. feladat
 7. feladat