BMETE12NGLF

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Lézerfizika
Neptun kód: BMETE12NGLF
Felelős oktató: Dr. Richter Péter
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE12NGLF
Követelmények, Információk

GPK MSc képzések kötelezően választható tárgya

 

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Lézerfizika

Kód: BMETE12NGLF;        Követelmény: 2/0/0/V/2 (K)

Félév: 2022/23/1;                Nyelv: magyar;

 

Előadó: Dr. Lenk Sándor, Dr. Richter Péter (T0 kurzus)

 

Jelenléti követelmények. Részvétel az előadások legalább 70%-án

 

Követelmények szorgalmi időszakban:

1 zárthelyi a 9-10. héten

Követelmények vizsgaidőszakban:

A sikertelen zárthelyi egyszeri javítása térítés ellenében. A szóbeli vizsga feltétele az eredményes zárthelyi.

 

Félévközi számonkérések a kapcsolódó gyakorlati tárgy óráin, az ott megadott követelmények szerint történnek. Kihívást jelentő feladatok önkéntes megoldása

 

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –,

a kapcsolódó gyakorlati tárgyból a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése.

 

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik. Maximum 2 kihívást jelentő feladat beszámít az értékelésbe, egyenként +0.5 jeggyel.

 

Konzultációk: Oktatóval egyeztetett időpontokban.

 

Pótlási lehetőségek:

Igazolt hiányzás miatt elmaradt vagy sikertelen ZH egyszeri pótlása félév közben.