BMETE14AX12

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika 1M – Válogatott fejezetek
Neptun kód: BMETE14AX12
Felelős oktató: Dr. Wittmann Mária
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE14AX12
Követelmények, Információk

Aktuális információk

2020/21/2 félév

A tárgyhoz tanóra nem tartozik, igény esetén egyéni konzultációra van lehetőség, az oktatóval való előzetes egyeztetés alapján.

Oktató: Dr. Bokor Nándor egyetemi docens

Követelmények

Emelt szintű vizsgára az jelentkezhet, akinek a vizsgajegye legalább négyes. Ha ez teljesül, akkor - az oktatóval való egyéni egyeztetés alapján - külön vizsganapon lehet letenni a szóbeli emelt szintű vizsgát. Az emelt szintű vizsga anyaga a normál vizsga teljes anyaga, kiegészítve az alábbi témákkal:
 
(1) Az 1. és 3. Kepler-törvény levezetése a newtoni mechanikából.
 
(2) Stacionárius, lamináris áramlás hengeres csőben: a sebességeloszlási profil levezetése.
 
(3) Relativisztikus kinematika (Lorentz-transzformáció, idődilatáció, hosszkontrakció, Lorentz-féle sebességösszeadási törvény, ikerparadoxon, pajta-pózna paradoxon).
 
(4) Relativisztikus dinamika (az impulzus, a mozgási energia és az összenergia relativisztikus kifejezése, rugalmas és rugalmatlan ütközések relativisztikus tárgyalása).
 
(5) Mozgás leírása nem-inerciarendszerben. A tehetetlenségi "erők".
 

Segédanyagok

Ajánlott irodalom a fent felsorolt emelt szintű anyaghoz:
 
(1) Budó: Mechanika
 
 
(3), (4): Taylor-Wheeler: Téridőfizika
 

 

Az emelt anyaggal kapcsolatban egyéni konzultációra is van lehetőség, az oktatóval való személyes egyeztetés alapján.