BMETE15AX00

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kísérleti fizika (VIK/Bprof)
Neptun kód: BMETE15AX00
Felelős oktató: Vigh Máté
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE15AX00
Követelmények, Információk

Általános információk (2020/2021 tavaszi félév)

Előadó: Dr. Varga Gábor (TTK Fizika Tanszék)
Helyszín: távolléti, Teams
Időpont: péntek 10:15-12:00
Követelmények: 2/2/0/v
Kredit: 5
Nyelv: magyar
Félévközi számonkérés: két nagyzárthelyi
Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga

Tárgykövetelmények

Jelenlét: a távolléti oktatási forma miatt nincs jelenléti követelmény!

Nagyzárthelyi:

  1. zh: 2021. március 23., Kedd, 8-10
  2. zh: 2021. április 27., Kedd, 8-10

A félév során két nagyZH-t írunk. Az aláíráshoz legalább az egyik nagyZH-ból minimum 40%-ot kell elérni.

 

Gyakorlatok: távolléti oktatás (Teams), alapvetően aszinkron módon

 

Az aláírás feltétele

Legalább egy nagyzárthelyi elégséges szintű megírása (40%). Vizsgára az mehet akinek megvan az aláírása.

A vizsga

A félév végi jegy megszerzésének feltétele az írásbeli vizsgarész teljesítése elégséges szinten. 

pontszám < (40%): elégtelen

40 %≤ pontszám < (55%): elégséges

55 %≤ pontszám < (70%): közepes

70%≤ pontszám < (85%): jó

85% ≤ pontszám: jeles

'''A Villamosmérnöki és Informatikai Kar kérésére minden számonkérésen (nagyzárthelyik, vizsgák) használható a Négyjegyű Függvénytáblázat.'''

Megajánlott jegy

Megajánlott jegyet kaphat az a hallgató, aki  2 db nagyZH-ból legalább a 70%-ot eléri.

 

Tematika

 

1. Időtartamok (történelmi kezdetek [évek, holdhónap, napok, periodikus jelenségek, az inga], mértékegységek, rövid időtartamok, tört részek, hosszú időtartamok), távolságok (történelemi kezdetek [mérföld, könyök, láb, inch és Zoll], mértékegységek, kis távolságok [baktériumok, vírusok, nanorészecskék, atomi méretek], nagy távolságok [égitestek, galaxisok]). Az SI rendszer (prefixek, GHz, nm és társaik).

2. Koordinátarendszerek (dimenzió: 1D, 2D, 3D, a négydimenziós téridő, Descartes koordinátarendszer, a gömbi polár koordinátarendszer [földrajzi koordinátarendszer, hosszúság, szélesség], a GPS helymeghatározás elvei). Mozgások leírása (a helyvektor az idő függvényében, elmozdulás, sebesség, gyorsulás).

3. Mozgások leírása (folytatás: egyenes vonalú mozgás, körmozgás [centripetális gyorsulás]). Kölcsönhatások (az erő, Newton III. törvénye, erőfajták [gravitációs erő, rugalmas erő, súrlódás, közegellenállás]). Inerciarendszerek (Newton I. törvénye).

4. Inerciarendszerek (folytatás: Newton II. törvénye, a tömeg). Megmaradási tételek (munka, mozgási energia, munkatétel, konzervatív erőterek helyzeti energiája, a mechanikai energia megmaradása)

5. Megmaradási tételek (folytatás: lendület és perdület megmaradása, tömegközéppont, tehetetlenségi nyomaték, megmaradó mennyiségek, a tér és az idő szimmetriái). Kinetikus gázelmélet (molekulák mozgása).

6. Kinetikus gázelmélet (folytatás: nyomás és hőmérséklet, belső energia és a hőmérséklet, az ekvipartíció tétel, extenzív és intenzív mennyiségek). Rendezetlen mozgások (diffúzió).

7. Rendezetlen mozgások (folytatás: Brown mozgás). Az energia transzportja (hő közlés és belső energia, a termodinamika első főtétele, hővezetés). A geometriai optika alapjai (a fény terjedése határfelületen: visszaverődés és törés, a törésmutató).

8. A geometriai optika alapjai (folytatás: üvegszálas optikai kábel). Optikai leképezések (fókuszpont, homorú és domború tükrök, csillagászati távcsövek, lencsék).

9. Töltések (atomok, elektronok, ionok, töltések kölcsönhatása: a Coulomb erő, elektromos térerősség, a szuperpozíció elve, az elektromos erőtér helyzeti energiája).

10. Töltések (folytatás: potenciál, feszültség, a kondenzátor, a kondenzátorban tárolt energia). Mozgó töltések (áram, áramerősség, áramsűrűség, az áramvezetés mikroszkopikus modellje: energia veszteség, ellenállás, az Ohm „törvény”).

11. Mozgó töltések (folytatás: az áram munkája, leadott teljesítmény, hőtermelés). Az áram és a mágneses tér (a mágneses kölcsönhatás, a Lorentz erő, mágneses indukcióvektor, egyenes vezető mágneses tere, az Ampere törvény).

12. Az áram és a mágneses tér (folytatás: tekercsek, a tekercs mágneses tere, az elektromágneses indukció jelensége, a Faraday-törvény).

13. Az áram és a mágneses tér (folytatás: transzformátor, önindukciós együttható, a tekercsben tárolt energia).

 

A gyakorlatok anyaga az előadások anyagához csatlakozó feladatmegoldás. Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.

Segédanyagok az előadáshoz:


Gyakorló igaz/hamis kérdések

100 db igaz-hamis kérdés (Az első ZH anyaga az első 3 oldal 43 db kérdése)


Ajánlott irodalom

Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához
Serway-Jewett: Physics for Scientists and Engineers
Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok

Link az adminisztrációs oldalhoz (jelenlét, eredmények):

Google táblázat

Gyakorlati feladatsorok:

1. gyakorlat, 1. gyakorlat megoldásai
2. gyakorlat, 2. gyakorlat megoldásai
3. gyakorlat, 3. gyakorlat megoldásai
4. gyakorlat, 4. gyakorlat megoldásai
5. gyakorlat, 5. gyakorlat megoldásai
6. gyakorlat, 6. gyakorlat megoldásai
7. gyakorlat, 7. gyakorlat megoldásai
8. gyakorlat, 8. gyakorlat megoldásai
9. gyakorlat, 9. gyakorlat megoldásai
10. gyakorlat, 10. gyakorlat megoldásai
11. gyakorlat, 11. gyakorlat megoldásai
12. gyakorlat, 12. gyakorlat megoldásai

ZH archívum

A 2019. évi 1. nagy ZH feladatsora és megoldókulcsa
A 2019. évi 2. nagy ZH feladatsora és megoldókulcsa
A 2019. évi 1. vizsga feladatsora és megoldókulcsa
A 2019. évi 2. vizsga feladatsora és megoldókulcsa