BMETE14AX12

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika 1M – Válogatott fejezetek
Neptun kód: BMETE14AX12
Felelős oktató: Dr. Wittmann Mária
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE14AX12
Követelmények, Információk

Aktuális információk

2023/24/2 félév

A tárgyhoz tanóra nem tartozik, igény esetén egyéni konzultációra van lehetőség, az oktatóval való előzetes egyeztetés alapján.

A vizsga szóbeli. A vizsga időpontját minden vizsgázónak külön, egyénileg kell emailen egyeztetnie az oktatóval. Tehát a vizsgák tényleges időpontja nem egyezik meg a neptunban kiírt vizsgaidőpontokkal, hanem minden esetben az oktatóval történő személyes egyeztetés eredménye.
 

Oktató: Dr. Bokor Nándor egyetemi docens

Követelmények

Emelt szintű vizsgára az jelentkezhet, akinek a vizsgajegye legalább négyes. Ha ez teljesül, akkor - az oktatóval való egyéni egyeztetés alapján - külön vizsganapon lehet letenni a szóbeli emelt szintű vizsgát. Az emelt szintű vizsga anyaga a normál vizsga teljes anyaga, kiegészítve az alábbi témákkal:
 
(1) Az 1. és 3. Kepler-törvény levezetése a newtoni mechanikából.
 
(2) Stacionárius, lamináris áramlás hengeres csőben: a sebességeloszlási profil levezetése.
 
(3) Relativisztikus kinematika (Lorentz-transzformáció, idődilatáció, hosszkontrakció, Lorentz-féle sebességösszeadási törvény, ikerparadoxon, pajta-pózna paradoxon).
 
(4) Relativisztikus dinamika (az impulzus, a mozgási energia és az összenergia relativisztikus kifejezése, rugalmas és rugalmatlan ütközések relativisztikus tárgyalása).
 
(5) Mozgás leírása nem-inerciarendszerben. A tehetetlenségi "erők".
 

Segédanyagok

Ajánlott irodalom a fent felsorolt emelt szintű anyaghoz:
 
(1)  http://galileo.phys.virginia.edu/classes/152.mf1i.spring02/KeplersLaws.htm
      vagy egyéb internetes források; ill. Budó: Mechanika
 
(2)  http://goliat.eik.bme.hu/~tothaf/Tananyagok/Letoltesek/aramlas_2_BSc.pdf
      vagy egyéb internetes források; ill. Budó: Kísérleti fizika I.
 
(3), (4): Taylor-Wheeler: Téridőfizika (Typotex, 2006)
             Bokor N.: Téridő-geometria (Typotex, 2023)