BMETE11MX33

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika 3
Neptun kód: BMETE11MX33
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11MX33
Követelmények, Információk

Előadók: Asbóth János egyetemi docens és Varga Imre egyetemi docens (TTK Elméleti Fizika Tanszék)
Nyelv: magyar
Időpont (terem): hétfő 10-12 (J102), csütörtök 14-16 (F29)

Célkitűzés

A tárgy célja a korszerű természettudományos világszemlélet kialakítása; a modellalkotási készség fejlesztése. Olyan egyetemi szintű fizikai ismeretek elsajátítása, amelyek feltétlenül szükségesek az innovatív mérnöki alkotásokhoz.

Ezen általános célokon belül a tantárgy további fontos célja:

- a kvantummechanika alapjainak megismertetése, a klasszikus fizika korlátainak felismerése;
- a modern anyagtudomány és a nanotechnológia alapját képező jelenségek leírása;
- a kvantummechanikai elvekre épülő eszközök és berendezések működésének bemutatása.

Mindez hozzájárul a villamosmérnöki szakma természettudományos hátterének a megismeréséhez, és kellő alapot nyújt a modern elektronikai eszközökben lezajló folyamatok megértéséhez.

 

A kurzushoz tartozó MS Teams csoporthoz csatlakozzanak a hallgatók!

Az előadások és számonkérések menetrendje (folyamatosan frissül).

Előadások anyaga megtalálható a Microsoft Teams csoportban.

 

Jegyszerzés

Félévközi zárthelyi dolgozatok:

A félév során két zárthelyi dolgozat (ZH) lesz. A zárthelyi dolgozatok egyenként 40 pont felett eredményesek (a maximálisan elérhető pontszám egy zárhelyinél 100 pont).
Az aláírás feltétele mindkét ZH teljesítése, azaz külön-külön legalább 40 pont elérése.

Megajánlott jegy:

Ha valaki a két évközi zárthelyi mindegyikén (külön-külön) minimum 40 pontot ér el, akkor megajánlott jegyet kap.

A megajánlott jegyek ponthatárai:
2 (elégséges) :  40 - 54
3 (közepes) : 55 - 69
4 (jó) : 70 - 84
5 (jeles) : 85 -
(az aláhúzott érték a jegyhez tartozó alsó határ).

Félév végi jegy: írásbeli vizsga

A vizsgakérdések valamennyi előadás tartalmára kiterjednek. Az írásbeli dolgozat értékelése:
2 (elégséges) : 40 - 54
3 (közepes) : 55 - 69
4 (jó) : 70 - 84
5 (jeles) : 85 -
(az aláhúzott érték a jegyhez tartozó alsó határ).